Рішення №308681

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України


14.12.2006 р.                                                              справа №43/233


Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:


головуючого:

Волкова Р.В.

суддів

Запорощенка М.Д., Старовойтової Г.Я.,за участю представників сторін:


від прокуратури:

від позивача:

Гармашова І.В. - прокурор, посв. № 1004

Бурлаченко О.С. - головний спеціалист-юрисконсульт, довір. № 147/030 від 18.04.2006р.,

від відповідача:

не з'явився,


розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргузакритого акціонерного товариства "Донбаспромелектромонтаж", м. Донецьк

на рішення

господарського суду


Донецької області

від

04.09.2006 року

по справі

№ 43/233 (суддя І.В.Зубченко)

за позовом

Прокурора м. Маріуполя в інтересах держави в особі Маріупольської міської ради, м. Маріуполь Донецької області

до

закритого акціонерного товариства "Донбаспромелектромонтаж", м. Донецьк

про

стягнення заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою в сумі 36 592,72 грн. та пені в розмірі 1780,80 грн.


В С Т А Н О В И В:


          Рішенням господарського суду Донецької області від 04.09.2006р. по справі № 43/233 задоволено позовні вимоги прокурора м. Маріуполя в інтересах держави в особі Маріупольської міської ради, м. Маріуполь (далі позивач) до закритого акціонерного товариства „Донбаспромелектромонтаж", м. Маріуполь (далі відповідач) про стягнення заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою в сумі 36592,72 грн. та пені в розмірі 1780,80 грн.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач по справі, закрите акціонерне товариство „Донбаспромелектромонтаж", м. Маріуполь звернувся до Донецького апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення суду першої інстанції та відмовити в задоволенні позову. В обґрунтування своїх вимог посилається на неповне з’ясування судом першої інстанції всіх обставин, що мають значення для вирішення спору. Зокрема посилається на Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет України на 2005 рік”, Закон України „Про систему оподаткування”, Закон України „Про плату за землю” та Закон України „Про оренду землі”. Вказує, що судом першої інстанції не досліджено правильність розрахунку та нарахування пені, так як пеня в період з червня 2003 року по 27.12.2004р. на суму заборгованості не нараховується.

Відповідно до положень ст.ст. 81-1 Господарського процесуального кодексу України здійснювалась фіксація судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, доводи заявника скарги, вислухавши представників сторін, суд встановив наступне:

Згідно рішення виконкому Маріупольської міської ради від 20.09.2002р. № 109 між Маріупольською міською радою та закритим акціонерним товариством „Донбаспромелектромонтаж" 20.12.2004р. було укладено договір оренди земельної ділянки площею 1,0754 га, що знаходиться за адресою: пр. Карпова, 58 в Іллічівськом районі м. Маріуполя для розміщення та обслуговування виробничих будівель та споруд монтажно-заготівельної дільниці СУ-41 терміном на 10 рокув. (з 20.09.2002 по 20.09.2012р.).

Відповідно до п.10-12 вказаного договору відповідач узяв на себе обов’язок зобов'язання здійснювати щорічну орендну плату за землю в грошовій формі у розмірі 2% від грошової оцінки земельної ділянки та вносити її за базовий податковий (звітний) період щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Розмір орендної плати за земельну ділянку змінюється у разі індексації у встановленому законом порядку грошової оцінки.

Згідно ст.3 Цивільного кодексу України однією з загальних засад цивільного законодавства є свобода договору.

Відповідно до ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. А ст. 629 вказаного кодексу передбачена обов’язковість виконання укладеного договору.

Статею 638 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

При цьому ст. 631 передбачає, що сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.

Як вбачається з доданої до матеріалів справи копії договору (а.с.6), спірний договір вважається укладеним з 20.09.2002р., тобто з моменту винесення Маріупольської Міської ради, а відповідач взяв на себе обов’язок сплачувати орендну плату починаючи з цієї дати, тобто з моменту фактичного користування земельною ділянкою.

Позивач просить стягнути з відповідача суму боргу з орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 36592,72 грн. та пені в розмірі 1780,80 грн. з урахуванням строку позовної давності за період з 07.2003 року по 29.05.2006 року.

За приписом ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк.

Відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України орендар повинен своєчасно сплачувати орендну плату.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем не надано суду документів, які б підтверджували виконання останнім взятих на себе зобов’язань по сплаті орендної плати в повному обсязі.

Тому вимоги позивача щодо стягнення суми боргу в розмірі 36 592,72 грн. з уразуванням строку позовної давності є обгрунтованими та підлягають задоволенню

Умовами договору (п. 17) передбачено нарахування пені в розмірі 0,3% від несплаченої суми за кожен день прострочення. Оскільки відповідачем було порушено строки внесення орендної плати, позивачем обгрунтовано нараховано суму пені в розмірі 1780,80 грн.

Посилання заявника скарги на те, що судом першої інгстанції не перевірено правильність розрахунку суми боргу та нарахування пені судом до уваги не приймається за необгрунтованістю.

Посилання заявника скарги на те, що контроль за надходженням земельного податку до бюджету та орендної плати покладено на податкові органи та на визначення податкового зобов’язання по сплаті орендної плати згідно до податкового повідомлення –рішення не півдтверджено матеріалами справи.

Крім того, як правильно зазначив суд першої інстанції, стороною за договором оренди від 20.12.2004р. є Маріупольська міська рада, перерахування грошових коштів з орендної плати передбачено на рахунок, що належить Маріупольській міській раді, а тому, відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України позивач мав право на звернення до госпоадарського суду за захистом свого порушеного права.

Виходячи з викладеного, судова колегія Донецького апеляційного господарського суду дійшла висновку про необґрунтованість апеляційної скарги, та відповідність оскаржуваного судового акту по справі вимогам чинного законодавства.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду, -


П О С Т А Н О В И Л А:


Апеляційну скаргу закритого акціонерного товариства "Донбаспромелектромонтаж", м. Донецьк на рішення господарського суду Донецької області від 04.09.2006р. по справі № 43/233 - залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Донецької області від 04.09.2006р. по справі № 43/233 за позовом прокурора м. Маріуполя в інтересах держави в особі Маріупольської міської ради, м. Маріуполь до закритого акціонерного товариства "Донбаспромелектромонтаж", м. Донецьк про стягнення заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою в сумі 36 592,72 грн. та пені в розмірі 1 780,80 грн. - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через апеляційний господарський суд.

Результати розгляду апеляційної скарги оголошенні в судовому засіданні.
Головуючий          Волков Р.В.


Судді:          Запорощенко М.Д.


          Старовойтова Г.Я.


          
          Надруковано: 4 прим.

          1. позивачу

          2. відповідачу

          3 у справу

          4 ДАГС