Рішення №301497


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


16.11.06                                                                                 Справа № 10/729ад.


          Суддя господарського суду Луганської області Мінська Т.М. по справі № 10/729ад за позовом

Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лугдонпоставка", м. Луганськ

про звернення стягнення на активи на суму 8448 грн. 90 коп.


ВСТАНОВИВ:

Суть спору: позивачем заявлена вимога про стягнення з відповідача податкового богу з податку на прибуток у розмірі 8448 грн. 90 коп., у тому числі 7819 грн. 21 коп. –основного боргу та 629 грн. 69 коп. - пені, шляхом звернення стягнення на активи.

                     Керуючись статтями 107, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд


УХВАЛИВ:

1.Відкрити провадження у адміністративній справі.

2.Попереднє судове засідання відбудеться 28.11.2006р. у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а о 11 год. 50 хв. в каб. № 336.

3.Зобов’язати позивача –надати заперечення на відзив відповідача, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування заперечень, оригінали документів, доданих до позову в копіях –для огляду в засіданні, провести з відповідачем звірення розрахунків по сумі податкового боргу, в якому зазначити податкове зобов’язання, дату його виникнення, суму погашеного зобов’язання, документальне підтвердження оплати, при наявності залишку боргу підтверджуючі документи, акт звірення надати суду, витяг з картки особового рахунку платника податку за період з моменту виникнення боргу до моменту розгляду справи, надати розрахунок пені із зазначенням суми платежу, облікової ставки НБУ, кількості днів прострочення.

4.Зобов’язати відповідача - надати відзив на позовну заяву з доказами надіслання позивачу, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування викладених у відзиві доводів і заперечень, при сплаті заборгованості –документальне підтвердження, прийняти участь у звіренні розрахунків з позивачем з наданням необхідних документів у порядку визначеному в п.3 цієї ухвали, докази вжиття заходів до самостійного погашення боргу.


5.Повідомити учасників процесу про права та обов’язки:

Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Учасники судового процесу мають право заявляти відводи якщо суддя брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі, за наявності інших обставин, що викликають сумнів у його неупередженості судді. Відвід секретарю судового засідання може бути заявлений із вказаних підстав. Відвід повинен бути вмотивованим і заявлений до початку судового розгляду. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу стало відомо після початку судового розгляду (статті 27, 30 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися в судовому засіданні порядку і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді "Ваша честь". Документи та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через секретаря судового засідання або судового розпорядника (стаття 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Крім цих прав: позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду; відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу (стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).


6. Надіслати відповідачу копію позовної заяви від 13.11.2006р. № 34266/10 з додатком на 22 аркушах.Суддя Т.М.Мінська