Рішення №308602

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України


12.12.2006 р.                                                              справа №24/172


Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:головуючого:

Мирошниченка С.В.

суддів

Гези Т.Д., Колядко Т.М.,за участю представників сторін:


від позивача:

Омельченко Г.Б. - за наказом № 1-К від 30.04.2005 року, Кузнецов В.Ю. - за довір. б/н 01.12.2006 року,

від відповідача:

Подколзін В.Т. - за довір. № 300 від 08.12.2006 року,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Приватного підприємства "Щит А"м. Донецькна рішення господарського суду


Донецької областівід

06.11.2006 рокупо справі

№ 24/172за позовом

Приватного підприємства "Щит А" м. Донецьк

до

Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Украгропродукт" м. Амвросіївка Донецької області

про

5 917 грн. 69 коп.


Рішенням господарського суду Донецької області від 06.11.2006 року (суддя Ломовцева Н.В.) відмовлено у задоволенні позовних вимог приватного підприємства "Щит А" м. Донецьк (далі по тексту -Підприємство) до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Украгропродукт" м. Амвросіївка Донецької області (далі по тексту - Товариство) про стягнення 5 917 грн. 69 коп.

У обгрунтування рішення суд першої інстанцї послався на те, що вимоги позивача повністю необгрунтовані.

Підприємство не погодилось з рішенням місцевого суду та звернулось з апеляційною скаргою в якій просить його скасувати, як таке, що винесено з порушенням норм матеріального права. Також позивач звернув увагу на невиконання відповідачем умов договору № 13/0703 від 01.05.2005 року про охорону майна, що знаходиться на території Товариства. При цьому, заявник послався на неоплату виставлених Товариству рахунків. Підприємство вважає, що при винесенні рішення суд не прийняв до уваги додаткову угоду № 1 від 27.03.2006 року до договору № 13/0703 від 01.05.2005 року в якій сторони домовились розірвати вищезгаданий договір. Крім того, у апеляційній скарзі та під час судового засідання позивач навів і інші заперечення, які на його думку, є підставою для скасування оскарженого рішення.

Відповідач у відзиві на апеляційну скаргу та у судовому засіданні проти її задоволення заперечує і вважає рішення суду першої інстанції законним та обгрунтованим.


Розглянувши апеляційну скаргу, Донецький апеляційний господарський суд встановив наступне:


Як вбачається з матеріалів справи, 01.05.2005 року між позивачем та відповідачем був укладлений договір № 13/0703 (а.с. 10-11), відповідно до якого позивач взяв на себе зобов'язання надавати відповідачу охоронні послуги, а відповідач - сплачувати ці послуги своєчасно та в повному обсязі.

Позивач наполягає на тому, що відповідач має заборгованість по оплаті рахунків (з урахуванням індексу інфляціі та трьох відсотків річних): від 20.05.05 р. № 2 заборгованість складає 162 грн. 50 коп., з урахуванням індексу інфляції 174 грн. 73 коп. плюс три відсотки річних (3/365*405 днів*174 грн. 73 коп /100 = 5 грн. 81 коп.) складає 180 грн. 54 коп.; від 01.07.05 р. № 2 заборгованість складає 162 грн. 50 коп. з урахуванням індексу інфляції 173 грн. 69 коп. плюс три відсотки річних (3/365*400 днів*173 грн. 69 коп /100 = 5 грн. 71 коп.) складає 179 грн. 94 коп.; від 03.10.05 р. № 35 заборгованість складає 167 грн. 93 коп., з урахуванням індексу інфляції 176 грн. 66 коп. плюс три відсотки річних (3/365*274 днів*176 грн. 66 коп /100 = 3 грн. 98 коп.) складає 180 грн. 64 коп.; від 01.02.06 р. № 012 заборгованість складає 154 грн. 00 коп., з урахуванням індексу інфляції 154 грн. 00 коп. плюс три відсотки річних (3/365*154 дня*154 грн. 00 коп /100 = 1 грн. 95 коп.) складає 155 грн. 95 коп.; від 03.01.06 р. № 002 заборгованість складає 168 грн. 00 коп., з урахуванням індексу інфляції 171 грн. 29 коп. плюс три відсотки річних (3/365*183 дня*171 грн. 29 коп /100 = 2 грн. 58 коп.) складає 173 грн. 87 коп.

