Рішення №308608

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України


12.12.2006 р.                                                              справа №40/240

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:


головуючого:

Шевкової Т.А.

суддів

Дзюби О.М., Стойка О.В.,за участю представників сторін:


від позивача:

Ніколаєв О.С. дов. № Н-01/4001 від 25.11.05р.,

від відповідача:

Николенко В.В. дов. № 1556 від 11.12.06р., Анісімов А.Ю. дов. №1556 від 11.12.06р.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Товариства з обмеженою відповідальністю "Димитроввантажтранс" м.Димитровна рішення господарського суду


Донецької областівід

27.10.2006 рокупо справі

№40/240 (Підченко Ю.О.)за позовом

Державного підприємства "Донецька залізниця" м.Донецьк

до

Товариства з обмеженою відповідальністю "Димитроввантажтранс" м.Димитров

про

стягнення 1378грн.40коп.


В С Т А Н О В И В :


Державне підприємство “Донецька залізниця” м.Донецьк звернулось до господарського суду Донецької області з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю “Димитроввантажтранс” м.Димитров Донецької області штрафу за невиконання плану перевезень вантажів у березні 2006р. в сумі 1378грн.40коп.

Господарський суд Донецької області рішенням від 27.10.2006р. у справі №40/240 позовні вимоги ДП “Донецька залізниця” задовольнив повністю.

Господарський суд визнав обґрунтованим позов щодо стягнення штрафу за невиконання плану перевезень у сумі 1378грн.40коп. за обліковими картками №2342 та № 2504.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Димитроввантажтранс” м.Димитров Донецької області, не погоджуючись з рішенням господарського суду, подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду Донецької області від 27.10.2006р. по справі №40/240, як таке, що прийнято з неправильним застосуванням норм матеріального права, а саме: п.п. “г” і “д” ст.107 Статуту залізниць України та Правил планування перевезень вантажів, затверджених Наказом Мінтрансу від 09.12.2002р. №873, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.12.2002р. за №1030/7318.

Державне підприємство “Донецька залізниця” м.Донецьк, вважає рішення господарського суду Донецької області від 27.10.2006р. у справі №40/240 законним, винесеним у відповідності до норм чинного законодавства, а апеляційну скаргу –необґрунтованою.

Колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду у відповідності до ст.ст.28-29 Закону України “Про судоустрій” та ст.101 Господарського процесуального кодексу України на підставі встановлених фактичних обставин переглядає матеріали господарської справи та викладені в скарзі доводи щодо застосування судом при розгляді справи норм матеріального та процесуального права, що мають значення для справи.

Відповідно до ст.129 Конституції України, ч.4 ст.9 Закону України “Про судоустрій в Україні”, статей 44, 811 Господарського процесуального кодексу України був здійснений запис судового засідання за допомогою засобів технічної фіксації та складено протокол.

Відповідно до статті 101 Господарського процесуального кодексу України у процесі розгляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі доказами повторно розглядає справу. Апеляційний господарський суд не зв’язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Відповідно до пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976року №5 “Про судове рішення”, рішення є законним тоді, коли суд, виконавши вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини справи, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню доданих правовідносин, а за їх відсутності –на підставі закону, що регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад і змісту законодавства України.

Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображено обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини справи і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються двосторонніми доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що рішення господарського суду не відповідає вищевказаним вимогам.

Відповідно до ст.17 Статуту залізниць України для забезпечення перевезення вантажів залізничним транспортом здійснюється місячне планування перевезень.

Умови та порядок організації перевезень визначаються Правилами, в яких встановлений порядок розроблення, термін подання заявок, затвердження планів та облік виконання перевезень вантажів.

Відповідно до ст.18 Статуту залізниць України місячне планування перевезень вантажів здійснюється залізницями відправлення на підставі договорів та замовлень відправників. Замовлення повинні складатися за встановленою формою у вагонах, а у випадках, передбачених Правилами, - і в тоннах.

Відповідно до п.1.1 Правил планування перевезень вантажів ці правила визначають порядок планування перевезень вантажів залізницями в усіх видах сполучень, а також обліку виконання планів.

