Рішення №308615

донецький апеляційний господарський суд

вул. Артема, 157, м. Донецьк, 83048, тел. 332-57-40

УХВАЛА

Іменем України

11.12.2006 р.                                                              справа №31/178а


Донецькій апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:головуючого:

Величко Н.Л.

суддів

Алєєвої І.В., М'ясищева А.М.,при секретареві судового засідання

Щетініна І.О.

за участю представників сторін:


від позивача:

не з"явились,

від відповідача:

Яковенко О.В. - за дов.№ 20453/10/10-1 від 27.07.2006р, Орлов М.В. – за дов. № 22707/10/10-1 від 17.08.2006р.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Спеціалізована Державна податкова інспекція по роботі з великими платниками податку м.Донецькана постанову господарського суду


Донецької областівід

24.10.2006 рокупо справі

№31/178аза позовом

Державне підприємство "Донецька вугільна енергетична компанія" м.Донецьк

до

Спеціалізована Державна податкова інспекція по роботі з великими платниками податку м.Донецька

про

визнання недійсним рішення


В С Т А Н О В И В:

1.Стислий виклад суті постанови місцевого господарського суду

          16.06.2006 року Державне підприємство “Донецька вугільна енергетична компанія” м. Донецьк звернулося з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку про скасування податкового повідомлення-рішення від 09.06.2006 року № 0000010830/0/16013/10/24-013, яким застосований штраф у розмірі 339781грн. 80коп. за самостійне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі та потребують обов’язкової попередньої згоди податкового органу.

          Ухвалою від 19.06.2006р. позовна заява залишена без руху на підставі ст.106 КАС України.

Ухвалою від 05.07.2006 року відкрито провадження в адміністративній справі.

Ухвалою від 18.09.2006р. зупинено провадження у адміністративній справі до 03.10.2006р. для надання сторонами додаткових документів.

Ухвалою від 03.10.2006р. поновлено провадження у адміністративній справі.

Постановою від 24.10.2006р. (повний текст складений 30.10.2006р.) у справі № 31/178а господарський суд Донецької області (суддя Ушенко Л.В.) позовні вимоги Державного підприємства “Донецька вугільна енергетична компанія” м. Донецьк задоволенні.

Скасовано податкове повідомлення-рішення СДПІ по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку №0000010830/0/16013/10/24-013 від 09.06.06р. в повному обсязі.

Стягнуто з коштів Державного бюджету України на користь Державного підприємства "Донецької вугільної енергетичної компанії" м. Донецьк судовий збір у сумі 3,40грн., сплаченого платіжним дорученням № 8437 від 13.06.06р.

Винесена окрема ухвала на адресу Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку.

Загальний строк розгляду справи склав 2 місяці 19 днів.

          

2. Підстави з яких порушено питання про перегляд постанови

Відповідач з прийнятою постановою господарського суду від 24.10.2006р не погодився та подав апеляційну скаргу в якій просить її скасувати та прийняти нову постанову, якою відмовити Державному підприємству “Донецька вугільна енергетична компанія” м. Донецьк у задоволенні позовних вимог.

Апеляційну скаргу мотивує тим, що постанова суду прийнята з порушенням норм матеріального права, а саме п.п.6.2.1. п.6.2. ст. 6, п.8.1. ст. 8, п.п.8.2.1. п.8.2. ст. 8, п.п. "а" п.п. 8.6.1, п.п. 8.6.5 п.8.6. ст. 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181 -III (зі змінами та доповненнями), п.п. "а" п. 5.1. розділу 5 Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби, затв. наказом ДПА України від 28.08.2001 № 338 та зареєст. у Мін'юсті України 03.10.2001 за № 857/6048, що призвело до неправильного вирішення справи.

Зазначає, що відповідно до наказу СДПІ по роботі з ВПП у м. Донецьку від 28.04.2006 року № 165, керуючись п.6 ч.б ст. 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від в період з 10.05.06 року по 23.05.06 року фахівцями СДПІ здійснено позапланову виїзну перевірку Відокремленого підрозділу "Шахта "Жовтневий рудник" ДП "Донецька вугільна коксівна компанія". Перевірка була проведена у зв'язку з ліквідацією ДП "Донецька вугільна коксівна компанія". До складу групи працівників податкового органу, яким доручалось здійснення перевірки відповідно до п. 1.8 Методичних рекомендацій по взаємодії між підрозділами органів податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб, затв. наказом ДПА України від 11.10.05 року № 441, залучений робітник відділу погашення прострочених податкових зобов'язань Кулік О.О. Однак у зв'язку з хворобою Кулік О.О., наказом СДПІ по роботі з ВПП у м. Донецьку від 18.05.06 року № 186 внесені зміни до наказу № 165, відповідно до яких до складу групи включено головного державного податкового інспектора відділу погашення прострочених податкових зобов'язань Орлов М.В.

