Рішення №301556

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16

тел. 230-31-77

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі


"17" листопада 2006 р. Справа № 461/20-06Суддя господарського суду Київської області Іваненко Я.Л., розглянув позовну заяву і додані до неї матеріали


Чорнобильського міжрайонного природоохоронного прокурора Київської області в інтересах держави в особі Бородянського районного відділу земельних ресурсів

до Немішаївської селищної ради Бородянського району

про визнання рішення Немішаївської селищної ради нечинним

визнав подану позовну заяву та додані до неї матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.

Керуючись ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства України,


ухвалив:


1.          Відкрити провадження у справі. Справа буде розглядатись у складі судді Я.Л. Іваненко.

2.          Призначити попереднє судове засідання на „12” грудня 2006р. о 12-00. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. Комінтерну, 16, 2 поверх, каб. 222).

3.          Витребувати від Позивача:

·          оригінали (для огляду) та належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) установчих документів на підставі яких діє Позивач (установчий договір, статут, положення, свідоцтво про державну реєстрацію тощо); довідки про включення до ЄДРПОУ; довідок про найменування і номери рахунків Позивача, відкритих у банківських установах або органах Державного казначейства України;

·          власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет, з тих же підстав, а також не має рішення цих органів з такого спору;

·          всі оригінали доданих до позовної заяви документів або письмові пояснення з зазначенням повноважних причин їх відсутності;

·          письмове правове обґрунтування позовних вимог з посиланням на певні норми чинного законодавства України, які регулюють відносини визнання недійсним спірного рішення Відповідача;

·          письмові пояснення, яким чином і які саме права Позивача порушені внаслідок прийняття відповідачем спірного рішення з посиланням на норми законодавства України, якими ці права та інтереси передбачені.

4.          Запропонувати Відповідачу подати суду письмові заперечення проти позову та докази на їх підтвердження, які наявні у Відповідача.

5.          Витребувати від Відповідача:

·          оригінали (для огляду) та належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) документів (нормативних актів) на підставі яких діє Відповідача; довідки з органу статистики про знаходження Відповідача в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; довідки про найменування і номери рахунків Відповідача відкритих у банківських установах або органах Державного казначейства України; усі документи, на підставі яких було прийняте спірне рішення.

6.          Викликати в судове засідання повноважних представників сторін та прокурора.

7.          Повноваження представників сторін мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

Особи які беруть участь у справі користуються процесуальними правами та обов’язками, передбаченими ст.ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України.

8.          Явку сторін визнати обов’язковою.

9.          Копію ухвали надіслати позивачу, відповідачу, та прокурору.
          Суддя Іваненко Я.Л.Інформація про процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов’язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.