Рішення №309101

Харківський апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2006 року Справа № Б-39/58-05


Харківський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого судді Погребняка В.Я,

судді Гончар Т.В.,

судді Істоміної О.А.

при секретарі –Крупа О.В.

за участю представників сторін:

кредитора –не з'явився

боржника –не з'явився

арбітражний керуючий – Сорокін М.І. (ліц. АА № 779291 від 04.10.2004 р.)

органу з питань банкрутства –Євлаш В.В. (дов № 01-34/223 від 05.04.2006 р.)

розглянувши в приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Колективного підприємства Багатогалузевого центру «ПОШУК»(вх. №1834Х/2) на ухвалу господарського суду Харківської області від 10.05.2006 р. по справі № Б-39/58-05

за заявою КП БЦ «Пошук»м. Харків

до Державного підприємства Дослідного господарства «Червоний Жовтень»інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва УААН, с. Веселе Балаклійського району Харківської області

про визнання боржника банкрутом

          

встановила:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 10.05.2006 р. (суддя Швидкін А.О.) зобов'язано кредитора КП БЦ «Пошук»в десятиденний строк з дня прийняття даної Ухвали опублікувати в офіційному друкованому органі України газеті «Голос України»або «Урядовий Кур'єр»оголошення про порушення справи про банкрутство боржника із зазначенням повного найменування боржника, його поштової адреси, банківських реквізитів, найменування та адреси господарського суду, номера справи №Б-39/58-05 порушеної 31.05.2005року, відомостей про розпорядника майна.

Встановлено розмір вимог кредитора в сумі 197916,25грн.

Введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Сорокіна Михайло Івановича.

Зобов'язано розпорядника майна виконати всі обов'язки, передбачені ч.9 ст.13, ч.5 ст. 3-1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Зобов'язано керівника боржника разом з розпорядником майна боржника здійснити усі передбачені законом дії, призначено попереднє засідання суду, та засідання, на якому буде винесено Ухвалу про санацію боржника чи прийнята Постанова про визнання його банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура, чи припинено провадження у справі про банкрутство.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою в апеляційній скарзі Кредитор КП БЦ «Пошук»просить скасувати ухвалу господарського суду Харківської області від 10.05.2006 р. та передати справу для подальшого розгляду до Господарського суду Харківської області, посилаючись на порушення судом норм процесуального права. Незгода обумовлена тим, що суд, в порушення норм ч. 2 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(далі –Закон) не призначив розпорядника майна боржника за заявою Кредитора.

Представник боржника в судове засідання не з'явився, заперечень на апеляційну скаргу не надав.

Представник апелянта також в судове засідання не з'явився, хоча зазначені особи були повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи.

Арбітражний керуючий Ю.В.Артюх у клопотанні до суду від 11.07.06 підтвердив свою згоду на призначення розпорядником майна боржника, але прийняти участь в судовому засіданні не міг.

Перевіривши повноту встановлених судом першої інстанції обставин справи та докази на їх підтвердження, їх юридичну оцінку, правильність застосування господарським судом Харківської області норм матеріального та процесуального права та доводи апеляційної скарги в межах вимог, передбачених ст.101 ГПК України, заслухавши представників сторін, колегія суддів приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення апеляційної скарги виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи Ухвалою господарського суду Харківської області від 31 травня 2005 року було порушено провадження у справі про визнання боржника –Державного підприємства дослідного господарства «Червоний жовтень» банкрутом, призначено проведення підготовчого засідання суду на 17.06.2005 року, зобов’язано Харківський обласний відділ з питань банкрутства надати суду пропозиції щодо кандидатури розпорядника майна з осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства як арбітражні керуючі, узгоджену у встановленому порядку з Міністерством економіки України.

16.06.2005 року до господарського суду Харківської області надійшла заява від представника кредитора за довіреністю А.І. Новакова про призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Артюха Ю.В. (ліцензія АА № 783114 від 22.04.2004 року). Докази узгодження вказаної кандидатури з Міністерством економіки, подання відповідних документів Харківському обласному відділу з питань банкрутства або звернення в установленому порядку до Міністерства економіки про призначення вказаного арбітражного керуючого розпорядником майна на державне підприємство, звернення самого арбітражного керуючого до Міністерства економіки про призначення його розпорядником майна на державне підприємство, до заяви не були додані. До матеріалів справи лише залучена заява Ю.В. Артюха в якій він надає згоду на призначення його розпорядником майна по справі Б-3958-05.

24.06.2005 року Харківське обласне управління з питань банкрутства звернулось до господарського суду Харківської області з клопотанням про відкладання розгляду справи до отримання погодження кандидатури розпорядника майна з Міністерством економіки.