Крім того, зазначає, що наказом Мінпаливенерго № 238 від 26.05.05 року ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" було реорганізовано шляхом виділення з його складу ВП "Шахта "Жовтневий рудник" та приєднаний до складу ДП "Донецька вугільна енергетична компанія".

Відповідно до п. п. 3.2 п. 3 Протоколу спільної наради Мінпаливенерго та Державної податкової адміністрації України з питань реорганізації підприємств вугільної галузі від 31.05.2005 року було дозволено здійснення реорганізації підприємств вугільної галузі без проведення комплексних документальних перевірок, у зв'язку з чим при виділенні ВП "Шахта "Жовтневий рудник" з ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" та приєднанні до ДП "Доненька вугільна енергетична компанія" документальна перевірка не проводилася.

У поточному році розпочато ліквідацію ДП "Донецька вугільна коксівна компанія". У зв'язку з тим, що на момент ліквідації ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" ВП "Шахта "Жовтневий рудник" не був знятий з податкового обліку в СДПІ, як відокремлений підрозділ ДП "Донецька вугільна коксівна компанія", але фактично був приєднаний до складу ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" до якого перейшли його права та обов'язки податковим органом, враховуючи вимоги Інструкції прийнято рішення (наказ від 28.04.06 року № 165) про проведення позапланової виїзної перевірки ВП "Шахта Жовтневий рудник" ДП "Донецька вугільна коксівна компанія".

Оскільки ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" є правонаступником усіх прав та обов'язків ВП "Шахта "Жовтневий рудник" ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" фінансові санкції були застосовані до правонаступника - юридичної особи ДП "Донецька вугільна енергетична компанія".

Зазначає, що все майно та майнові права Відокремленого підрозділу "Шахта "Жовтневий рудник" знаходяться у податковій заставі з 05.02.1999р., застоводавцем є ВП "Шахта "Жовтневий рудник" ДП "Донецьквугілля".

Посилається на те, що господарському суду були надані копії Витягів про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, згідно яких об'єктом обтяжень є усі активи платника податків; обтяжувачем є СДПІ по роботі з ВПП у м. Донецьку; боржником є ДП "Донецька вугільна енергетична компанія"; терміни дії до 17.10.2009р.

Зазначає, що відповідачем надано господарському суду довідки про суми податкового боргу ВП "Шахта "Жовтневий рудник", ВП "Шахтоуправління ім. М.І. Калініна", то складу якого входив ВП "Шахта "Жовтневий рудник", та ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" якими, підтверджується наявність податкового боргу.

Відпуск вугледобувним підприємством вугілля на побутові потреби своїм робітникам, згідно з ст.43 Гірничого Закону України від 06.10.1999 № 1127-ХІУ (зі змінами та доповненнями) не передбачає отримання коштів.

На думку відповідача, позивач, активи якого перебувають у податковій заставі, у даному випадку зобов'язаний узгоджувати операції зі своїми активами відповідно до п.п. 8.6.1 п. 8.6. ст. 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181-Ш (зі змінами та доповненнями).

Посилається на те, що позивачем не було надано до відповідача письмового запиту стосовно безоплатного надання вугілля своїм працівникам та пенсіонерам. що підтверджує правомірність та обґрунтованість застосування податковим органом штрафних (фінансових) санкцій до платника податків.


3.Доводи викладені у відзиві на апеляційну скаргу

Позивач відзив на апеляційну скаргу не надав, своїх представників у судове засідання апеляційної інстанції представників не направив, хоча був належним чином повідомлений про час та місце проведення судового засідання, про що свідчить приєднане до матеріалів справи повідомлення про вручення поштового рекомендованого відправлення.

Представник відповідача вважає можливим розглянути справу у відсутність представників позивача.

Згідно до п.4 ст. 196 Кодексу адміністративного судочинства України неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

Судова колегія вважає можливим розглянути справу у відсутність представників позивача.


4. Як встановлено судом першої інстанції, та визнається сторонами по справі:

Фахівцями СДПІ по роботі з великим платниками податків у м. Донецьку була здійснена позапланова виїзна документальна перевірка Відокремленого підрозділу "Шахта "Жовтневий рудник" ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" (код ЄДРПОУ 33364297) за період з 01.01.2005р. по 31.12.2005р. вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2005р. по 31.12.2005р., за результатами якої складений акт перевірки № 206/15-16-23/3/33364297 від 30.05.06р. (том1,л.с.44-76).

