Рішення №308995

Україна

Харківський апеляційний господарський суд


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2006 р. Справа № 2/88-06


Колегія суддів у складі:

головуючого судді , судді ,

при секретарі Казакова О.В.
за участю представників сторін:

позивача - не з'явився

відповідача - Титаренко П.В.


розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу відповідача (вх. № 1591С/3-7) на рішення господарського суду Сумської області від 30.03.06 р. по справі № 2/88-06

за позовом ТОВ ВКП "Індастрі" м. Запоріжжя

до ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об"єднання ім. М.В.Фрунзе", м. Суми

про стягнення 256900,00 грн.


встановила:

У березні 2006 р. позивач звернувся до господарського суду з позовною заявою про стягнення з відповідача 256900 грн. заборгованості за поставлені відповідачу феросплави, а саме: феромолібден ФМо60 та ферохром ФХ-025А, а також судові витрати пов’язані з розглядом справи.

Крім того, позивач з дотриманням вимог ст. 22 господарського процесуального кодексу України подав заяву від 13.03.2006 р. та розрахунок від 30.03.2006 р., в яких зазначив, що відповідач частково розрахувався, сплативши 140000 грн. 00 коп., в зв'язку з чим просить стягнути 116900 грн. 00 коп.

Рішенням господарського суду Сумської області від 30.03.2006 р. по справі № 2/88-06 (суддя –Соп*яненко О.Ю.) позовні вимоги задоволені частково. Провадження по справі в частині стягнення 140000 грн. припинено на підставі п. 1.1 ст. 80 ГПК України, стягнуто з відповідача на користь позивача борг в сумі 116900 грн., 2569 грн. витрат по сплаті державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, з посиланням на правомірність та обґрунтованість позовних вимог в цій частині.

Рішення мотивоване з тих підстав, що відповідач не надав доказів сплати заборгованості перед відповідачем у сумі 166900 грн. та ін.

Відповідач з рішенням господарського суду не погоджується, вважає його незаконним та необгрунтованим, подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати вищевказане рішення та прийняти нове, яким в задоволенні позовних вимог в частині стягнення 256900 грн. відмовити В обгрунтування своїх вимог, відповідач вказує на те, що при прийнятті рішення суд не повно з’ясував обставини щодо виконання відповідачем своїх обов’язків по сплаті позивачу вартості феромолібдену ФМо60 та ферохрому ФХ-025А на загальну суму 401400 грн., поставленого відповідачу за накладною № 169 від 06.09.2005 р., відповідно до комерційної пропозиції, надісланої відповідачу листом № 12/08/05/47 від 12.08.2005 р. Крім того відповідач посилається на неправомірніст стягнення судом першої інстанції 116900 грн., оскільки, на думку відповідача, заборгованість його перед позивачем на момент розгляду справи була відсутня, підтвердженням чому є надані ним належним чином завірені копії платіжних доручень, які підтверджують сплату повної вартості товару в розмірі 410400 грн

Позивач з обставинами, викладеними в апеляційній скарзі не погоджується, вважає рішення суду обґрунтованим та законним, та просить суд рішення господарського суду залишити без змін, а апеляційну скаргу відповідача без задоволення.

В обгрунтування своїх позивач вказує на те, що суд першої інстанції в повній мірі з’ясував обставини щодо виконання відповідачем своїх обов’язків по сплаті вартості товару на загальну суму 401400,00 грн., поставленого відповідачу за накладною № 169 від 06.09.2005 р. відповідно до комерційної пропозиції, надісланої відповідачу листом № 12/08/05/47 від 12.08.2005 р.; що господарським судом правомірно встановлено факт щодо щодо залишку заборгованості в сумі 116900 грн. після часткової сплати відповідачем вартості поставленого товару; що 26.04.2006 р. відповідачем здійснено платежі у сумі 10000,00 грн., 27.04.2006 р. у сумі 10000,00 грн. та 11.05.2006 р. у сумі 20000,00 грн. з призначенням платежу “за поставлену продукцію, згідно раунку-фактури № 211” і фактом даної оплати позивач тим самим визнав існування боргу; що на даний момент заборгованість відповідача складає 76 900,00 грн. та ін.

Перевіривши матеріали справи, оцінивши надані сторонами докази та доводи, судова колегія встановила наступне:

Як свідчатьматеріали справи , та правомірно встановлено судом першої інстанції на підставі комерційної пропозиції надісланої позивачем відповідачу листом №12/08/05/47 від 12.08.2005р., позивач поставив відповідачу феромолібден Фмо6О та ферохром ФХ-025А на загальну суму 401400 грн., що підтверджується видатковою накладною №169 від 06.09.2005р. та довіреністю ЯЛВ №604558, виданою на ім”я Воропаєва А.Ю.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідач за поставлений товар розрахувався частково, сплативши за поставлену продукцію 144500 грн.

Актом звірки взаєморозрахунків від 01.01.2006 р. відповідачем визнана заборгованість перед позивачем у сумі 256900 грн.

Таким чином, на момент подання позовної заяви, сума боргу відповідача перед позивачем складала 256900 грн.

13.03.2006р. позивач подав заяву від та розрахунок від 30.03.2006р., в яких зазначив, що відповідач сплатив 140000 грн., в зв'язку з чим, суд першої інстанції правомірно припинив провадження по даній справі в частині стягнення І40000 грн. на підставі п.1.1 ст. 80 ГПК України.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом даного спору є борг за феросплави, поставлені по видатковій накладній № СФ-0000215 від 06.09.2005 р. та видатковій накладній № РН-0000169 від 06.09.2005 р..

Враховуючи вищевказане, не можуть прийматися в якості належних доказів надані відповідачем копії платіжних доручень, оскільки підставою для перерахування грошових коштів є інші рахунки-фактури, зокрема № СФ-0000162 від 30.06.2005 р, № СФ-0000197 від 10.08.2005 р. СФ-0000212 від 31.08.2005 р. та ін.

Також не може прийматися в якості належного доказу своєчасної оплати надані відповідачем акт звірки взаєморозрахунків № 12 від 30.06.2006 р. та виписка з банку від 14.07.2006 р., оскільки відповідачем оплата проведена після розгляду справи судом першої інстанції., в зв”язку з чим, вимоги позивача по стягненню заборгованості за поставлений товар є обгрунтованими.

З огляду на вказане, висновки, викладені в рішенні господарського суду відповідають вимогам чинного законодавства та фактичним обставинам справи, а мотиви апелянта, з яких він оспорює рішення не можуть бути підставою для його скасування.

Керуючись ст. 101, 102, п. 1 ст. 103, ст. 105 ГПК України, судова колегія -


постановила:

Рішення господарського суду Сумської області від 30.03.2006 р. пл справі № 2/88-06 залишити без змін, а апеляційну скаргу –без задоволення.Головуючий суддя


Судді