Рішення №309039

Україна

Харківський апеляційний господарський суд


УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2006 р. Справа № АС-46/51-06


Колегія суддів у складі:

головуючий суддя-доповідач ,

судді ,

при секретарі Євтушенкові В.В.


за участю представників сторін:

позивача - Веригіна Ф.А., дов. б/н від 20.03.06 р.

відповідачів - 1) Лащенко В.В., дов. №17 від 16.01.06 р.; 2) Кочерги Л.В., начальника,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу першого відповідача (вх. № 1705 Х/1-12) на постанову господарського суду Харківської області від 04.04.06 р. у справі № АС-46/51-06

за позовом відкритого акціонерного товариства "Агрофірма "Глобівська", с. Городнє

до 1) Краснокутської районної державної адміністрації, смт. Краснокутськ; 2) Краснокутського районного відділу земельних ресурсів, смт. Краснокутськ

про скасування розпорядження та зобов'язання оформити право користування земельною ділянкою

встановила:

Позивач, відкрите акціонерне товариство «Агрофірма «Глобівська» , звернувся до господарського суду Харківської області з адміністративним позовом до Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області, першого відповідача та до Краснокутського районного відділу земельних ресурсів, другого відповідача, про скасування з дати прийняття розпорядження Краснокутської районної державної адміністрації №502 від 03.11.05 р. «Про надання дозволу ВАТ «Агрофірма «Глобівська»на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) для подальшого надання в оренду на території Козіївської та Качалівської сільських рад», зобов‘язання Краснокутської районної державної адміністрації та Краснокутського районного відділу земельних ресурсів у межах їхніх повноважень виконати дії по оформленню права постійного користування земельною ділянкою, яке виникло у зв‘язку з переходом права власності від держави на єдиний майновий комплекс до ВАТ «Агрофірма «Глобівська», якому на підставі акту на право користування землею, виданого 29.05.1971 р. виконавчим комітетом Краснокутської районної ради депутатів трудящих РСР, введенням 1880,6 га землі згідно з планом та описом меж.

Постановою господарського суду Харківської області від 04.04.2006 р. (суддя Прохоров С.А.) у справі №АС-46/51-06 позов задоволено. 1. Скасовано з дати прийняття розпорядження Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області №502 від 03.11.05 р. «Про надання дозволу ВАТ «Агрофірма «Глобівська»на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) для подальшого надання в оренду на території Козіївської та Качалівської сільських рад». 2. Зобов‘язано Краснокутську районну державну адміністрацію Харківської області та Краснокутський районний відділ земельних ресурсів у межах їх повноважень виконати дії по оформленню права постійного користування земельною ділянкою, яке виникло у зв‘язку з переходом права власності від держави на єдиний майновий комплекс до ВАТ «Агрофірма «Глобівська», Краснокутського району Харківської області об‘єднання «Харківсадвинпром» корпорації з питань садівництва, розсадництва та виноробної промисловості Міністерства аграрної політики України від правопопередника - радгоспу «Глобівський»на підставі акту на право користування землею, виданого 29.05.1971 р. виконавчим комітетом Краснокутської районної ради депутатів трудящих Харківської області Української РСР на право користування землею радгоспу «Глобівський», Міністерства радгоспів УРСР, Українського тресту плодоягідних радгоспів «Укрсадвинтрест»Краснокутського району Харківської області, Української РСР, відведенням 1880,6 га землі згідно з планом та описом меж, а саме: 2.1 Прийняттям розпорядження про право постійного користування земельною ділянкою та видачу державного акту на право постійного користування земельною діялнкою. 2.2 Виконанням робіт із землеустрою щодо передачі у постійне користування земельної ділянки у натурі ( на місцевості) та виготовлення технічної документації для складання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою документів, що посвідчують право на земельну ділянку із включенням: 2.2.1 технічного завдання на розробку технічної документації із складання державного акту; 2.2.2 Висновком державного органу земельних ресурсів Держкомзему України про наявні обмеження на використання земельної ділянки; 2.2.3 висновком органу у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження на використання земельної ділянки; 2.2.4 журналом польових робіт; 2.2.5 Кадастрового плану земельної ділянки, складеного за результатами зйомки; 2.2.6 Збірного кадастрового плану суміжних землевласників і землекористувачів; 2.2. 7 Відомості обчислення площі земельної ділянки; 2.2.8 відомості обробки теодолітного ходу та вирахування координат поворотних точок меж земельної ділянки; 2.2.9 Експлікація земельних угідь згідно з формою 6-зем; 2.2.10 Аналізу правоустановчого документа, що посвідчує перехід права постійного користування земельною ділянкою; 2.2.11 Аналізу матеріалів проекту відведення земельної ділянки; 2.2.12 Підготовки виписки із земельно-облікових документів про площу земельної ділянки; 2.2.13 Перенесенням в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки та закріпленням їх довгостроковими межовими знаками встановленого зразку за наявними планово-картографічними матеріалами на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою. 2.4 Переданням на зберігання довгострокових межових знаків, про що скласти відповідний акт. 2.5 Заповненням, підписанням, реєструванням та видачею державного акта на право постійного користування земельною ділянкою.