Крім того, головним державним податковим інспектором відділу погашення прострочених податкових зобов’язань Орловим М.В. проведена перевірка стану збереження активів ВП "Шахта „Жовтневий рудник" ДП „Донецька вугільна коксівна компанія”, про що складено акт № 11 від 30.05.06р. (том1,л.с.21-26).Актом перевірки, зокрема, встановлено, що в порушення п.п.8.6.1. п.8.6 ст.8 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” за період з 01.02.05р. по 31.05.05р. була здійснена безоплатна видача вугілля працівникам та пенсіонерам підприємства на суму 339 781,80 грн. згідно колективного договору та ст..43 Гірничого Закону України від 06.10.99р. №1127-XIV, без згоди податкового органу.

На підставі висновків акту перевірки позивачу було надіслане податкове повідомлення-рішення №0000010830/0/16013/10/24-013 від 09.06.06р., яким визначена сума штрафної санкції у розмірі 339 781,80 грн. за відчуження активів, які підлягають обов’язковому узгодженню з податковим органом відповідно до п. 17.1.8 ст. 17 Закону України „Про порядок погашення платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Господарським судом встановлено, що перевірка ВП "Шахта "Жовтневий рудник" носила позаплановий характер і проведена на підставі наказу начальника СДПІ по роботі з великим платниками податків у м. Донецьку № 165 від 28.04.06р. (том1,л.с.38-41) в зв’язку з реорганізацією шахти з посиланням на п. 6 ч. 6 ст. 11-1 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”. До складу групи працівників СДПІ по роботі з великим платниками податків у м. Донецьку, яким доручалось проведення перевірки входила Кулік О.О. –головний державний інспектор відділу погашення прострочених податкових зобов’язань, яка наказом № 64 від 01.03.06р. була призначена податковим керуючим ВП "Шахта "Жовтневий рудник" ДП "Донецька вугільна енергетична компанія". В зв’язку з хворобою Кулік В.О. була замінена головним державними податковим інспектором СДПІ по роботі з великим платниками податків у м. Донецьку Орловим М.В., який не являвся особою, що згідно наказу № 64 від 01.03.06р. мав право виконувати обов’язки податкового керуючого ВП "Шахта "Жовтневий рудник" в період відсутності Кулік В.О.

Орлов М.В. наказом № 64 від 01.03.06р. був призначений податковим керуючим ДП „Донецька вугільна енергетична компанія”(том1,л.с.77-80).

Фактично (згідно акту перевірки) перевірка проводилась Відокремленого підрозділу "Шахта "Жовтневий рудник" ДП "Донецька вугільна коксівна компанія", за результатами якої і прийняте спірне податкове повідомлення-рішення, але до ДП "Донецька вугільна енергетична компанія".

Наказом Мінпаливенерго № 238 від 26.05.05р. (том2,л.с.19) ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" було реорганізовано шляхом виділення з його складу ВП "Шахта "Жовтневий рудник" та приєднання його до складу ДП "Донецька вугільна енергетична компанія".

Наказом ДП „Донецька вугільна коксівна компанія” № 90 від 30.05.05р. (том1,л.с.99) ВП "Шахта "Жовтневий рудник" з 01.06.05р. був ліквідований. Дані про фактичну реєстрацію припинення зазначеного підрозділу сторони не надали. Узгодження плану реорганізації з СДПІ по роботі з великим платниками податків у м. Донецьку відповідно до ст. 13 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” не здійснила.

Наказом № 124 від 27.05.05р. по ДП „Донецька вугільна енергетична компанія” був створений в складі компанії відокремлений підрозділ „Шахта „Жовтневий рудник”, який включений до ЄДРПОУ 27.05.05р., код ЄДРПОУ 33577425, а 09.06.06р. взятий на облік в СДПІ по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку.


5.Мотиви, за якими апеляційна інстанція виходила при прийнятті ухвали

Відповідно до ст.2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку у тому числі органів державної влади. У справах щодо оскарження рішень суди перевіряють чи прийняті вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України.

Статтею19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України.

5.1. Щодо доводів відповідача про те, що при здійснення позапланової виїзної перевірки головним державним податковим інспектором відділу прострочення податкових зобов'язань Орловим М.В. не були порушені норми діючого законодавства.

Відповідно до ч.4 п.п.8.6.5 п.8.6 ст.8 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" право здійснювати перевірку стану збереження активів, які перебувають у податковій заставі має податковий керуючий, який призначається наказом керівника податкового органу.

Як було встановлено судом першої інстанції, Орлов М.В. наказом № 64 від 01.03.06р. був призначений податковим керуючим ДП „Донецька вугільна енергетична компанія” (том1,л.с.77-80), а перевірка фактично проводилась Відокремленого підрозділу "Шахта "Жовтневий рудник" ДП "Донецька вугільна коксівна компанія". Ці фактичні обставини податковим органом не спростовані.