Перевезення вантажів місячними планами здійснюється на підставі договорів про організацію перевезень.

16.05.2005р. між Державним підприємством „Донецька залізниця” та Товариством з обмеженою відповідальністю „Димитроввантажтранс” було укладено договір № 322 про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги.

Згідно п. 2.1 договору, на відповідача покладено обов’язок пред’являти залізниці у визначені терміни місячні плани перевезень, заявки на подачу вагонів (контейнерів) та здійснювати навантаження (вивантаження) вантажів, що відправляються ним або прибувають на його адресу.

Пунктом 2.2 договору на залізницю покладено обов’язок приймати до перевезення вантажі відповідача, для чого подавати під навантаження вагони (контейнери) згідно із затвердженими планами та заявками відповідача та надавати йому додаткові послуги, пов’язані з перевезенням вантажів, перелік яких зазначається в додатку до цього договору.

Відповідно п.2.3 договору для проведення розрахунків та обліку сплачених сум залізниця відкрила для Товариства з обмеженою відповідальністю „Димитроввантажтранс” особовий рахунок з присвоєнням коду № 5361. Пунктом 4.1 договору сторони встановили, що за невиконання плану перевезень вони несуть відповідальність згідно зі Статутом залізниць України.

Відповідно до ст.20 Статуту залізниць України виконання перевезень враховується в обліковій картці встановленої Правилами форми, Порядок та умови зарахування вагонів під завантаження встановлюються Правилами.

Відповідно до п.п.6.1, 6.2 Правил планування перевезень вантажів, облік виконання плану перевезень вантажів здійснюється в обліковій картці за кожним планом.

Облікова картка повинна підписуватися по закінченні кожної звітної доби.

Порядок заповнення облікової картки визначено у п.п.6.4, 6.5 Правил планування перевезень вантажів.

Господарський суд стягнув штраф у сумі 1123грн.40коп. за невиконання плану перевезень по залізницям призначення за обліковою карткою №2342, посилаючись на доведеність факту невиконання плану перевезень по першій декаді березня 2006р. та по залізницях призначення.

Господарським судом Донецької області рішення в цій частині прийнято без врахування умов договору №322 про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги від 16.05.2005р. укладеного між Державним підприємством „Донецька залізниця” та Товариством з обмеженою відповідальністю „Димитроввантажтранс” та положень п.п. “г” і “д” ст.107 Статуту залізниць України, п.2.8 Правил планування перевезень вантажів.

Із наданих в підтвердження позовних вимог документів вбачається, що відповідач направив залізниці замовлення на перевезення у березні 2006р. 39000тн. вугілля у 584 вагонах і 2000тн. у 30 вагонах, замовлення були прийняті з присвоєнням номерів планів 2342 і 2504.

Господарським судом правильно визначено та підтверджено матеріалами справи, що перевезення вантажів у березні 2006р. за планом №2342 і №2504 було заплановано у тонах та вагонах.

Так, за планом перевезень №2342 було передбачено перевезення в березні 2006р. в 1 декаді –12555тн. у 188 вагонах, у 2 декаді 12555тн. у 188 вагонах, у 3 декаді –13890тн у 208 вагонах, всього за місяць 39000тн. у 584 вагонах, за планом перевезень №2504 було заплановано для перевезення 2000тн. у 30 вагонах.

Із даних облікової картки № 2342 за березень 2006р. вбачається, що в першій декаді було заплановано перевезти 12550тн. у 188 вагонах, фактично було перевезено 11590тн в 169 вагонах, недовантаження склало 957тн. 19 вагонів, у зв’язку з чим за першу декаду був нарахований штраф за недовантаження у сумі 957грн.00коп.

Крім того, по першій декаді були недовантажені вагони, в тому числі на Донецьку залізницю недовантажено 8 вагонів, в зв’язку з чим нарахований штраф за невиконання плану перевезень по залізницям призначення у сумі 166грн.40коп.