Стягнуто з Державного бюджету України на користь позивача судовий збір у розмірі 3,40 грн.

Перший відповідач з постановою господарського суду першої інстанції не погодився, звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить цю постанову скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.          

У судовому засіданні представники першого та другого відповідачів апеляційну скаргу підтримують.

Позивач та його представник у судовому засіданні проти апеляційної скарги заперечують, просять залишити її без задоволення, а постанову господарського суду Харківської області від 04.04.06 р. залишити без змін. Вважають оскаржувану законною та обгрунтованою, ухваленою відповідно до норм матеріального та процесуального права на підставі всебічно та повно з"ясованих обставин, підтверджених тими доказами, які були досліджені у судовому засіданні.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів встановила наступне.

З матеріалів справи вбачається, що 17.05.2005 р. позивач звернувся до першого та другого відповідачів з клопотанням (вих. №41) про надання згоди на розроблення проекту відведення земельної ділянки для сільськогосподарського використання ВАТ "Агрофірма "Глобівська" у межах, розмірі, за призначенням, місцем розташування, які зазначені проектом внутрішньогосподарського землеустрою радгоспу "Глобівський", затвердженого рішенням виконкому Краснокутської районної ради народних депутатів Харківської області від 23.10.1979 р. та прийняти рішення про надання цієї земельної ділянки у постійне користування з проектом відведення.

Не одержавши відповіді на клопотання від 17.05.2005 р., позивач 18.11.2005 р. направив відповідачам повторне клопотання (вих. №82) аналогічного змісту.

28.11.2005 р. Краснокутський районний відділ земельних ресурсів у відповідь на повторне клопотання від 18.11.2005 р. №82 повідомив позивачеві, що Краснокутською районною державною адміністрацією принйято розпорядження №502 від 03.11.2005 р. "Про надання дозволу ВАТ "Агрофірма "Глобівська" на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого надання в оренду на території Козіївської та Качальвської сільських рад".

Стосовно ж надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки та прийняття рішення про надання земельної ділянки у постійне користування та видачу державного акту права постійного користування в листі №116/4116 від 28.11.2005 р. містилося повідомлення, що відповідно до п. 2 статті 92 Земельного кодексу України право постійного користування земельною ділянкою із земель державної або комунальної власності набувають лише підприємства, що належать до державної або комунальної власності і оскільки ВАТ "Агрофірма "Глобівська" таким підприємством не є, тому права на постійне користування земельною ділянкою не має.

