Рішення №308582

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України


12.12.2006 р.                                                              справа №29/257пд


Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:головуючого:

Калантай М.В.

суддів

Запорощенка М.Д., Старовойтової Г.Я.,за участю представників сторін:


від позивача:

Удод М.І. - дов. від 06.09.06., Гришкан О.Г. - дов. від 11.12.06,

від відповідача:

від відповідача:

Соколова В.І. - дов. від 01.12.06,

не з'явивсярозглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції м.Красноармійськна рішення

господарського суду


Донецької областівід

24.10.2006 рокупо справі

№29/257пдза позовом

Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції м.Красноармійськ

до

Відкритого акціонерного товариства "Завод "Електродвигун" м.Красноармійськ

Товариства з обмеженою відповідальністю "Агродоктранс" м. Дніпропетровськ

про

визнання недійсною угоди


Рішенням господарського суду Донецької області від 24.10.2006 року у справі №29/257пд (суддя Гаврищук Т.Г.) відмовлено у задоволенні позову Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції м. Красноармійськ до Відкритого акціонерного товариства “Завод “Електродвигун” м. Красноармійськ про визнання недійсною усної угоди за податковою накладною №21/10 від 21.10.2003 року (накладна №21/10 від 21.10.2003 року), укладеної між відповідачами, на підставі статті 49 Цивільного кодексу УРСР, стягнення з ТОВ “Агродоктранс” м. Дніпропетровськ на користь ВАТ “Завод “Електродвигун” м. Красноармійськ 3040,01 грн. та стягнення з ВАТ “Завод “Електродвигун” м. Красноармійськ у доход держави 3040,01 грн.

Припинене провадження у справі за позовом Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції до Товариства з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс” м. Дніпропетровськ у зв’язку із ліквідацією відповідача.

Рішення суду мотивовано недоведеністю заявлених позовних вимог.

Позивач, Красноармійська об’єднана державна податкова інспекція м. Красноармійськ, не погоджуючись з рішенням господарського суду, звернувся з апеляційною скаргою про його скасування, так як вважає, що рішення прийняте з порушенням норм матеріального права, з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими та невідповідністю висновків, викладених у рішенні суду, обставинам справи.

Відповідач, Відкрите акціонерне товариство “Завод “Електродвигун” м. Красноармійськ, проти доводів, викладених в апеляційній скарзі заперечує, вважає рішення законним та обґрунтованим, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню.

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс” м. Дніпропетровськ , наданим йому правом не скористався, представника у судове засідання не направив, відзив не надав.

Розглянувши наявні у матеріалах справи документи та вислухавши представників сторін, судова колегія встановила наступне.

Податковий орган звернувся до господарського суду з позовом до Відкритого акціонерного товариства “Завод “Електродвигун” м. Красноармійськ та Товариства з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс” м. Дніпропетровськ про визнання недійсною угоди за накладними №21/10 від 21.10.2003 року та №261 від 22.10.2003 року (податкові накладні №21/10 від 21.10.2003 року та №261 від 22.10.2003 року), укладеної між відповідачами, просив стягнути з другого відповідача на користь першого відповідача 3039,96 грн., та стягнути з першого відповідача у доход держави 3040,01 грн.

Додатковою заявою від 21.08.2006 року позивач змінив позовні вимоги та просив визнати недійсною усну угоду за податковою накладною №21/10 від 21.10.2003 року (накладна №21/10 від 21.10.2003 року), укладену між відповідачами, на підставі статті 49 ЦК УРСР та стягнути з ТОВ “Агродоктранс” на користь ВАТ “Завод “Електродвигун” 3040,01 грн. , та стягнути з ВАТ “Завод “Електродвигун” у доход держави 3040,01 грн.

Відкрите акціонерне товариство “Завод “Електродвигун” є юридичною особою, включений до ЄДРПОУ за №14309014 та взятий на облік платника податків у Красноармійській об’єднаній державній податковій інспекції Донецької області.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс” було зареєстровано виконавчим комітетом Жовтневої районної ради м. Дніпропетровська 13.04.1999 року.

