Рішення №308574

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України


12.12.2006 р.                                                              справа №20/330


Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:головуючого:

М'ясищева А.М.

суддів

Алєєвої І.В., Величко Н.Л.,За участю представників сторін:

від позивача –Денщик В.І. –довіреність № 19-06 від 03.01.2006р.

від відповідача –Багнич О.А. –довіреність № 8951 від 11.10.2005р., Стрілець О.Є. – паспорт серії ВА № 161186.


Розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги відкритого акціонерного товариства “Донецькобленерго” м. Горлівка в особі Краматорських електричних мереж м. Краматорськ та приватного підприємця Стрільця Олександра Євгеновича м.Красний Лиман

на рішення

господарського суду Донецької області

від 11.10 2006р.

у справі № 20/330 (суддя Мальцев М.Ю.)

за позовом відкритого акціонерного товариства “Донецькобленерго” м.Горлівка в особі Краматорських електричних мереж м. Краматорськ

до відповідача –приватного підприємця Стрільця Олександра Євгеновича м.Красний Лиман

про стягнення 6 547 грн. 42 коп.


ВСТАНОВИВ:


Рішенням господарського суду Донецької області від 11.10.2006р. по справі № 20/330 (суддя Мальцев М.Ю.) у задоволенні первісного позову ВАТ “Донецькобленерго” м. Горлівка в особі Краматорських електричних мереж м. Краматорськ до ПП Стрільця Олександра Євгеновича м. Красний Лиман про стягнення 6 547 грн. 42 коп. та зустрічного позову ПП Стрільця Олександра Євгеновича м. Красний Лиман до ВАТ “Донецькобленерго” м.Горлівка в особі Краматорських електричних мереж м. Краматорськ відмовлено.

Рішення суду мотивоване тим, що позивач за первісним позовом не надав суду обґрунтованих документально доказів саме зриву пломби Держстандарту на розрахунковому приладі обліку електроенергії (фальсифікації), у зв’язку з чим акт № 004963 від 14.06.2005р. не може вважатися судом як підстава для нарахування та стягнення з відповідача за первісним позовом 6547 грн. 42 коп.

Вимоги позивача за зустрічним позовом в частині відшкодування моральної шкоди відхилені судом першої інстанції у зв’язку з ненаданням доказів приниження відповідачем за зустрічним позовом честі, гідності, а також ділової репутації.

Заявлені ПП Стрільцем О.Є. вимоги про визнання дій посадових осіб Краматорських електричних мереж під час складення акту № 004963 незаконними не задоволені господарським судом, оскільки сторони знаходяться у договірних правовідносинах, заявлені вимоги не є передбаченим законом способом захисту прав та законних інтересів, а сам факт такого визнання без вирішення спору про право цивільне не створює та не змінює будь-яких юридичних наслідків для сторін у спірних правовідносинах.

Зустрічні позовні вимоги в частині відшкодування неодержаних доходів визнані судом недоведеними.

Єдиний податок сплачується ПП Стрільцем О.Є. незалежно від здійснення підприємницької діяльності та є фіксованою сумою.

Сума п’ятикратної вартості недовідпущеної електричної енергії позивачем за зустрічним позовом визначена розрахунковим способом, не обґрунтована документально, не відповідає приписам Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику” від 23.06.2005р. № 2706-IV.

Сплачені ПП Стрільцем О.Є. суми орендної плати та заробітної плати найманому працівникові не знаходяться у причинному зв’язку із відключенням об’єкту енергопостачання, а факт припинення енергопостачання саме 28.07.2005р. не підтверджується наявними в матеріалах справи документами.

Предмет зустрічного позову щодо визнання дій посадових осіб Краматорських електричних мереж незаконними не відповідає способам захисту порушеного права.

Оскаржуючи рішення суду, ВАТ “Донецькобленерго” м. Горлівка в особі Краматорських електричних мереж просить його скасувати в частині відмови у задоволенні його позовних вимог про стягнення вартості недоврахованої електроенергії в сумі 6 547 грн. 42 коп.

