Рішення №301584


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА


17.11.06                                                                                 Справа № 7/595ад.


Суддя Калашник Т.Л., розглянувши матеріали за позовом

Прокурора м. Сєвєродонецька Луганської області в інтересах держави в особі Управління Пенсійного Фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області, м. Сєвєродонецьк Луганської області

до ДП «Комерційний центр «УСПП», м. Сєвєродонецьк Луганської області

про стягнення 6588 грн. 38 коп.


Керуючись статтями 107, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд


У Х В А Л И В:


1.Відкрити провадження у адміністративній справі.


2.Попереднє судове засідання відбудеться 30.11.06 у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а об 12 год. 30 хв., кабінет № 326.


3.Пропонувати:

заявнику –подати: докази направлення позовної заяви з додатками позивачу;

позивачу – подати: письмові пояснення на відзив відповідача, документальне підтвердження пояснень, оригінали документів, які додані до позовної заяви в копіях, для огляду у засіданні; при наявності надати докази часткової сплати, в копіях до справи; провести звірення розрахунків за спірний період з відповідачем на день слухання справи, за результатами звірення скласти акт, в якому вказати залишок боргу, підписаний повноважними представниками сторін, акт звірення у належній формі подати господарському суду.

відповідачу - подати: відзив на позовну заяву, докази його надсилання позивачу, документальне підтвердження викладених у відзиві доводів, довідку про внесення до ЄДРПОУ, документи у підтвердження правового статусу, в оригіналах для огляду у засіданні суду; у разі погашення суми заборгованості подати оригінали відповідних платіжних документів для огляду; прийняти участь у звіренні розрахунків з позивачем.

4.Повідомити учасників процесу про права та обов’язки:


Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Учасники судового процесу мають право заявляти відводи якщо суддя брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі, за наявності інших обставин, що викликають сумнів у його неупередженості судді. Відвід секретарю судового засідання може бути заявлений із вказаних підстав. Відвід повинен бути вмотивованим і заявлений до початку судового розгляду. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу стало відомо після початку судового розгляду (статті 27, 30 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні. Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися в судовому засіданні порядку і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді "Ваша честь". Документи та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через секретаря судового засідання або судового розпорядника (стаття 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).

Крім цих прав: позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду; відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу (стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України).

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них (стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України).


          5.Головному управлінню статистики в Луганській області та державному реєстратору виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради подати господарському суду довідки відповідно про внесення до ЕДРПОУ та реєстрацію ДП «Комерційний центр «УСПП», м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул.. Новикова, 23, код 30195947.


6.Надіслати відповідачу копію позовної заяви та документів, які додані до позовної заяви, всього на 5 аркушах.

                                        

Суд звертає увагу сторін у справі, що всі документи, які додаються до матеріалів справи, та довіреності представників сторін повинні бути викладені українською мовою.
Суддя                                                                                           Т.Л. Калашник