Рішення №308678

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України


15.12.2006 р.                                                              справа №33/184аДонецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів :


Головуючого:

Калантай М.В.

суддів

Волкова Р.В.


Старовойтової Г.Я.


Розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Управління праці і соціального захисту населення Виконавчого комітету Слов’янської міської ради

м. Слов’янськ

на рішення господарського суду


Донецької області

від

29.09.2006 року

у справі

33/184а


за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю “ТВИНЗ” м. Слов’янськ


до


Управління праці і соціального захисту населення Виконавчого комітету Слов’янської міської ради м. Слов’янськ


3-ті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача

Територіальне управління держнаглядохоронпраці України в Донецькій області м. Донецьк


Товариство з обмеженою відповідальністю “Цидило і К” м. Слов’янськ


про

Визнання частково недійсним акту №2 від 25.10.2004 року про нещасний випадок невиробничого характеру

За участю представників сторін :

Від позивача :

Магдєєва Н.М. –дов. від 11.12.06.

Від відповідача:

Кравченко О.Е. –дов. від 11.12.06., Небратенко І.Л. –дов. від 25.10.05.

Від 3-ї особи:

Голубков О.М. –посвідчення №658

Від 3-ї особи:

Не з’явився


Рішенням господарського суду Донецької області від 29.09.2006 року у справі №33/184а (суддя Радіонова О.О.) задоволено позов Товариства з обмеженою відповідальністю “ТВИНЗ” м. Слов’янськ до Управління праці та соціального захисту населення Слов’янського міськвиконкому м. Слов’янськ про визнання частково недійсним акту №2 від 25.10.2004 року про нещасний випадок невиробничого характеру.

Визнано частково недійсним пункт 14 акту від 25.10.2004 року форми НТ, а саме висновок комісії про те, що нещасний випадок невиробничого характеру стався внаслідок невиконання директором ТОВ “ТВИНЗ” Лук’яненко Н.В. припису головного ДІ Дон.ДІОП котлонагляду та підйомних споруд Голубкова О.М. від 21.05.2004 року про закриття кисневого цеху. Порушення посадових інструкцій осіб, що здійснюють нагляд за безпечним виконанням робіт підвищеної небезпеки підприємств ТОВ “ТВИНЗ”.

Стягнено з відповідача на користь позивача витрати по сплаті державного мита в сумі 85 грн. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн.

Стягнено з відповідача суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи в розмірі 69,74 грн. згідно рахунку №110 від 03.02.2006 року на користь Донецького НІІ судових експертиз м. Донецьк; у розмірі 1046,40 грн. та 3139,20 грн. згідно рахунку №10925 від 13.04.2006 року –на користь Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл.проф. М.С.Бокаріуса.

Рішення господарського суду мотивоване доведеністю та обґрунтованістю заявлених позовних вимог.

Відповідач, Управління праці і соціального захисту населення Виконавчого комітету Слов’янської міської ради м. Слов’янськ, не погоджуючись з рішенням господарського суду, звернувся з апеляційною скаргою про його скасування, так як вважає, що рішення прийняте з неповним з’ясуванням обставин, що мають значення для справи. Просить у задоволенні позов відмовити. У скарзі заявник посилається на те, що судом не були враховані висновок експертизи та ухвала Слов’янського міськрайонного суду від 05.05.2005 року у справі №2-1503-05.

Крім того, відповідач стверджує, що він є неприбутковою організацією, яка виконує делеговані повноваження держави у сфері соціального захисту вразливих верств населення, може брати на себе зобов’язання і нести відповідальність тільки в межах затверджених кошторисами видатків на відповідний рік.

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю “ТВИНЗ” м. Слов’янськ, проти доводів, викладених в апеляційній скарзі заперечує, вважає рішення господарського суду законним та обґрунтованим, а тому таким, що не підлягає скасуванню.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, Територіального управління держнаглядохоронпраці України в Донецькій області м. Донецьк, щодо апеляційної скарги своєї думки не висловлював, а вказав на неправомірність висновку, викладеному у спірному акті.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, Товариство з обмеженою відповідальністю “Цидило і К” м. Слов’янськ, наданим їй правом не скористалась, представника в судове засідання не направила, відзив не надала.

Розглянувши наявні у матеріалах справи документи та вислухавши представників сторін, судова колегія встановила наступне.