В обґрунтування своїх вимог посилається на те, що акт про порушення Правил користування електричною енергією (далі Правила) складений відповідно до п. 7.31 цих Правил в редакції Постанови НКРЕ від 22.08.2002р. № 928 та погоджений із споживачем.

Згідно листа НКРЕ від 17.02.2005р. № 05-34-11/782 у разі письмового визнання споживачем факту пошкодження пломб Держстандарту, проводити експертизу засобів обліку не обов’язково.

Правила або інші нормативні документи не містять додаткових умов для підтвердження правомірності вимог постачальника електроенергії.

ПП Стрілець О.Є. в своїй апеляційній скарзі на рішення суду першої інстанції просить його скасувати в частині відмови у задоволенні зустрічного позову та задовольнити його позовні вимоги в повному обсязі, а рішення суду в частині відмови у задоволенні первісного позову залишити без змін, посилаючись на те, що внаслідок відключення 28.07.2005р. майстерні від електроенергії неможливо було виконати ремонт двох автомобілів на загальну суму 4490 грн. і замовники відмовилися від запропонованих послуг, внаслідок чого сума упущеної вигоди склала 4490 грн. Вказані в договорах роботи неможливо виконати без електроенергії, як і здійснювати будь-які роботи по ремонту автомобілів без освітлення приміщення майстерні, однак ці пояснення проігноровані судом.

У зв’язку з тим, що ПП Стрілець О.Є. ніякою іншою, крім ремонту автомобілів, діяльністю не займається, ним понесені відповідні збитки за період відключення електроенергії у вигляді сплаченої заробітної плати найманому працівникові, єдиного податку, податку з доходів фізичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 24 Закону України “Про електроенергетику” електропостачальник несе відповідальність перед споживачем електричної енергії у розмірі двократної вартості недовідпущеної електричної енергії. Кількість спожитої електроенергії підтверджується наявними в матеріалах справи копіями квитанцій.

ПП Стрілець О.Є. в апеляційній скарзі зазначає, що фактична зупинка роботи майстерні на більш ніж два місяці підірвала його ділову репутацію, як майстра по ремонту автомобілів та дала підстави оточуючим вважати його непорядною людиною, яка не виконує взятих на себе зобов’язань.

Вказані дії завдали немайнову шкоду, яка настала у зв’язку з приниженням ділової репутації.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, судова колегія встановила.

Між ВАТ “Донецькобленерго” (енергопостачальна організація) та ПП Стрілець О.Є. м. Красний Лиман (споживач) 27.01.2003р. укладено договір № 1684 на поставку електричної енергії.

Представниками енергопостачальної організації 14.06.2005р. здійснено перевірку дотримання Правил користування електричною енергією в приміщенні споживача, розташованого за адресою: м. Красний Лиман, вул. Леніна 75, за наслідками якої складено акт № 004963 про порушення останнім п. 4.10, 4.11 зазначених Правил, а саме виявлено зрив пломби держстандарту на розрахунковому приладі обліку (фальсифікація).

Вищевказаний акт містить повідомлення про відключення з 17.06.2005р. електроустановки приміщення, яке займає споживач, від мереж електропостачання на підставі вимог п.8.4. и 8.9. Правил.

На підставі зазначеного акту енергопостачальною організацією розрахована сума недоврахованої електричної енергії в розмірі 6547 грн. 42 коп. та виставлено ПП Стрілець О.Є. рахунок № 1684 від 15.06.2005р., в якому також повідомлено споживача про відключення підприємства від електропостачання з 22.06.2005р. у разі неоплати цього рахунку.

Згідно п.п. 4.10, 4.11. Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996р. № 28 (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб покладається на їх власника або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені, згідно з відповідним договором.

Розрахунковий засіб обліку електричної енергії має бути опломбований (в передбаченому для цього місці) пломбою з тавром Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, пломбою з тавром електропередавальної організації згідно з вимогами відповідної нормативно-технічної документації та, за бажанням, пломбами з таврами інших заінтересованих сторін договору.

