Рішення №308683

донецький апеляційний господарський суд

вул. Артема, 157, м. Донецьк, 83048, тел. 332-57-40

УХВАЛА

Іменем України

12.12.2006 р.                                                              справа №2/311пн

          Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:


головуючого:

Старовойтової Г.Я.

суддів

Волкова Р.В., Калантай М.В.,при секретареві судового засідання

Шуть Д.Д.за участю

представників сторін :

від позивача:

не з’явився

від відповідача:


не з’явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргудовірчого товариства „Злагода”, м.Краматорськ Донецької області

на ухвалу господарського

суду


Донецької області

від

11.10.2006 р.

у справі

№ 2/311пн ( суддя Ханова Р.Ф. )

за позовом:

довірчого товариства „Злагода”, м.Краматорськ Донецької області

до відповідача:


про

Державної податкової інспекції у м.Краматорську Донецької області

визнання протиправними дій відповідача щодо підготовки та публікації повідомлення “До відома платників податків –юридичних осіб: надання фінансової звітності та аудиторського висновку до податкової інспекції обов’язково!” та зобов’язання відповідача опублікувати спростування зазначеного повідомленняВСТАНОВИВ:


Ухвалою господарського суду Донецької області від 11.10.2006 р. у справі №2/311пн (суддя Ханова Р.Ф.) передано на розгляд до Краматорського міського суду справу №2/311пн за позовною заявою довірчого товариства “Злагода”, м.Краматорськ, до Державної податкової інспекції у м.Краматорську, про визнання протиправними дій щодо підготовки та публікації повідомлення “До відома платників податків –юридичних осіб: надання фінансової звітності та аудиторського висновку до податкової інспекції обов’язково!” та зобов’язання відповідача опублікувати спростування зазначеного повідомлення.


Не погоджуючись з ухвалою господарського суду, позивач, довірче товариство “Злагода”, м.Краматорськ, звернувся з апеляційною скаргою про скасування ухвали місцевого господарського суду.

Заявник скарги вважає, що ст. 12 Господарського процесуального кодексу України не містить вичерпного переліку справ, підсудних господарським судам, зазначена стаття містить застереження щодо спорів, які виникають з інших підстав. Позивач зазначає, що в ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України встановлені способи захисту прав, які прямо не згадані в ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, зокрема припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення, але, на думку скаржника, це не означає, що позивач позбавлений заявляти такі позовні вимоги.

Довірче товариство „Злагода”, м.Краматорськ, просить скасувати ухвалу господарського суду та направити справу до суду першої інстанції для розгляду по суті. Представник позивача в судове засідання апеляційного суду не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час слухання справи, про що свідчить повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення 07.11.2006 р.

Відповідач, Державна податкова інспекція у м.Краматорську Донецької області, вважає ухвалу господарського суду законною та обґрунтованою, прийнятою відповідно до вимог законодавства, а саме: за приписами пункту 5 розділу 7 „Прикінцевих та перехідних положень” Кодексу адміністративного судочинства України до початку діяльності окружних та апеляційних судів підсудні їм справи вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні загальні суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України. Крім того, позивач звернувся з позовом до відповідача про визнання протиправними дій, щодо підготовки та публікації повідомлення у газеті „Восточний проект” №24 від 15.06.2006р. Дана публікація носить інформаційний характер, статусу податкового роз’яснення не має, тому не може бути предметом судового оскарження по п.п. „і” Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181-ІІІ від 21.12.2000р.

Відповідач просить залишити ухвалу господарського суду без змін, апеляційну скаргу позивача - без задоволення, та слухати справу без присутності його представника.

Розпорядженням Донецького апеляційного господарського суду від 20.11.2006 р. відповідно до ст. ст. 28, 29 Закону України «Про судоустрій України» № 3018-ІІІ від 07.02.2002 р. для розгляду апеляційної скарги у справі № 2/311пн була призначена інша колегія суддів.

Вивчивши матеріали справи, доводи заявника скарги, перевіривши повноту встановлених судом обставин справи та їх юридичну оцінку, судова колегія встановила.

Позивач, довірче товариство „Злагода”, м.Краматорськ Донецької області, звернувся з позовними вимогами про: 1. Визнати протиправними дій Державної податкової інспекції м.Краматорська щодо підготовки та публікації повідомлення “До відома платників податків –юридичних осіб: надання фінансової звітності та аудиторського висновку до податкової інспекції обов’язково!” (газета „Восточний проект” №24 (505) від 15.04.2006р.