Однак, приймаючі до уваги ті обставини, що у другій декаді при плані 188 вагонів для відвантаження 12555тн. вантажу залізницею за згодою відправника було подано 285 вагонів в які завантажено 19592тн., перевантаження за другу декаду склало 7037тн. –97 вагонів, в третій декаді березня 2006р. план перевезень складав 208 вагонів 13890тн., фактично відвантажено 115 вагонів –7843тн., слід визнати, що при плані за місяць - 584 вагони 39000тн вантажу, завантажено 569 вагонів - 39033тн. вантажу, тобто план перевезень вантажів за березень 2006р. перевиконаний на 33тн.

Залізницею штраф пред’явлено тільки за невиконання плану перевезень за першу декаду березня 2006р.

Залізницею правильно нарахований штраф за невиконання плану перевезень №2342 за березень 2006р. у сумі 957грн.00коп. та 166грн.40коп. по залізницях призначення, яка є сальдовою сумою штрафу.

Однак господарським судом при стягненні штрафу не враховано наступне.

Відповідно до ст.105 Статуту залізниць України залізниці, вантажовідправники, вантажоодержувачі, пасажири, транспортні, експедиторські і посередницькі організації та особи, які виступають від імені вантажовідправника і вантажоодержувача, несуть матеріальну відповідальність за перевезення у межах і розмірах, передбачених цим Статутом та окремими договорами.

Згідно статті 106 Статуту залізниць України за незабезпечення залізницею подачі вагонів і контейнерів для виконання плану перевезень та за невикористання вантажовідправником поданих вагонів і контейнерів чи відмову від вагонів і контейнерів для виконання плану перевезень сплачується штраф у таких розмірах: за вантажі, перевезення яких планується у тоннах і вагонах, - з тонни по 5 відсотків ставки добової плати за користування вагонами; за вантажі, перевезення яких планується тільки у вагонах (контейнерах), - за вагон (контейнер) по дві добові ставки плати за користування вагонами (контейнерами).

Пунктом 6.10 Правил перевезення вантажів встановлено, що штраф за невиконання місячних планів і додаткових замовлень на перевезення вантажів нараховується на залізницю і відправника по закінченні кожної декади, сальдова сума штрафу визначається по закінченні місяця.

Відповідно частини 4 пункту 6.5.3 Правил планування перевезень вантажів, якщо є обставина, яка згідно із статтею 107 Статуту залізниць України звільняє відправника від сплати штрафу за невиконання плану перевезень, вина відправника за недовантаження зменшується на кількість не завантажених у зв'язку з цим вагонів (тонн), контейнерів.

Відповідно до вимог п. “г” ст.107 Статуту залізниць України виконання вантажовідправником плану у тонах вантажів, перевезення яких планується у тонах і вагонах, є підставою для звільнення вантажовідправника від сплати штрафу за невиконання плану перевезень.

Відповідно до п.2.8 Правил планування перевезень план перевезень вантажів вважається виконаним за умови відвантаження передбаченої кількості тон.

Враховуючи те, що відправником було здійснено надолуження недовантаження, допущеного протягом декади та враховуючи те, що план перевезень за місяць в передбаченій кількості тон виконаний, слід визнати, що нарахований штраф за невиконання плану перевезень за першу декаду не підлягає стягненню, оскільки переліченими вище нормами транспортного законодавства передбачено звільнення вантажовідправника від сплати нарахованого штрафу за невиконання плану перевезень за умовами виконання плану в тоннах вантажів, перевезення яких планується у тонах і вагонах.

Враховуючі наведене, слід визнати, що рішення господарського суду про стягнення штрафу у сумі 1123грн.40коп. за невиконання плану перевезень №2342 прийнято без врахування вищевказаних положень транспортного законодавства, тому підлягає скасуванню, позов залізниці про стягнення штрафу за невиконання плану №2342 за березень 2006р. визнається таким, що задоволенню не підлягає.

За обліковою карткою №2504 було здійснено облік перевезення 2000тн вугілля у 30 вагонах.