Частиною 1 пункту 4.12 Правил визначено, що місця пломбування у вузлах розрахункового обліку, електричних колах розрахункових засобів обліку електричної енергії, лінях зв'язку автоматизованих систем обліку тощо узгоджуються сторонами у відповідності до вимог нормативних актів з обов'язковим оформленням акта про пломбування, в якому має бути зазначене місце встановлення кожної пломби та сторона, яка її встановила, із передачею на зберігання пломб тій стороні, на чий території встановлено розрахунковий засіб обліку.

Таким чином, при складенні акту про порушення Правил користування електричною енергією, в ньому повинні бути зазначені не лише виявлене порушення – зрив пломби держстандарту, а відомості про те, пломба з яким тавром пошкоджена, місце пломбування, з посиланням на відповідний акт.

Твердження скаржника про те, що акт № 004963 складено у відповідності до вимог п. 7.31, п.7.32. Правил і він є доказом факту їх порушення не приймається судовою колегією до уваги, оскільки в ньому відсутні вищевказані відомості.

Крім того, ВАТ “Донецькобленерго” не надало до матеріалів справи доказів (відповідного акту) опломбування перевіреного 14.06.2005р. лічильника, заводський номер 445778, узгодження місця пломбування, передачі на зберігання пломб тій стороні, на чиїй території встановлено розрахунковий засіб обліку.

Згідно ч. 2 п. 4.12 Правил постачальник електричної енергії за регульованим тарифом у відповідності до затвердженого графіка, але не рідше ніж раз на три роки, має здійснювати технічну перевірку розрахункових засобів обліку електричної енергії.

В порушення вимог вищевказаної норми, постачальником електроенергії не надано доказів проведення ним планової перевірки.

Абзацами 1, 3 п. 7.30 Правил визначено, що постачальник електричної енергії здійснює перерахунок за користування електричною енергією за період від дня останнього контрольного зняття представником постачальника електричної енергії показів розрахункового засобу обліку чи фактично проведеної і підтвердженої актом технічної перевірки роботи схеми комерційного обліку, що мала передувати виявленню порушень, але цей період має не перебільшувати шести місяців. Перерахунок здійснюється відповідно до методичних рекомендацій, затверджених НКРЕ у відповідності до наданих законодавством України повноважень, за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії.

Постановою НКРЕ України № 1197 від 05.12.2001р. затверджена Методика обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої внаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією (яка діяла на момент виникнення спірних відносин), яка, згідно п. 2.1, застосовується при пошкодженні або зриві пломб Держстандарту на розрахункових приладах обліку.

Відповідно до п. 6 Методики рахунок, що виписується споживачеві у разі виявлення порушень, зазначених в пунктах 2.1 - 2.5, 2.7, 2.8 цієї Методики, має бути зменшеним на величину здійснених споживачем платежів за період споживання електричної енергії з порушенням Правил.

Разом з тим, з розрахунку недоврахованої електричної енергії, наданого ВАТ “Донецькобленерго”, неможливо встановити факту дотримання енергопостачальною організацією вимог п.6 Методики.

Таким чином, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про недоведеність позовних вимог ВАТ “Донецькобленерго” та відмовив у їх задоволенні.

Позовні вимоги ПП Стрільця Олександра Євгеновича м. Красний Лиман до ВАТ “Донецькобленерго” м. Горлівка в особі Краматорських електричних мереж м. Краматорськ (уточнені заявами б/н від 01.11.2005р. та б/н від 20.12.2005р.) про визнання дій посадових осіб ВАТ “Донецькобленерго” під час складення акту № 004963 від 14.06.2005р. та відключення від електропостачання приміщення майстерні за адресою: вул. Леніна, 75а м. Красний Лиман незаконними, відшкодування витрат по оплаті послуг адвоката в розмірі 500 грн., судових витрат по сплаті державного мита в розмірі 112 грн. та 118 грн. витрат по оплаті інформаційно-технічного забезпечення судового процесу; стягнення з ВАТ “Донецькоблененрго” в рахунок відшкодування шкоди 6378 грн. 76 коп. та 5000 грн. 00 коп. моральної шкоди, також обґрунтовано не задоволені господарським судом з огляду на наступне.

