Рішення №301548

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


06.12.06 р.                     Справа № 23/383                               

За позовом: Прокурора Ворошиловського району м. Донецька в інтересах держави в особі Донецького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку м. Донецьк

до відповідача: Відкритого акціонерного товариства “Кривокоський рибзавод” с. Седово

про стягнення 340, 00 грн.


Суддя Забарющий М.І.


Представники сторін:

Від позивача: Бондаренко Т.В. за дов.

Від відповідача: не з”явився

Від прокурора: не з”явився


СУТЬ СПОРУ:


В засіданні, яке відбулось 30.11.2006р. суд закінчив розгляд справи і оголосив перерву для підготовки тексту рішення у справі до 06.12.2006р. (вказане зафіксовано у протоколі судового засідання.).Прокурор Ворошиловського району м. Донецька, звернувся до господарського суду в інтересах держави в особі: Донецького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку м. Донецьк з вимогою про стягнення з відповідача, відкритого акціонерного товариства “Кривокоський рибзавод” с. Седово, штрафної санкції у розмірі 340,00грн.


В обґрунтування своїх вимог прокурор посилається на:


- ст.5 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996р. (далі-Закон № 448/96-ВР);

- ст. 24, 25 Закону України "Про цінні папери i фондову біржу" від 18.06.1991р. №1202-ХП (далі - Закон №1202);

- "Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.06.1998р. №72 (далі – Рішення № 72)

- "Положення про надання особливості інформації акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 5 від 10.02.2000р.;

- несвоєчасне надання відповідачем та не опублікування (або не надання на адресу позивача примирнику офіційного друкованого видання фондової біржі з опублікованою відповідною інформацією) відомості про зміни в персональному складі службових oci6 від 11.08.2004р. (вх.№ 2338 від 19.05.2005р.); від 11.08.2004р. (вх№ 2832 від 19.05.2005р.;

- наданий та оприлюднений на веб-сайті річний звіт за 2004р. (вх № 2517 від 29.04.2005р.) містить помилки та недоліки: у графі: “інформація про емітента” не в повному обсязі наведена поштова адреса відповідача; у графі “інформація про випуск акцій” зазначена дата реєстрації емісії не відповідає даним свідоцтва про реєстрацію емісії; вказана форма випуску акцій “Документарна”, яка на той час не була визначена; не в повному обсязі наведені примітки, передбачені п.2.1.3 Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій.;

          - постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів № 953-ДО від 31.10.2005р.;

-          постанову про зупинення провадження у справі від 08.11.2005р.;

-          постанову про відновлення провадження у справі від 29.11.2005р.;

- акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 02-ДО від 10.01.2006р.;

- постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 10.01.2006р.;

- постанову про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 18.01.2006р. № 02-ДО

Позивач підтримав вимоги прокурора.


Відповідач у судове засідання не з’явився, витребувані документи не надав.


Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.Дослідивши матеріали справи та вислухавши представників сторін суд встановив:


Відповідно до Закону № 448/96-ВР державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР), яка реалізує повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи.

31.10.2005р. позивачем на адресу відповідача була винесена Постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів № 953-ДО, якою встановлено, що відповідачем порушені вимоги чинного законодавства про цінні папері, а саме: несвоєчасно надав та не опублікував (або не надав на адресу позивача примирник офіційного друкованого видання фондової біржі з опублікованою відповідною інформацією) відомості про зміни в персональному складі службових oci6 від 11.08.2004р. (вх.№ 2338 від 19.05.2005р.); від 11.08.2004р. (вх№ 2832 від 19.05.2005р.; наданий та оприлюднений на веб-сайті річний звіт за 2004р. (вх № 2517 від 29.04.2005р.) містить помилки та недоліки: у графі: “інформація про емітента” не в повному обсязі наведена поштова адреса відповідача; у графі “інформація про випуск акцій” зазначена дата реєстрації емісії не відповідає даним свідоцтва про реєстрацію емісії; вказана форма випуску акцій “Документарна”, яка на той час не була визначена; не в повному обсязі наведені примітки, передбачені п.2.1.3 Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій. Зазначену постанову було направлено рекомендованим листом з повідомленням на адресу відповідача.


10.01.2006р. уповноваженою особою позивача було складено Акт № 02-ДО про правопорушення на ринку цінних паперів, яким встановлені порушення відповідачем вимог чинного законодавства про цінні папери та винесено постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів. За результатами розгляду даної справи позивачем було прийнято постанову № 02-ДО, якою встановлено: за порушення вимог законодавства про цінні папери, а саме: за несвоєчасне інформування накласти штраф на відповідача у розмірі 340, 00грн., який слід перерахувати в доход Державного бюджету України.


Зазначену постанову відповідачем не оскаржено, не визнано недійсним, не скасовано, а тому вона підлягає виконанню.

Доказів сплати штрафних санкцій відповідачем не подано.


Таким чином нараховані позивачем санкції підлягають стягненню у судовому порядку.


Беручи до уваги, що позовні вимоги обґрунтовані, документально доведені і відповідачем не оспорені, вони підлягають задоволенню.


На підставі ст.5 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996р., ст.ст. 24, 25 Закону України "Про цінні папери i фондову біржу" від18.06.1991р. №1202-ХП; Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006р. № 3480-ІV та керуючись ст. ст. 43, 49, 75, 82 – 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

                    

В И Р І Ш И В:


Стягнути з відкритого акціонерного товариства “Кривокоський рибзавод” с. Седово (вул. Кірова,1, с. Седово, Новоазовський район, Донецька область, р/р 26000301511250 у Новоазовському ТВБВ Іллічевського головного відділення ПІБ м. Маріуполь, МФО 334442) у доход державного бюджету України (відділення Державного казначейства у м. Донецьку на р/р 31113106600004, ЄДРПОУ 24164870, банк Управління Державного казначейства у Донецькій області, МФО 834016, код бюджетної класифікації 23030300, код виду платежу 101) штрафну санкцію у розмірі 340,00грн.


Стягнути з відкритого акціонерного товариства “Кривокоський рибзавод” с. Седово (вул. Кірова,1, с. Седово, Новоазовський район, Донецька область, р/р 26000301511250 у Новоазовському ТВБВ Іллічевського головного відділення ПІБ м. Маріуполь, МФО 334442) у доход держбюджету 102,00грн. держмита.


          


Суддя Забарющий М.І.