16.03.2006р. станцією Красноармійськ була прийнята для виконання декадна заявка на відвантаження у другій декаді 600тн вантажу у 9 вагонах, фактично було відвантажено 5 вагонів в яких завантажено 345тн. вантажу, в третій декаді при плані і заявці 21 вагон для перевезення 1400тн. залізницею за згодою відповідача подано і завантажено 24 вагони, в яких завантажено 1660тн вугілля.

За невиконання плану перевезень в другій декаді березня 2006р. нарахований штраф у сумі 255грн.00коп.

Таким чином, за планом №2504 при плані 30 вагонів 2000тн. завантажено 29 вагонів вугіллям в обсязі 2005тн.

Тобто, за результатами місяця план перевезень відповідачем перевиконаний у тоннах.

Господарський суд визначив нарахування штрафу за невиконання плану перевезень вантажу правильним, рішення про стягнення штрафу прийняв без врахування положень ст.105, 106, 107 Статуту залізниць України, п.п.2.8, 6.10 Правил планування перевезень вантажів, тому рішення суду в цій частині є таким, що прийнято з недотриманням даних норм чинного законодавства.

З врахуванням вищезазначеного, колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду вважає, що позов Державного підприємства “Донецька залізниця” м.Донецьк про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю “Димитроввантажтранс” м.Димитров Донецької області штрафу за невиконання плану перевезень вантажів №2504 у березні 2006р. у сумі 255грн.00коп. є таким, що задоволенню не підлягає.

Заперечення ДП “Донецька залізниця” в частині неправильного застосування статті 107 Статуту до спірних відносин не приймаються до уваги, оскільки як в статті 107 Статуту залізниць України, так і в пункті 2.8 Правил планування перевезень вантажів не вказано про те, що дані положення необхідно застосовувати при підрахунку нарахування штрафу за декаду.

В ст.107 Статуту залізниць України та п.2.8 Правил планування перевезень вантажів визначено випадки, коли вантажовідправник звільняється від сплати штрафу за невиконання плану перевезень, а саме, при виконанні плану в тоннах вантажів, при плануванні перевезень в тоннах і вагонах.

На підставі викладеного, колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду вважає, що рішення господарського суду Донецької області від 27.10.2006р. по справі №40/240 не ґрунтується на всебічному, повному та об’єктивному розгляді всіх обставин справи, які мають суттєве значення для вирішення спору, винесено з порушення норм чинного законодавства, а мотиви, з яких подана апеляційна скарга, та фактичні обставини, встановлені апеляційним судом є підставою для скасування рішення.

Колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду, приймаючи до уваги межі перегляду справи в апеляційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи позовні вимоги, приймає нове рішення, яким відмовляє в задоволенні позовних вимог Державному підприємству “Донецька залізниця” до Товариства з обмеженою відповідальністю “Димитроввантажтранс” про стягнення штрафу 1378грн.40коп. за невиконання обсягів перевезень.

Відповідно до вимог ст.49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати відповідача при зверненні з апеляційною скаргою покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 49, 99, 101, 102, 104, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, суд -

П О С Т А Н О В И В :


Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Димитроввантажтранс” м.Димитров Донецької області задовольнити.

Рішення господарського суду Донецької області від 27.10.2006р. у справі № 40/240 скасувати.

Державному підприємству “Донецька залізниця” м.Донецьк у задоволенні позовних вимог про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю “Димитроввантажтранс” м.Димитров Донецької області штрафу у сумі 1378грн.40коп. за невиконання плану перевезень вантажів у березні 2006р. відмовити.

Стягнути з Державного підприємства “Донецька залізниця” м.Донецьк на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Димитроввантажтранс” м.Димитров Донецької області 51грн.00коп. суми державного мита, сплаченого при зверненні з апеляційною скаргою.

Господарському суду Донецької області згідно з вимогами статті 117 Господарського процесуального кодексу України видати наказ у відповідності до вимог, які встановлені до виконавчого документу Законом України “Про виконавче провадження”.

Головуючий          Шевкова Т.А.


Судді:          Дзюба О.М.


          Стойка О.В.


          

          Надруковано: 5 прим.

          1. позивачу

          2. відповідачу

          3 у справу

          4 ДАГС