Відповідно до довідки Головного управління статистики у Дніпропетровській області від 14.09.2006 року за №22/11-4477 Товариство з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс” було ліквідовано 10.04.2001 року за заявою власника та виключено з ЄДРПОУ.

Як встановлено в ході судового слідства, між Товариством з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс (Продавець) та Відкритим акціонерним товариством “Завод “Електродвигун” (Покупець) на підставі накладної №21/10 від 21.10.2003 року, податкової накладної №21/10 від 21.10.2003 року була укладена угода купівлі-продажу полотна машин 450, олівця 052, олівця 051, полотна ручного на загальну суму 3040,01 грн., у тому числі ПДВ 506,67 грн.

Між відповідачами було досягнуто усної угоди про обмін продукцією, а саме обігрівачів “Каховка-1” та “Каховка-2”, яка була поставлена другому відповідачу першим відповідачем згідно накладної №261 від 22.10.2003 року на суму 3039,96 грн., у т.ч. ПДВ –506,66 грн.

На думку заявника апеляційної скарги спірна угода була укладена з метою, завідомо суперечною інтересам держави і суспільства, за наявності умислу тільки у однієї сторони - Товариства з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс”, оскільки дане товариство після ліквідації підприємства здійснює господарську діяльність (за заявою платника знято з податкового обліку 29.03.2001 року у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська та ліквідовано виконавчим комітетом Жовтневої районної ради 10.04.2001р.), тобто без перебування на податковому обліку та, не маючи Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

Позивач наполягає на тому, що вся діяльність осіб, котрі діяли від ТОВ “Агродоктранс”, мала за мету здійснення діяльності суперечної інтересам держави і суспільства, а саме: ТОВ “Агродоктранс” на момент укладання угоди за юридичною адресою не знаходилось, податкової звітності не подавало, так як на той час не перебувало на податковому обліку; продаж товару не було відображено ТОВ “Агродоктранс” в податковому обліку, не були здані декларації з ПДВ і податок на прибуток , та не сплачені ці податки, що є порушенням вимог статей 3, 4 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” та статті 3 Закону України “Про податок на додану вартість”; видача податкових накладних ВАТ “Завод “Електродвигун” без реєстрації ТОВ “Агродоктранс” як платника ПДВ. На думку позивача наведене є доказами умислу ТОВ “Агродоктранс”, спрямованого на безпідставне на протиправне отримання прибутків (доходу), ухилення від сплати податків й обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів від результатів такої діяльності.

Статтею 49 Цивільного кодексу УРСР передбачено, що якщо угода укладена з метою, завідомо суперечною інтересам держави і суспільства, то при наявності умислу у обох сторін - в разі виконання угоди обома сторонами - в доход держави стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання угоди однією стороною з другої сторони стягується в доход держави все одержане нею і все належне з неї першій стороні на відшкодування одержаного. При наявності ж умислу лише у однієї з сторін все одержане нею за угодою повинно бути повернуто другій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного стягується в доход держави.

Таким чином, необхідними умовами для визнання угоди недійсною є її укладання з метою, завідомо суперечною інтересам держави і суспільства та наявність умислу хоча б у однієї із сторін щодо настання відповідних наслідків.

Наявність умислу у сторін при укладанні угоди означає, що сторона або сторони усвідомлювали або повинні були усвідомлювати протиправність укладеної угоди, яка суперечить меті діяльності суб'єкта господарювання та інтересам держави та суспільства, і прагнули або свідомо допускали настання протиправних наслідків.

Умисел юридичної особи визначається як умисел тієї посадової або іншої фізичної особи, що підписала договір від імені юридичної особи, маючи на це належні повноваження. За відсутності таких повноважень наявність умислу у юридичної особи не може вважатися встановленою.

Довідкою Головного управління статистики у Дніпропетровській області від 14.09.2006 року за №22/11-4477 підтверджується, що Товариство з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс” було ліквідовано 10.04.2001 року виконавчим комітетом Жовтневої районної ради м. Дніпропетровська за заявою власника та виключено з ЄДРПОУ.