2. Зобов’язати Державну податкову інспекцію м.Краматорська опублікувати спростування зазначеного повідомлення, здійснивши публікацію в той же спосіб, що ї публікація вказаного повідомлення.

Господарський суд Донецької області в судовому рішенні від 11.10.2006р. ухвалив передати справу №2/311пн за позовною заявою довірчого товариства “Злагода”, м.Краматорськ, до Державної податкової інспекції у м.Краматорську, про визнання протиправними дій щодо підготовки та публікації повідомлення “До відома платників податків –юридичних осіб: надання фінансової звітності та аудиторського висновку до податкової інспекції обов’язково!” та зобов’язання відповідача опублікувати спростування зазначеного повідомлення на розгляд до Краматорського міського суду (84300 Донецька область м. Краматорськ вул. Маяковського, 21).

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду позивач звернувся з апеляційною скаргою до Донецького апеляційного господарського суду.

Оцінюючи правильність застосування місцевим господарським судом норм чинного законодавства, судова колегія дійшла висновку, що ухвала господарського суду у справі №2/311пн від 11.10.2006 р. відповідає вимогам норм матеріального і процесуального права та не підлягає скасуванню з наступних підстав.

Статтею 185 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції повністю або частково. Ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від постанови суду повністю або частково у випадках, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст. 22 Кодексу адміністративного судочинства України ухвали про передачу адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого можуть бути оскаржені особою, яка подала позовну заяву.

Згідно з частиною 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження, а відповідно до частини 2 статті 4 цього Кодексу юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.

Порядок вирішення адміністративних справ до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів визначений у пунктах 5, 6 розділу 7 “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України (зі змінами внесеними Законом України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" № 2953-ІУ від 6 жовтня 2005 року.

Пунктом 6 розділу VІІ “Прикінцевих та перехідних положень” цього Кодексу встановлено, що до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарським судам підвідомчі: справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві, крім: спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов; спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів; справи про банкрутство; справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції.


Судова колегія Донецького апеляційного господарського суду погоджується з висновком господарського суду, що ця позовна заява за своею правовою природою не є спором, який може розглядатися в порядку позовного провадження, відповідно до вимог статтей 2, 12 Господарського процесуального кодексу.

Відповідно до пункту 5 розділу VІІ “Прикінцевих та перехідних положень” Кодексу адміністративного судочинства України до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів підсудні їм справи вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні загальні суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

З огляду на викладене, судова колегія вважає, що господарський суд дійшов обгрунтованого висновку, що провадження у справі відкрито без дотримання правил предметної підсудності, та відповідно до пункту 2 частини 1 статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративну справу №2/311пн слід передати на розгляд іншого адміністративного суду.


          Суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Судова колегія вважає, що ухвала господарського суду по справі №2/311пн від 11.10.2006р. відповідає приписам матеріального та процесуального права, а мотиви, з яких довірчим товариством „Злагода”, м.Краматорськ Донецької області, подана апеляційна скарга, не можуть бути підставою для скасування ухвали, оскільки спростовуються вищевикладеним.

Керуючись ст. ст. 18, 22, 187, 195, 196, 199, 200, 205, 206, 209, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, п.6 та п.7 розділу VІІ “Прикінцевих та перехідних положень” Кодексу адміністративного судочинства України у редакції Закону України "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України" №2953-ІV від 6 жовтня 2005 року, судова колегія Донецького апеляційного господарського суду-

У Х В А Л И Л А :


Ухвалу господарського суду Донецької області від 11.10.2006 р. у справі №2/311пн ( суддя Ханова Р.Ф. ) –залишити без змін.

Апеляційну скаргу довірчого товариства „Злагода”, м.Краматорськ Донецької області, на ухвалу господарського суду Донецької області від 11.10.2006 р. у справі №2/311пн – залишити без задоволення.

У судовому засіданні оголошена вступна та резолютивна частини ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена у касаційному порядку протягом одного місяця з дня складення ухвали в повному обсязі.

          Повний текст ухвали складений та підписаний 14.12.2006 року.


Головуючий:          Г.Я. Старовойтова


Судді:           Р.В. Волков


          М.В. Калантай


          

          Надруковано: 4 примір.

          1 –позивачу

          1 –відповідачу

          1 –до справи

          1 –ДАГС