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю “ТВИНЗ” м. Слов’янськ, звернувся до господарського суду з позовом до Управління праці і соціального захисту населення Виконавчого комітету Слов’янської міської ради м. Слов’янськ про визнання частково недійсним акту №2 від 25.10.2004 року про нещасний випадок невиробничого характеру.

Провадження у справі двічі зупинялось у зв’язку з призначенням технічної експертизи та комплексної інженерно-технічної експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, висновки яких долучені до матеріалів справи.

Як з’ясовано в ході судового слідства 07.10.2004 року в м. Слов’янську по пров. Виноградному,3 стався вибух кисневого балону, внаслідок якого постраждали громадяни Подибайло Л.О. та Карпенко І.А.

Про нещасний випадок невиробничого характеру було складено акт форми НТ №2 від 25.10.2004 року відносно Подибайло Людмили Олексіївни.

Розслідування групового нещасного випадку невиробничого характеру проводилося комісією Слов'янського виконкому, створеною розпорядженням міського голови №658 від 12.10.2004 року.

Розслідуванням встановлено причини нещасного випадку: порушення правил і норм безпеки під час експлуатації технічних засобів ( п. 10 акта).

Пункт 14 даного акта містить висновок комісії, а саме: нещасний випадок стався внаслідок невиконання директором ТОВ “Твинз” Лук’яненко Н.В. припису головного ДІ Дон. ДІОП котлонагляду та підйомних споруд Голубкова О.М. від 21.05.2004 року про закриття кисневого цеху. Порушення посадових інструкцій осіб, що здійснюють нагляд за безпечним виконанням робіт підвищеної небезпеки підприємств ТОВ “Твинз”, ТОВ “Цидило і К”. Порушення обома підприємствами статті 13 Закону України “Про охорону праці”, п.10.3 ДНАОП 0.00-1.07-94, п.4 Типової інструкції з охорони праці під час наповнення кисневих балонів та поводження з ними у користувачів, затвердженої Держпромавтонаглядом СРСР 08.10.1991р.

Акт підписаний головою комісії: провідним спеціалістом з питань охорони праці УПСЗН Слов'янського міськвиконкому І.Л.Небратенко, членами комісії: заступником начальника Управління житлово-комунального господарства С.М.Шабрикіним, інженером з охорони праці локомотивного депо Т.В.Шатіліною, заступником директора з охорони праці ТОВ “Цидило і К” Л.С. Куніною. Акт затверджений заступником міського голови В.В.Гаркавенко 28.10.2004 року.

У відповідності до рішення Слов'янського міськрайсуду Донецької області від 15.03.2005 року по справі № 2-952-2005 за позовом Подибайло Л.О. до ТОВ “Цидило і К” та ТОВ “Твинз” (т.3, арк.25-26), з відповідачів у солідарному порядку стягнуто відшкодування моральної шкоди, витрати по оплаті юридичної допомоги та державне мито. Ухвалою апеляційного суду Донецької області від 19.07.2005 року (т.3, арк.23), якою рішення Слов'янського суду від 15.03.2005 року в частині стягнення моральної шкоди, державного мита та відшкодування витрат по оплаті допомоги адвоката з Товариства з обмеженою відповідальністю “Твинз” скасовано.

Судова колегія вважає за необхідне зазначити наступне.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 року №270 затверджений Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (далі - Порядок), яким визначається механізм розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру, які сталися з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства на території України (п. 1 Порядку).

У відповідності до пункту 13 Порядку реєстрація нещасних випадків, за результатами розслідування яких складаються акти за формою НТ проводиться райдержадміністраціями 9виконавчими органами міських, районних у містах рад) та організаціями, які проводили розслідування.

Згідно з розділом ІІІ Положення про управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради, затвердженого рішенням Слов’янської міської ради від 28.08.2002 року №14-ІV-24, до функцій Управління віднесено організацію розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків невиробничого характеру.

Таким чином, спірний акт №2 від 25.10.2004 року є актом Управління праці і соціального захисту населення Виконавчого комітету Слов’янської міської ради м. Слов’янськ в розумінні статті 12 Господарського процесуального кодексу України.

Пунктом 7 Порядку передбачено, що розслідування нещасних випадків проводиться з метою визначення їх обставин та причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.

Згідно з пунктом 9 Порядку районна держадміністрація (виконавчий орган міської, районної у місті ради) протягом доби з часу надходження від лікувально-профілактичного закладу повідомлення про нещасних випадок (за винятком нещасних випадків із смертельним наслідком) приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного випадку.