У відповідності до статті 34 Закону України “Про підприємства в Україні”( який діяв на дату ліквідації другого відповідача) підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.

ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська у листі від 12.12.2005 року за №42144/7/290-15 зазначила, що Товариство з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс” було знято з податкового обліку за заявою власника 29.03.2001 року та анульовано Свідоцтво платника податку на додану вартість 26.02.2001 року.

З викладеного вбачається, що на момент укладання спірної угоди Товариство з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс” було ліквідовано і не було зареєстровано як платник податків.

Як вбачається із наданих до матеріалів справи документів податковий орган не надав доказів, що засвідчують підписання спірної угоди безпосередньо особою, яка діяла від імені Товариства з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс” в силу повноважень, заснованих, зокрема, на законі, довіреності, установчих документах.

Судова колегія погоджується із твердженням суду першої інстанції про те, що з накладної №21/10 від 21.10.2003 року та податкової накладної №21/10 від 21.10.2003 року взагалі не вбачається, якою саме особою вони були складені.

Як наслідок, в даному випадку не можна вважати встановленою наявність у другого відповідача умислу на укладання угоди з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства.

З 01.01.2004 року набрав чинності Цивільний кодекс України, який не містить таких публічно-правових наслідків укладення недійсної угоди, які були встановлені статтею 49 Цивільного кодексу УРСР. Цивільним кодексом України скасована відповідальність (правові наслідки) у вигляді публічно-правової санкції –стягнення в доход держави, одержаного однією чи обома сторонами за угодою, за укладення угоди з метою, суперечною інтересам держави і суспільства. Наслідком укладення угоди, яка порушує публічний порядок (стаття 228 ЦК України), не є адміністративно-правова конфіскація. За змістом частини 2 статті 5 ЦК України Кодекс має зворотну дію у часі у випадках, коли він пом’якшує або скасовує відповідальність особи.

Таким чином господарський суд дійшов правильного висновку про відсутність підстав для стягнення в доход держави одержаного за спірною угодою.

З урахуванням вищевикладеного суд першої інстанції правомірно відмовив податковому органу у задоволенні вимог до Відкритого акціонерного товариства “Завод “Електродвигун” м. Красноармійськ про визнання недійсною усної угоди за податковою накладною №21/10 від 21.10.2003 року (накладна №21/10 від 21.10.2003 року), укладеної між відповідачами, на підставі статті 49 ЦК УРСР, стягнення з ТОВ “Агродоктранс” на користь ВАТ “Завод “Електродвигун” 3040,01 грн. та стягнення з ВАТ “Завод “Електродвигун” у доход держави 3040,01 грн.

Крім того, як встановлено в ході судового слідства, Товариство з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс” було ліквідовано і вилучено із Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, тому господарський суд Донецької області обґрунтовано припинив провадження у справі за позовом Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції м. Красноармійськ до Товариства з обмеженою відповідальністю “Агродоктранс”, як це передбачено пунктом 6 статті 80 Господарського процесуального кодексу України господарський, де сказано, що суд припиняє провадження у справі, якщо підприємство чи організацію, які є сторонами, ліквідовано.

За таких обставин оскаржуване рішення господарського суду не підлягає скасуванню, так як відповідає фактичним обставинам справи та чинному законодавству, а мотиви, з яких надана апеляційна скарга не можуть бути підставою для його скасування.

Керуючись статтями 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В :


Апеляційну скаргу Красноармійської об’єднаної державної податкової інспекції м. Красноармійськ на рішення господарського суду Донецької області від 24.10.2006 року у справі №29/257пд залишити без задоволення.


Рішення від 24.10.2006 року господарського суду Донецької області у справі №29/257пд залишити без змін.


Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через Донецький апеляційний господарський суд.Головуючий          Калантай М.В.


Судді:          Запорощенко М.Д.


          Старовойтова Г.Я.


          

          Надруковано: 7 прим.

          1. позивачу

          2. відповідачу

          1 у справу

          2 ДАГС

          1-ГС