Відповідачем до матеріалів справи не наданий наказ, який підтверджував би повноваження Орлова М.В., як податкового керуючого Відокремленого підрозділу "Шахта "Жовтневий рудник" ДП "Донецька вугільна коксівна компанія"

Як вбачається з матеріалів справи, Наказом Мінпаливенерго № 238 від 26.05.05р. (том2,л.с.19) ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" було реорганізовано шляхом виділення з його складу ВП "Шахта "Жовтневий рудник" та приєднання його до складу ДП "Донецька вугільна енергетична компанія".

За таких підстав, суд першої інстанції обґрунтованого дійшов висновку, що перевірка стану збереження активів ВП "Шахта "Жовтневий рудник" ДП "Донецька вугільна коксівна компанія" проведена без дотримання повною мірою вимог законодавства, а складений за результатами такої перевірки акт не може бути належною підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення з питання застосування штрафу за порушення порядку відчуження активів, що знаходяться в податковій заставі.


5.2. Щодо доводів відповідача про те, що позивачем було допущено порушення п.п.8.6.1. п.8.6 ст.8 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” за період з 01.02.05р. по 31.05.05р., так як була здійснена безоплатна видача вугілля працівникам та пенсіонерам на суму 339 781,80 грн. згідно колективного договору та ст.43 Гірничого Закону України від 06.10.99р. №1127-XIV, без згоди податкового органу.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року № 1251-12 (з наступними змінами та доповненнями) платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни.

Пунктом 8.1 статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" передбачено, що з метою захисту інтересів бюджетних споживачів активи платників податків, що має податковий борг передаються у податкову заставу. Право податкової застави виникає згідно закону та не потребує письмового оформлення.

Підпунктом 8.2.2 пункту 8.2 статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" передбачено, що право податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків, які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення такого права, а також на будь-які інші активи, на які платник податків набуде прав власності у майбутньому, до моменту погашення його податкових зобов'язань або податкового боргу.

Рішенням Конституційного Суду України від 24 березня 2005 року у справі № 1-9/2005 положення підпункту 8.2.2 зазначеного Закону в частині поширення права податкової застави на будь-які види активів платника податків без врахування суми його податкового боргу були визнані такими, що не відповідають Конституції України.

Згідно з п.п. "а" 8.6.1 п.8.6 ст.8 Закону України від 20.12.2000р. № 2181-111 "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" платник податку, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком операцій ,що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом. Це стосується операцій купівлі-продажу, інших видів відчуження або оренди (лізінгу) нерухомого та рухомого майна, майнових та немайнових прав, що використовується у підприємницькій діяльності платника податків ( інших видах діяльності, які за умовами оподаткування прирівнюються до підприємницької), а саме готової продукції, товарів і товарних запасів, робіт та послуг за кошти за цінами ,що не є меншими за звичайні.

Безоплатна передача вугілля працівникам та пенсіонерам здійснена позивачем відповідно до ст..43 Гірничого закону України від 6.10.99р. № 1127-Х1У із змінами та доповненнями, якою передбачені права та соціальні гарантії працівників гірничих підприємств і встановлено ,що підприємства з видобутку вугілля та вуглебудівні підприємства безоплатно надають вугілля на побутові потреби у розмірі, що визначається колективним договором, працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств; пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше 15 років - для жінок; інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками Шахтарської Слави або Шахтарської Доблесті трьох ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі, якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності.

Тобто, безоплатна передача вугілля є соціальною гарантією для працівників та пенсіонерів вугільних підприємств ,яка передбачена спеціальним законом і надання таких соціальних гарантій зазначеним особам є обов’язком вугільних підприємств. Вирішення питання надання чи не надання соціальних пільг працівникам вугільних підприємств та пенсіонерам цих підприємств не входить до компетенції податкового органу.

За таких підстав, судова колегія вважає, що відповідачем не доведений факт відчуження активів, які перебували у податковій заставі в розумінні підпункту “а” підпункту 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Згідно ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Господарським судом надана правильна правова оцінка спірним правовідносинам, вірно застосовані норми матеріального та процесуального права.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.184,195,198,205,212, п.6, п.7 розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України судова колегія , -


У Х В А Л И Л А :


          Постанову господарського суду Донецької області по справі № 31/178а від 24.10.2006р. (повний текст складений 30.10.2006р.) залишити без змін, а апеляційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Донецьку залишити без задоволення.

Ухвала Донецького апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня проголошення і може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України протягом одного місяця після складання повного тексту ухвали. Касаційна скарга подається безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Ухвала виготовлена в повному обсязі 18.12.2006р.Головуючий:          Н.Л. Величко


Судді:           І.В. Алєєва


          А.М. М'ясищев


          

          Надруковано: 4 примір.

          1 –позивачу

          1 –відповідачу

          1 –до справи

          1 –ДАГС