Оцінюючи розпорядження Краснокутської районної державної адміністрації №502 від 03.11.2005 р. "Про надання дозволу ВАТ "Агрофірма "Глобівська" на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого надання в оренду на території Козіївської та Качалівської сільських рад" як акт суб’єкта владних повноважень, судова колегія виходила з того, що цей акт прийнято першим відповідачем у межах компетенції, наданої йому відповідно до Закону, зокрема згідно зі статтею 116 Земельного кодексу України та пунктом 2 статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Однак при прийнятті цього акту першим відповідачем порушено статтю 16 Закону України «Про оренду землі від 06.10.1998 р.( в редакції закону від 02.10.2005 р.), згідно з якою особа, яка бажає отримати земельну ділянку в оренду із земель державної або комунальної власності, надає до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки заяву (клопотання), а докази звернення до них позивача з клопотанням про надання земельної ділянки в оренду відповідачами не надавалися.

У разі якщо позивач і звертався до відповідачів з таким клопотанням, то на момент прийняття першим відповідачем розпорядження № 502 від 03.11.2005 р. від позивача вже надійшло клопотання № 41 від 17.05.2005 р. про надання згоди на розроблення проекту відведення земельної ділянки та прийняття рішення про надання земельної ділянки у постійне користування та видачу державного акту на право постійного користування і це клопотання скасовувало попередні клопотання позивача.

У зв’язку з цим позовні вимоги в частині скасування рішення Краснокутської РДА № 502 від 03.11.2005 р. підлягають задоволенню, як обґрунтовані.

Що ж до решти позовних вимог, то правові підстави для їх задоволення відсутні.

Господарський суд Харківської області, задовольняючи позов про зобов’язання відповідачів виконати дії по оформленню права на постійне користування земельною ділянкою, помилково посилався на те, що за змістом частини другої статті 92 та частини першої статті 116 Земельного кодексу України, після набрання чинності статтею 92 Кодексу ця норма не обмежує і не скасовує діюче право постійного користування земельними ділянками, набуте в установлених законодавством випадках за станом на 1 січня 2002 року, оскільки позивач ВАТ «Агрофірма «Глобівська»права постійного користування земельними ділянками не набував. Таке право на підставі державного акту на право користування землею, виданого виконкомом Краснокутської районної ради депутатів трудящіх Харківської області 29.05.1971 р. набуло державне підприємство -радгосп «Глобівський».

Ствердження позивача, що чинне законодавство не забороняє набуття підприємствами права землекористування шляхом правонаступництва, не ґрунтується на законодавстві, що регулює спірні земельні правовідносини, оскільки відповідно до приписів пункту 2 статті 92 Земельного кодексу України, який діє з 01.01.2002 р., право постійного користування земельною ділянкою із земель державної або комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності, а також громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації, а ВАТ «Агрофірма «Глобівська»таким підприємством, установою чи організацією не є, тому права на постійне користування земельною ділянкою не має.

З урахуванням викладеного постанову господарського суду Харківської області від 04.04.2006 р. слід скасувати та прийняти нову постанову про часткове задоволення позовних вимог.

Керуючись статтями 160, 167, 195, 196, 198, 199, 202, 205, 206, 210, 211, 212 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -


Ухвалила:

Апеляційну скаргу першого відповідача задовольнити частково.

Постанову господарського суду Харківської області від 04.04.2006 р. у справі № АС-46/51-06 скасувати.

Прийняти нову постанову.

Позов задовольнити частково.

Скасувати із дати прийняття розпорядження Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області № 502 від 03 листопада 2005 року «Про надання дозволу ВАТ «Агрофірма «Глобівська»на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) для подальшого надання в оренду на території Козіївської та Качалівської сільських рад».

У задоволенні решти позову відмовити.

Ухвала набирає чинності з моменту проголошення і може бути оскаржена сторонами в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України протягом одного місяця з дня складення ухвали у повному обсязі.

Повний текст ухвали виготовлено 01.08.2006 р.


Головуючий суддя-доповідач (підпис)


Судді (підпис)


(підпис)