Відповідно до ст.20 ГК України, кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів, зокрема шляхом визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання.

Заявлені відповідачем вимоги про визнання дії посадових осіб відповідача під час складання акту №004963 незаконними задоволенню не підлягають, оскільки сторони знаходяться в договірних правовідносинах, заявлені вимоги не є передбаченим законом способом захисту прав та законних інтересів останнього, а сам факт такого визнання без вирішення спору про право цивільне не створює та не змінює будь-яких юридичних наслідків для сторін у спірних правовідносинах.

Пунктами 7.35, 7.36 Правил визначено, що у разі їх порушення або умов договору постачальником електричної енергії та/або електропередавальною організацією споживач, у якого укладені із зазначеними суб'єктами господарювання відповідні договори, викликає представника постачальника електричної енергії та/або електропередавальної організації для складання двостороннього акта порушень. Акт складається в двох примірниках, один з яких передається або надсилається постачальнику електричної енергії або електропередавальній організації. У разі відмови представника постачальника електричної енергії або електропередавальної організації від підпису або неприбуття у визначений споживачем термін в акті робиться відповідний запис.

У разі переривання електропостачання представниками споживача, постачальника електричної енергії та електропередавальної організації (основного споживача) складається акт, у якому зазначаються час перерви та обсяги недовідпущеної споживачу електричної енергії, інші необхідні дані. Сторони можуть додати до акта документи, які підтверджують вину іншої сторони або відсутність своєї вини.

Час переривання визначається спільно за документацією споживача, постачальника електричної енергії та електропередавальної організації (основного споживача) з моменту припинення або обмеження постачання електричної енергії до відновлення електропостачання.

Таким чином, виходячи зі змісту вищевказаної норми, єдиним доказом порушення енергопостачальною організацією Правил є двосторонній акт, підписаний обома сторонами або з відміткою про причини його не підписання постачальником.

Поняття відповідальності за заподіяну шкоду включає такі складові, як наявність шкоди, протиправна поведінка (бездіяльність) заподіювача шкоди, причинний зв’язок між шкодою та протиправною поведінкою відповідача.

Приймаючи до уваги, що ПП Стрілець О.Є. доказів складення акту про порушення енергопостачальною організацією Правил користування електроенергією суду не надав, у нього відсутні підстави для стягнення з ВАТ “Донецькобленерго” завданої порушенням зобов’язання матеріальної шкоди в сумі 6378 грн. 76 коп., з яких 445 грн. –розмір відповідальності постачальника відповідно до ч.10 ст. 24 Закону України “Про електроенергетику” та п. 9.4 Правил, 4490 грн. упущеної вигоди, 808 грн. виплаченої заробітної плати робітнику, 315 грн. –сума сплаченого єдиного податку, 320 грн. 76 коп. –сплаченої орендної плати.

Крім того, суд першої інстанції обґрунтовано зазначив, що єдиний податок є фіксованою сумою і його сплата не залежить від часу та періоду здійснення підприємницької діяльності; суми орендної та заробітної плати, сплачені позивачем, не знаходяться у причинному зв’язку із відключенням електропостачання.

Відповідно до вимог ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна, у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності.

Заявляючи свої вимоги про стягнення моральної шкоди, ПП Стрілець О.Є. не зазначив, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно позивачеві, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, тому його вимоги є не доведеними та обґрунтовано відхилені господарським судом.

З огляду на наведене, судова колегія вважає, що рішення суду відповідає вимогам чинного законодавства, матеріалам справи та не підлягає скасуванню.

Керуючись ч.1 п.1 ст. 103, ст. 104, ст. 105, ГПК України, судова колегія,


ПОСТАНОВИЛА:


Рішення господарського суду Донецької області від 11.10.2006р. по справі № 20/330 залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення.


Головуючий          М'ясищев А.М.


Судді:          Алєєва І.В.


          Величко Н.Л.


          
Надруковано:


1.          позивачу

2.          відповідачу

3. господарському суду Донецької області

4. у справу № 20/330 (2 прим.)