Рішення №308553


ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

_________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                  ПОСТАНОВА                                                                                                                                                                                                                  

12.12.06                                                                                           Справа № 3/155

Львівський апеляційний господарський суд в складі колегії суддів: Онишкевича В.В. /головуючий/, Скрутовського П.Д., Слуки М.Г.

Розглянувши апеляційну скаргу ВАТ “Прикарпаттяобленерго” в особі філії – Івано-Франківського РЕМ від 30.10.2006р. за №402-1461

на рішення господарського суду Івано-Франківської області від 17.10.2006р.

у справі №3/155

За позовом ВАТ “Прикарпаттяобленерго” в особі філії – Івано-Франківського РЕМ, м.Івано-Франківськ

До Івано-Франківської КЕЧ району, м.Івано-Франківськ

Про стягнення 4644-81 грн. заборгованості

За участю представників:

від позивача Тютюник М.Б. –предст.

від відповідача не з”явився

Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 17.10.2006р. у справі №3/155 за позовом ВАТ “Прикарпаттяобленерго” в особі філії –Івано-Франківського РЕМ, м.Івано-Франківськ, до Івано-Франківської КЕЧ району, м.Івано-Франківськ, про стягнення 4644 грн. 81 коп. заборгованості, в задоволенні позовних вимог було відмовлено в повному розмірі.

Позивач оскаржив прийняте судом першої інстанції рішення в апеляційну інстанцію, вважаючи його таким, що суперечить нормам чинного законодавства України і матеріалам справи, та просить його скасувати з підстав, викладених в апеляційній скарзі, і прийняти нове рішення по справі, яким задоволити позовні вимоги в повному розмірі.

В судове засідання повноважний представник відповідача не з”явилися, хоч про день і час розгляду апеляційної скарги був повідомлений належним чином, про що свідчать поштове повідомлення про вручення йому кореспонденції, а саме, ухвали суду про призначення справи до розгляду на 12.12.2006р. на 9-30 год.

В процесі розгляду апеляційної скарги по суті, судом встановлено наступне:

Між сторонами у даній справі 08.09.2003р. було укладено договір за №413 на постачання електричної енергії.

У відповідності до умов зазначеного Договору (п.1.1) Постачальник, в даному випадку позивач у даній справі, зобов”язувався постачати електроенергію, а Споживач –відповідач, своєчасно проводити оплату за використану електроенергію.

Згідно п.2.3.3 Договору відповідач по справі повинен щомісячно 18 числа календарного місяця направляти представника у відділ збуту Постачальника електроенергії для подання додатку 6 “Акт про обсяги переданої споживачу електричної енергії”, за розрахунковий період та одержання відповідних рахунків на оплату.

Однак, в порушення умов Договору відповідач по справі не проводив своєчасно та в повному обсязі розрахунки за спожиту електроенергію за період з липня 2003р. по серпень 2006 року, що підтверджується звітами споживача про обсяг використаної електроенергії та неоплаченими в повному обсязі рахунками, які направлялися на адресу Івано-Франківської КЕЧ району.

Зазначене вище послужило для позивача по справі звернутися в суд із вимогою про стягнення із боржника –відповідача по справі, штрафних санкцій, а саме, пені, інфляційних збитків та відсотків річних, посилаючись при цьому на ст.625 ЦК України та п.4.2.1 Договору від 08.09.2003р. за №413.

Господарський суд Івано-Франківської області оскаржуваним рішенням відмовив позивачу по справі в задоволенні його позовних вимог, мотивуючи його тим, що Порядком проведення у 2006 році розрахунків НАК “Нафтогаз України” в рахунок погашення заборгованості за Угодою між КМУ та Урядом Російської Федерації про передачу з України до РФ важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання” від 14.03.2006р. за №24-04/242-2278, регламентовано та змінено порядок розрахунків між Міністерством оборони України, в підпорядкуванні якого знаходиться відповідач по справі, з енергопостачальними організаціями за спожиті природний газ, теплову і електричну енергію.

