Рішення №308593

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України


13.12.2006 р.                                                              справа №14/241


Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:головуючого:

Дзюби О.М.

суддів

Діброви Г.І., Шевкової Т.А.,за участю представників сторін:


від позивача:

не з*явився,

від відповідача:

не з*явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Відкрите акціонерне товариство Завод "Прогресс" м.Луганськна рішення (ухвалу) господарського суду


Донецької областівід

12.09.2006 рокупо справі

№14/241за позовом

Відкритого акціонерного товариства Завод „Прогрес” м.Луганськ

до

Товариства з обмеженою відповідальністю „Оксамит” м.Слов'янськ

про

стягнення 1938грн.29коп.


В С Т А Н О В И В:


У серпні 2006року позивач, Відкрите акціонерне товариство Завод „Прогрес” м.Луганськ, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом про стягнення з відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю „Оксамит” м.Слов'янськ, заборгованості в сумі 1938,29грн. Позовні вимоги позивача ґрунтуються на несвоєчасному та неповному виконанні відповідачем умов договору №266 купівлі-продажу від 12.08.2005року

Рішенням від 12.09.2006року господарський суд Донецької області у задоволені позовних вимог відмов у зв'язку з недоведеністю.

З прийнятим рішенням позивач, Відкрите акціонерне товариство Завод „Прогрес” м.Луганськ, не згоден, звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить рішення суду скасувати. Апеляційна скарга вмотивована тим, що судом першої інстанції при прийнятті рішення неправильно застосовані і порушені норми матеріального та процесуального права. На думку скаржника розгляд справи не ґрунтувався на всебічному, повному та об'єктивному розгляді.

Сторони у справі звернулися до апеляційного суду з клопотанням про розгляд скарги без їх представників у зв'язку з тяжким матеріальним становищем. Дані клопотання судовою колегією задоволені, оскільки для повного та всебічного розгляду апеляційної скарги наявних матеріалів достатньо.

Відповідно до ст.811 Господарського процесуального кодексу України був складений протокол судового засідання.


У процесі розгляду справи апеляційний господарський суд відповідно до статті 101 Господарського процесуального кодексу України за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу.


Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.


Обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступного:

Господарським судом Донецької області встановлено, що 12.08.2005року між сторонами у справі укладений договір №266, відповідно до якого Відкрите акціонерне товариство „Завод „Прогрес” м.Луганськ (позивач) передає у власність Товариству з обмеженою відповідальністю „Оксамит” м.Слов'янськ (відповідач) товар, який останній зобов'язався прийняти та оплатити (а.с.7). Даний договір за своєю правовою природою є договором купівлі-продажу та підпадає під правове регулювання глави 54 Цивільного кодексу України.


У відповідності до умов вказаного договору, 23.08.2005року позивач передав відповідачеві через його представника Радковську Л.В., товар в асортименті на загальну суму 2463,40грн., що підтверджено видатковою накладною №676 від 23.08.2005року та довіреністю серії ЯЗФ №271694 від 23.08.2005року (а.с.8,9).

Приписами статті 692 Цивільного кодексу України передбачено, що покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

В даному випадку сторони передбачили наступні форми розрахунків: перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок позивача згідно накладних (п.2.2). Пунктом 2.3 договору встановлено 20% на протязі 10 банківських днів, 80% по мірі реалізації товару, але не ріже ніж 1 раз на місяць.

Предметом позову є стягнення з відповідача заборгованості в сумі 1938,29грн.

Господарський суд у ході розгляду справи відмовив Відкритому акціонерному товариству Завод „Прогрес” м.Луганськ у задоволені позовних вимог за недоведеністю, мотивуючи тим, що видаткова накладна №676 від 23.08.2005року не містить відомостей, що товар було передано саме за договором купівлі-продажу №266 від 2.08.2005року. Але, судова колегія вважає, що не тільки за цими мотивами слід відмовити у позові. Так, судом не надана оцінка умовам договору в частині розрахунків, якими встановлена, що оплата отриманого товару здійснюється по мірі його реалізації, але не ріже ніж 1 раз на місяць.

У підтвердження цього, відповідачем надано до апеляційного суду платіжні доручення №200 від 27.11.2006року на суму 231грн.86коп. та №199 від 17.11.2006року на суму 22,58грн., які свідчать про факт виконання договору в частині оплати товару по мірі його реалізації та приєднані до матеріалів справи.

Крім того, відповідно до пункту 5.4, договір діє до виконання сторонами своїх обов'язків у повному обсязі. Сторонами не були внесені зміни у договір щодо строків його дії і порядку виконання договірних зобов'язань. При таких обставинах, судова колегія вважає, що у позивача не виникло права вимоги щодо стягнення з відповідача заборгованості за договором №266 від12.08.2005року.

Враховуючи викладене, позивач не довів порушення відповідачем договірних зобов'язань у розумінні статті 33 Господарського процесуального кодексу України, а тому у задоволені позову слід відмовити у зв'язку з безпідставністю заявлених вимог.

За результатами апеляційного провадження, судова колегія дійшла висновку, що підстави для скасування рішення господарського суду Донецької області від 12.09.2006року відсутні, апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Витрати по сплату державного мита по апеляційній скарзі покладаються на заявка скарги у відповідності до ст.49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст.33,49,99,101,103,105 Господарського процесуального кодексу України, судова колегія, -


П О С Т А Н О В И Л А:


Апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства „Завод „Прогрес” м.Луганськ на рішення господарського суду Донецької області від 12.09.2006року у справі №14/241 залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Донецької області від 12.09.2006року у справі №14/241 залишити без змін.

Головуючий          Дзюба О.М.


Судді:          Діброва Г.І.


          Шевкова Т.А.


          

          Надруковано: 5 прим.

          1. позивачу

          2. відповідачу

          3 у справу

          4 ДАГС