Рішення №308555

ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ 

 ПОСТАНОВА         

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ         

         

23 листопада 2006 р.                                                                                  

№ 10/90 

Вищий господарський суд України у складі колегії  суддів:

Головуючого суддів:

Кочерової Н.О. Рибака В.В. Кузьменка М.В.

розглянув  касаційну скаргу

товариства з обмеженою відповідальністю “Оріон-СК”

на постанову

від 12.09.2006  Львівського апеляційного господарського суду

у справі

№ 10/90  господарського суду Закарпатської області

за позовом до

товариства з обмеженою відповідальністю “Оріон-СК” відкритого акціонерного товариства енергопостачальна компанія “Закарпаттяобленерго”

про

відшкодування майнової шкоди у розмірі 114905,25 грн. та неустойки в розмірі 13685,67 грн. за безпідставне припинення електропостачання

за участю представників сторін:

від позивача       Орос М.Ю. директор, Марамигін П.В. дов. від 14.03.06

від відповідача   Габор О.М. дов. № 3858 від 25.09.06

ВСТАНОВИВ:

В березні 2006 року товариство з обмеженою відповідальністю “Оріон-СК” звернулось до господарського суду з позовом до відкритого акціонерного товариства енергопостачальна компанія “Закарпаттяобленерго” про відшкодування майнової шкоди у вигляді упущеної вигоди в розмірі 114 905,25 грн. та суму неустойки в розмірі 13 685,67 грн. за безпідставне відключення електроенергії.

В обгрунтування позовних вимог зазначало, що відповідачем всупереч взятих на себе за договором № 14-0345 від 28.10.04 зобов'язань щодо постачання електроенергії до об'єктів ТОВ “Оріон-СК” в обумовлених обсягах, безпідставно припинено 29.03.05 подачу електроенергії до модуль-вагончиків ТОВ “Оріон-СК”, що знаходиться в с. Соломоново Ужгородського району на автошляху “Київ-Чоп”.

Наслідком безпідставного припинення відповідачем електроенергії в період з 29.03.05 по 17.11.05 було порушення умов господарської діяльності позивача, у зв'язку з чим настали несприятливі наслідки, що полягали у звільненні двох працівників агентів-касирів, зниження реалізації страхових полісів у вечірній і нічний час через відсутність освітлення і як наслідок позивач зазнав збитки (майнова шкода у вигляді упущеної вигоди).

Обґрунтовуючи розмір упущеної вигоди в сумі 114 905,25 грн. позивач посилався на дані звітів фіскальної пам'яті з реєстраторів розрахункових операцій за 2005 рік порівнюючи середньомісячний розмір отриманої виручки за нормальних умов господарської діяльності за період з 03.01.05 по 31.03.05 та в умовах припинення електропостачання за період з 01.04.05 по 29.12.05.

Зазначав, що вина відповідача полягає у відсутності електропостачання згідно умов договору № 14-0345 від 28.10.04 та у відсутності жодного реагування на письмові звернення позивача. 

Стягнення неустойки обґрунтовував посиланням на вимоги п.п. 3,4 ч. 1 ст. 611 ЦК України.

Рішенням господарського суду Закарпатської області від 29.05.06 (суддя Івашкович І.В.) в задоволені позову відмовлено повністю.

Відмовляючи в позові, господарський суд виходив з того, що позивач не довів факт вчинення відповідачем порушення, у зв'язку з чим відсутні правові підстави для покладення на останнього цивільно-правової відповідальності у вигляді сплати неустойки та відшкодування збитків.

При цьому зазначав, що документальні докази позивача не містять вичерпних конкретизованих відомостей про події спірного припинення електропостачання та наступного його відновлення, про конкретних осіб, якими вчинялись такі дії, а перевірка зазначених обставин, за відсутності належних та допустимих в господарському процесі доказів, не врегульовується правилами господарського судочинства.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 12.09.06 (судді: Мирутенко О.Л. -головуючий, Гнатюк Г.М., Кравчук Н.М.) рішення залишено без змін з тих же підстав.

В касаційній скарзі  товариства з обмеженою відповідальністю “Оріон-СК” просить скасувати постанову апеляційного господарського суду та рішення господарського суду і прийняти нове рішення, яким задовольнити позов в повному обсязі, посилаючись на порушення норм матеріального і процесуального права.

Заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши повноту  встановлених судом обставин справи та їх юридичну оцінку, Вищий господарський суд України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст.1117 Господарського процесуального кодексу України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові, господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

          Як встановлено судовими інстанціями і вбачається з матеріалів справи 28.10.2004 між відкритим акціонерним товариством енергопостачальна компанія “Закарпаттяобленерго” та товариством з обмеженою відповідальністю “Оріон-СК” було укладено договір про постачання електричної енергії.

Відповідно  до п. 4.4 договору у разі виявлення однією із сторін договору порушень умов договору іншою стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох сторін договору в двох примірниках. Сторона, дії або діяльність якої стала причиною складення акта, має право внести до акта свої зауваження. Сторона, яка виявила порушення своїх прав, зобов'язана попередити іншу сторону про необхідність складання акта. Інша сторона не може без поважних причин відмовитись  від складання та підписання акта.

У разі відмови відповідальної сторони від підписання акта, в акті робиться запис про відмову. У цьому випадку акт вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше двох уповноважених представників договору, що склали акт.

Судовими інстанціями встановлено та позивачем не спростовано, що акт, який би свідчив про порушення ВАТ енергопостачальна компанія “Закарпаттяобленерго” умов договору від 28.10.2004 не складався.

Саме наявність акту згідно договору є підставою для покладення на сторону, яка порушила умови договору, відповідальності.

Згідно статті 623 Цивільного кодексу України боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки.         

Розмір збитків, завданих порушенням зобов'язання, доказується кредитором.

Збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора у місці, де зобов'язання має бути виконане, а якщо вимога не була задоволена добровільно, у день пред'явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом. Суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ринкові ціни, що існували на день ухвалення рішення.

При визначені неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання.

Товариством з обмеженою відповідальністю “Оріон-СК” заявлено позов саме про стягнення неодержаних доходів, обумовлених порушенням зобов'язання.

Як господарським судом, так і судом першої інстанції, не встановлено порушень договору про постачання електричної енергії, укладеного між сторонами, з боку відповідача.

Наявність саме порушення зобов'язання є підставою для стягнення упущеної вигоди.

Матеріали справи свідчать про те, що судові інстанції в порядку ст. 43 ГПК України всебічно, повно і об'єктивно дослідили матеріали справи в їх сукупності і підставно застосували норми права.

          Постановлені судові рішення є законними і обґрунтованими.

          Доводи касаційної скарги не спростовують правильних висновків суду і не заслуговують на увагу.

          Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

                                       ПОСТАНОВИВ:

          Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Оріон-СК” залишити без задоволення, а постанову від 12.09.2006 Львівського апеляційного господарського суду та рішення від 29.05.2006 господарського суду Закарпатської області  у справі № 10/90 без змін.

Головуючий                                                                         Н.Кочерова

Судді:                                                                                     В.Рибак

                                                                                   М.Кузьменко