Оцінивши наявні письмові докази у даній справі, оскаржуване рішення та апеляційну скаргу, а також заслухавши пояснення представника позивача, суд прийшов до висновку про задоволення апеляційної скарги ВАТ “Прикарпаттяобленерго” в особі філії –Івано-Франківського РЕМ та скасування рішення суду першої інстанції від 17.10.2006р. по даній справі, з таких підстав:

Як уже зазначалося вище, позивачем по справі було нараховано відповідачу штрафні санкції за порушення останнім умов договору від 08.09.2003р. за №413, зокрема, п.4.2.1, яким передбачено, нарахування пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки платежів, 10% річних та інфляційні збитки.

Умовами зазначеного Договору врегульовано питання щодо проведення розрахунків Споживачем за спожиту ним електричну енергію та відповідальність при порушенні умов договору та правил користування електричною енергією.

Даний договір, на момент розгляду справи, є діючим, ніким не оскаржувався, в т.ч. і відповідачем по справі, тому зобов”язання за договором повинні виконуватись усіма сторонами договору. Саме договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регламентує відносини між Постачальником електричної енергії і Споживачем та визначає зміст прав та обов”язків сторін по договору, про що зазначено в п.6.1 Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою НКРЕ №928 від 22.08.2002р. та п.5.1 Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою НКРЕ №910 від 17.10.2005р.

Відповідальність за порушення договірних зобов”язань передбачена також ст.526 ЦК України, у якій зазначено, що зобов”язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Посилання суду першої інстанції при вирішенні даного спору на Порядок проведення у 2006 році розрахунків НАК “Нафтогаз України” в рахунок погашення заборгованості за Угодою між КМУ та Урядом Російської Федерації про передачу з України до РФ важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання” від 14.03.2006р. за №24-04/242-2278 є безпідставним, оскільки правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці визначає Закон України “Про електроенергетику”. За сферою застосування даний Закон являється спеціальним нормативно-правовим актом та має переважне право у застосуванні при врегулюванні господарсько-правових відносин в електроенергетиці перед іншими нормативно-правовими актами, в т.ч. і зазначеним вище Порядком від 14.03.2006р. за №24-04/242-2278.

У відповідності до зазначеного Закону, зокрема, ст.26, споживання електроенергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником, тому Споживач зобов”язаний додержуватись вимог Договору про постачання електроенергії.

Крім того, слід зазначити, що вказаний вище Порядок проведення у 2006 році розрахунків НАК “Нафтогаз України” в рахунок погашення заборгованості за Угодою між КМУ та Урядом Російської Федерації про передачу з України до РФ важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання” від 14.03.2006р. за №24-04/242-2278 не має жодного відношення до правовідносин, які є предметом даного спору, з підстав викладених вище.

Одночасно, суд констатує, що зазначений вище “Порядок ...” від 14.03.2006р. за №24-04/242-2278 не зареєстрований у встановленому порядку у Міністерстві юстиції України, а отже не набрав юридичної сили, тому не може в даному випадку прийматися до застосування.

Враховуючи вищенаведене, суд прийшов до висновку про скасування оскаржуваного рішення з віднесенням на відповідача судових витрат по справі.

Керуючись ст.ст.91, 101-105 ГПК України, Львівський апеляційний господарський суд,-

П О С Т А Н О В И В :          

1.Апеляційну скаргу заловолити.

2.Рішення господарського суду Івано-Франківської області від 17.10.2006р. по справі №3/155 скасувати.

3.Позов задоволити. Стягнути з Івано-Франківської КЕЧ району (м.Івано-Франківськ, вул.Січових Стрільців,26, р/р 35217010000247 в УДК в Івано-Франківській області, МФО 836014, код ЗКПО 08494013) на користь ВАТ “Прикарпаттяобленерго” в особі філії –Івано-Франківського РЕМ (м.Івано-Франківськ, вул.Індустріальна,34, п/р 26000301711847 в ІФ ЦВ “Промінвестбанку”, МФО 336354, код ЗКПО 00131564) – 4644 грн. 81 коп. штрафних санкцій, 102 грн. державного мита за позовною заявою, 51 грн. державного мита по апеляційній скарзі та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4.Доручити господарському суду Івано-Франківської області видати відповідний наказ.

Матеріали справи №3/155 повернути в господарський суд Івано-Франківської області.

Головуючий суддя                                                  В.В. Онишкевич

суддя М.Г. Слука

суддя П.Д. Скрутовський