Господарським судом встановлено, що ці рахунки були частково сплачені відповідачем, тобто сам факт надання охоронних послуг не заперечується. Відповідно до п. 8.3. договору у разі виявлення незначних порушень (по інструкції) відповідач може знижувати оплату на п'ять відсотків від загальної суми оплати за місяць. Відповідно до п. 8.4. договору контроль за порушенням здійснюється начальником служби безпеки підприємства-відповідача. Господарський суд дійшов вірного висновку, що право відповідача, встановлене п. 8.3. договору є оперативно-господарською санкцією. Стаття 235 Господарського кодексу України встановлює, що такі санкції - це заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язань, що використовується самими сторонами в односторонньому порядку. При цьому, ст. 237 Господарського кодексу України встановлює, що порядок застосування сторонами упом'янутих санкцій визначається договором. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції заінтересована сторона може звернутись до суду з заявою про скасування такої санкції. В даному випадку відповідач пояснив, що суми, які недоплачені за вищеозначеними рахунками, і складають саме п'ять відсотків від місячної суми оплати. Відповідно до умов договору відповідач здійснював контроль за порушеннями несення охоронної служби з боку відповідача. Внаслідок цього складалися доповідні записки, в яких фіксувалося порушення. Копії цих документів залучені до матеріалів справи. Якщо позивач не згоден із застосуванням до нього оперативно-господарської санкції, передбаченої договором, він повинен був звернутися з позовом до суду. Позивач із заявою до суду не звернувся. За таких обставин позивач не довів обгрунтованість вимог про стягнення сум, які недоплачені за рахунками від 20.05.05 р. № 2 в сумі 180 грн. 54 коп.; від 01.07.05 р. № 2 в сумі 179 грн. 94 коп.; від 03.10.05 р. № 35 в сумі 180 грн. 64 коп.; від 01.02.06 р. № 012 в сумі 155 грн. 95 коп.; від 03.01.06 р. № 002 в сумі 173 грн. 87 коп.

Крім того, позивач наполягає на стягненні боргу в сумі 3 341 грн. 75 коп. (з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних), який не сплачений відповідачем по рахунку від 01.03.2006 року № 20 (за охоронні послуги в березні 2006 року). Господарський суд в задоволенні цієї вимоги відмовив в зв'язку з їх недоведеністю. Цей висновок не відповідає обставинам справи та наявним доказам.

До матеріалів справи додані завірені ксерокопії журналів приймання-передачі об'єктів під охорону (а.с. 153-169). Апеляційний господарський суд в засіданні залучив до справи оригінали цих журналів. В журналах робилися відмітки про передачу об'єктів відповідача під охорону позивачу, що засвідчувалося підписами посадових осіб позивача та відповідача. Зміст журналів свідчить про те, що в період з 01.03.2006 року по 29.03.2006 року позивач здійснював охорону об'єктів відповідача. Ведення журналів приймання об'єктів під охорону сторони передбачили п. 1.3. договору № 13/0703 від 01.05.2005 року. Будь які зауваження щодо відсутності охорони у березні відповідач позивачу не надсилав. Господарський суд висловився щодо відсутності акту приймання послуг. Разом з тим, договором від 01.05.2005 року не встановлений порядок приймання наданих послуг, тому відсутність акту не може вважатись порушенням умов договору. З урахуванням викладеного, апеляційний суд вважає, що позивач довів факт надання відповідачу охоронних послуг в березні 2006 року, тому його вимога про стягнення заборгованості підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 49, 99, 101, 102, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, - Донецький апеляційний господарський суд, -


П О С Т А Н О В И В:


Апеляційну скаргу задовольнити частково.

Рішення господарського суду Донецької області від 06.11.2006 року по справі № 24/172 частково скасувати.

Стягнути з сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Украгропродукт" (87300, м. Амвросіївка Донецької області, вул. К. Лібкнехта, 80, ЄДРПОУ 32315317) на користь приватного підприємства "Щит А" (83053, м. Донецьк, вул. Владивостокська, 1, ЄДРПОУ 33554350) заборгованість в сумі 3 341 грн. 75 коп.

Господарському суду Донецької області видати відповідний наказ.Головуючий          Мирошниченко С.В.


Судді:          Геза Т.Д.


          Колядко Т.М.


          

          Надруковано: 5 прим.

          1. позивачу

          2. відповідачу

          3 у справу

          4 ДАГС

5 господарському суду