Після оскаржування ініціюючим кредитором ухвали господарського суду від 24.06.05р. в частині призначення попередньої кандидатури розпорядника майна та скасованою в цій частині наступною судовою інстанцією, рішення якої залишено без змін касаційною інстанцією, ухвалою від 22.02.2006р. суд зобов'язав Харківське обласне відділення з питань банкрутства надати суду пропозиції щодо кандидатури розпорядника майна з осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства як арбітражні керуючі узгоджену у встановленому порядку з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України. На виконання вимог ухвали державний орган з питань банкрутства направив пакет документів на погодження кандидатури розпорядником майна по зазначеній справі на Сорокіна М.І. за № 01-02/188 від 10.03.2006 р. для розгляду на засіданні постійної Комісії з підготовки пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих на ДП дослідне господарство "Червоний Жовтень". Після отримання пропозицій державного органу з питань банкрутства щодо кандидатури арбітражного керуючого на призначення розпорядника майна на ДП дослідне господарство «Червоний Жовтень»Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва УААН оскаржуваною ухвалою господарський суд Харківської області від 10.05.2005 року призначив розпорядником майна на державне підприємство узгоджену в установленому порядку кандидатуру арбітражного керуючого Сорокіна М. І. (ліц. серії АА №779291 від 04.10.2004року, який проживає за адресою: м.Харків, вул. Добролюбова, 18, кв.184)

Приймаючи оскаржувану ухвалу, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку в частині призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сорокіна М.І. з огляду на таке.

Стаття 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»встановлює, що провадження у справах про банкрутство регулюється вказаним Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Як випливає з назви боржника, залученого до матеріалів справи Статуту Державного підприємства дослідного господарства «Червоний Жовтень» Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва Української академії аграрних наук, затвердженого Президентом Української академії аграрних наук та зареєстрованого Балаклійською районною державною адміністрацією Харківської обл. 24.03.2004 року, боржник - є державним підприємством.

Відповідно до ст. 2 Закону державний орган з питань банкрутства пропонує суду кандидатури арбітражних керуючих для державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25%, щодо яких порушено справу про банкрутство. Порядок подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих на державні підприємства затверджений наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України № 87 від 25.04.2001 року (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.05.2001 року за № 4165607) зміни, внесені наказам Мінекономіки та з питань європейської інтеграції № 127 від 20.05.2003 року. Пункт 2 вказаного Порядку встановлює, що подання господарському суду пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого здійснюється на підставі:

-          ухвали господарського суду, яка за змістом ст.1 Закону може бути тільки ухвалою про прийняття заяви боржника або кредитора до розгляду;

-          звернення учасників провадження у справі про банкрутство щодо кандидатури арбітражного керуючого за встановленою формою;

-          на інших підставах, передбачених Законом.

Ухвали господарських судів надсилаються територіальним органам з питань банкрутства. Звернення учасників провадження у справі про банкрутство та осіб, які за власною ініціативою виявили бажання взяти участь у справі, надсилаються Міністерству економіки або територіальному органу з питань банкрутства з метою направлення пакету документів до Мністерства економіки.

Пунктом 4 вказаного Порядку встановлено, що відбір кандидатур арбітражних керуючих на державні підприємства здійснюється постійно діючою при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України Комісією з підготовки пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих. За результатами розгляду - даних реєстру арбітражних керуючих; пропозиції територіального органу; звернення учасників провадження у справі про банкрутство щодо кандидатури арбітражного керуючого; звернення осіб, які за власною ініціативою виявили бажання взяти участь у справі.

Докази звернення учасників провадження у справі про банкрутство, а саме кредитора чи розпорядника майна Артюха Ю.В., щодо кандидатури розпорядника майна в матеріалах справи відсутні.

Пакет документів щодо кандидатури арбітражного керуючого, який подається регіональним управлінням до Комісії повинен включати:

Коротку інформацію про запропоновану кандидатуру, у тому числі відомсті про роботу в якості арбітражного керуючого на попередніх підприємствах.

Письмову згоду арбітражного керуючого на виконання обов’язків на даному підприємстві, а також відомості про відсутність ознак заінтересованої особи відносно боржника.

Відбір кандидатур здійснюється на підставі заяви ліцензованого арбітражного керуючого, набутого досвіду роботи на аналогічних за профілем виробничої діяльності підприємств, його завантаженістю в інших справах, ефективністю роботи, як арбітражного керуючого в минулому.

Харківський обласний відділ з питань банкрутства надав до матеріалів справи на вимогу ухвали суду апеляційної інстанції відомості щодо арбітражного керуючого Сорокіна М. І., призначеного судом розпорядником майна на державне підприємство, дані щодо його досвіду роботи на аналогічних підприємствах за профілем виробничої діяльності боржника, дані про його завантаженість в інших справах, погодження кандидатури арбітражного керуючого в установленому порядку. Апелянт таких відомостей не надав.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку, що судом першої інстанції вірно застосовані норми матеріального і процесуального права, у зв’язку з чим підстави для скасування ухвали господарського суду Харківської області від 10.05.2006р. відсутні. Тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає, а ухвала суду першої інстанції залишається без змін.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 99, 101, 102, п. 1 ст. 103, 105, 106 ГПК України,

постановила:


1.          Апеляційну скаргу Колективного підприємства Багатогалузевого центру «ПОШУК»залишити без задоволення.

2.          Ухвалу господарського суду Харківської області від 10.05.2006 р. по справі №Б-39/58-05 залишити без змін.

3.          Справу направити для подальшого розгляду до господарського суду Харківської області.


Головуючий суддя В.Я. Погребняк


Суддя Т.В. Гончар


Суддя О.А. Істоміна