Рішення №305228


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_________________________________________________________________________________________________

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ


11 грудня 2006 р.           Справа 2/470-06


за позовом:Комунального підприємства Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго", м. Вінниця

до:Приватної гуманітарної гімназії "Джерело", м. Вінниця

про стягнення 12758,68 грн. заборгованостіГоловуючий суддя Мельник П.А.

При секретарі судового засідання Віннік О.В.

Представники

          позивача : Марканова С.Л.

          відповідача : не з"явивсяЗаявлено позов Комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», м. Вінниця до Приватної гуманітарної гімназії «Джерело», м. Вінниця про стягнення 12758,68 грн. за постачання теплової енергії.

Позивач в судовому засіданні позовні вимоги підтримав частково в сумі 11658,68 грн.

Відповідач в судове засідання не з’явився, не виконав вимоги ухвали суду від 31.10.2006 р. про явку в судове засідання представника, надання відзиву на позов та додаткових документів. Хоча про час розгляду справи був повідомлений. Дана ухвала направлена відповідачеві рекомендованим листом. Конверт з ухвалою суду від 31.10.2006 р. (з відміткою поштового відділення про повернення в зв’язку з відсутністю адресата чи з інших підстав) до суду не повертався, що дає суду підстави вважати, що відповідач отримав дану ухвалу та був повідомлений належним чином про час і місце розгляду справи. Оскільки, вказана ухвала суду була направлена відповідачу за місцем його реєстрації, суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином про час і місце розгляду судової справи з його участю та реалізації ним права судового захисту своїх прав та інтересів.

Тому, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами відповідно до ст. 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи та додані докази, вислухавши пояснення представника позивача, суд, -


В С Т А Н О В И В:


Відповідно до договору № 335 від 10.11.2005 р. позивач зобов’язався постачати теплову енергію, за яку відповідач зобов’язався проводити розрахунки не пізніше 20 числа місяця наступного за розрахунковим.

На виконання умов договору, відповідачем з 15 жовтня 2005 р. по 11 квітня 2006 р. отримано теплову енергію на суму 16658,68 грн. що підтверджується рахунками.

За отримані послуги відповідач провів оплату частково в сумі 3900 грн. Таким чином неоплаченою залишилась сума 12758,68 грн. про стягнення якої звернувся позивач з позовом.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, до звернення позивача з позовом відповідачем проведено частковий розрахунок в сумі 1100 грн., а тому в позові в цій частині слід відмовити, як в безпідставно заявленому.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до ст. ст. 43, 33 ГПК України, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами, а господарський суд, згідно ст.43 ГПК України, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

На підставі викладеного, враховуючи, що позов підтверджений матеріалами справи, відповідачем не спростований, а тому підлягає задоволенню частково в сумі 11658,68 грн. з віднесенням судових витрат на відповідача, пропорційно задоволеним вимогам, відповідно до ст. 49 ГПК України.

Враховуючи викладене, керуючись, ст. ст. 525, 526 ЦК України, ст. 4-3, 4-5, 22, 32, 33, 43, 47-1, 49, 82, 84, 85, 115,116 ГПК України, -


В И Р І Ш И В:


Позов задовільнити частково.

Стягнути з приватної гуманітарної гімназії «Джерело», м. Вінниця, вул. Іванова, 11, код 23106965, р/р 26002461 в ВОД АППБ «Аваль», МФО 302247 на користь Комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», м. Вінниця, вул. 600- річчя, 13, р/р 260041034 в ВФ ВАТ «Кредитпромбанк», МФО 302623, код 33126849 11658,68 (одинадцять тисяч шістсот п’ятдесят вісім грн. 68 коп.) основної заборгованості, 116,58 (сто шістнадцять грн. 58 коп.) державного мита, 107,82 (сто сім грн. 82 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.


Видати наказ після набрання рішенням законної сили.


В частині стягнення 1100 грн. в позові відмовити.Суддя Мельник П.А.Повний текст рішення суду оформлено і підписано відповідно до вимог ст.85ГПК України 12.12.06