До роботи комісії з розслідування нещасного випадку можуть залучатися представники організації, де працюють або навчаються потерпілі, на території чи об’єкті якої стався нещасних випадок, а також представники органів охорони здоров’я, освіти, захисту прав споживачів, експерти страхової компанії (якщо потерпілий був застрахований).

За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, який затверджується керівником органу (організації), що проводив розслідування.

Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку (абз.3 п. 12 Порядку). Там же передбачено, що акт за формою НТ надсилається: потерпілому або особі, яка представляє його інтереси; районній держадміністрації (виконавчому органу міської, районної у місті ради); організації, де працює або навчається потерпілий; організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об’єкта, де стався нещасний випадок.

Як вбачається із доданих до матеріалів справи доказів, між ТОВ “Твинз” та ТОВ “Цидило і К” був укладений договір б/н від 01.01.2003 року купівлі-продажу (т.1 арк.54), згідно з яким продавець ( за договором ТОВ “Твинз”) зобов’язувався поставити покупцю ( за договором ТОВ “Цидило і К” кисень в балонах на загальну суму 50 000 грн. Строк дії договору до 31.12.2003 року. Згідно з накладною №10/8 від 04.10.2004 року (т.1 а.с.53) від позивача по справі було передано через Симякова В.С. за довіреністю серії ЯИГ 062352 кисень в шести балонах на загальну суму 72 грн.

З пояснень головного держінспектора Донецької державної інспекції котлонадзору та підйомних споруд Голубкова О.М.( т.2 арк. 53-54) вбачається, що 20.05.2004 року ним було проведено планове обстеження наповнювальної станції ТОВ “Твинз”. Внаслідок виявлених порушень було складено припис №54-ГК від 20.05.2004 року, який вручений директору ТОВ “Твинз” Лук’яненко Н.В. про заборону експлуатації наповнювальної станції з накладенням пломби на арматуру наповнювальної рампи. Дозвіл на поновлення експлуатації наповнювальної рампи було видано після проведення обстеження 22.10.2004 року, тобто після того, як стався вибух.

В той же час, як вказувалось вище, відповідно до рішення Слов’янського міськрайсуду Донецької області від 15.03.2005 року по справі №2-952-2005 за позовом Подибайло Л.О. до ТОВ “Цидило і К” та ТОВ “Твинз”, з відповідачів у солідарному порядку стягнуто відшкодування моральної шкоди, витрати по оплаті юридичної допомоги та державне мито.

Ухвалою апеляційного суду Донецької області від 19.07.2005 року вказане рішення в частині стягнення моральної шкоди, державного мита та відшкодування витрат по оплаті допомоги адвоката з Товариства з обмеженою відповідальністю “Твинз” скасовано.

Згідно статті 35 Господарського процесуального кодексу України рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є обов'язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору.

Судова колегія вважає, що з висновками експерта комплексної судово-інженерно-технічної експертизи з безпеки життєдіяльності № 2252/2935/2909 від 30.06.2006 року господарський суд не погодився правомірно, оскільки відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. Крім того, висновки експерта зроблені з посиланням на більшу ступінь вірогідності.

На думку суду апеляційної інстанції витрати по сплаті держмита, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи віднесені на заявника апеляційної скарги у відповідності до статті 49 ГПК України, тому його посилання на неправомірність їх віднесення не можуть бути прийняті до уваги.

Таким чином, вищенаведене спростовує доводи, вказані заявником в апеляційній скарзі. А відтак, судом першої інстанції позов задоволений правомірно.

З огляду на викладене, судова колегія вважає, що рішення господарського суду Донецької області відповідає діючому законодавству та фактичним обставинам справи, а мотиви з яких надана апеляційна скарга не можуть бути підставою для його скасування.

Керуючись статтями 99, 101, 102, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ :


Апеляційну скаргу Управління праці і соціального захисту населення Виконавчого комітету Слов’янської міської ради м. Слов’янськ на рішення господарського суду Донецької області від 29.09.2006 року у справі №33/184а залишити без задоволення.


Рішення господарського суду Донецької області від 29.09.2006 року у справі №33/184а залишити без змін.
Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через Донецький апеляційний господарський суд.


Головуючий          Калантай М.В.


Судді:          Волков Р.В.


          Старовойтова Г.Я.


          Надруковано: 8 примірників

1 –у справу,

                                                             2 –сторонам у справі;

2- 3-м особам;

2 –ДАГС, 1 –ГС Донецької обл..