Рішення №309636ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.486-65-72Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

№ 40/500

13.11.06 р.


м.Київ

За позовом Відкритого акціонерного товариства «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики ім.Г.І.Петровського», м.Київ

до           Товариства з обмеженою відповідальністю «Алекс Прінт», м.Київ

про стягнення 46491,30грн.

Суддя Смірнова Л.Г.

Представники:

Від позивача: Щеглов Є.Є., представник за довіреністю б/н від 13.07.2006

Від відповідача : не з’явився

Обставини справи :

На розгляд господарського суду передано позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача 46491,30грн. заборгованості.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2006 було порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 01.11.2006.

          У зв’язку з неявкою у судове засідання представника відповідача та необхідністю витребування додаткових доказів, в порядку приписів статті 77 Господарського процесуального кодексу України (далі-ГПК України), розгляд справи було відкладено на 13.11.2006.

           Відповідач був належним чином повідомлений про час та місце розгляд у справи, проте у судове засідання 13.11.2006 повноважного представника не направив, письмово та нормативно обгрунтованих пояснень по суті позовних вимог суду не надав.

Відповідно до п. 3.6 роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997 №02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України" особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві.

Адреса, зазначена у витягу з ЄДРПОУ, відповідає адресі, зазначеній у позовній заяві, за якою було направлено ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.10.2006 про призначення справи до розгляду.

Беручи до уваги вищенаведене, а також враховуючи, що згідно ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців" від 15.05.2003 №755-IV місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені, Відповідач вважається належним чином повідомленим про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва про призначення справи до розгляду від 16.10.2006 сторони попереджені, що нез’явлення в засідання господарського суду їх представників або однієї з них не є перешкодою для розгляду справи по суті.

Відповідно до приписів статті 75 ГПК України справа розглядається за наявними у ній матеріалами.

Із зібраних доказів та пояснень представника позивача,-


В С Т А Н О В Л Е Н О:


Між позивачем та відповідачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Міа-Подія»01.11.2005 було укладено договір про переведення боргу №528/2-39 (далі-договір). Відповідно до умов договору Товариством з обмеженою відповідальністю «Міа-Подія»було переведено на відповідача борг у розмірі 46491,30грн., що виник перед позивачем із договору оренди виробничого приміщення від 01.01.2004, укладеного між позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Міа-Подія».

Копії вищезазначених документів залучено до матеріалів справи, оригінали було надано суду для огляду у судовому засіданні.

Відповідно до пункту 9 договору відповідач зобов’язувався погасити борг перед позивачем протягом шести місяців згідно визначеного графіка. Остаточно розрахуватися з позивачем відповідач зобов’язувався у травні 2006.

Оскільки відповідач свої зобов’язання за договором переведення боргу не виконав, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Відповідно до приписів статті 175 Господарського кодексу України майнові зобов’язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу України та статтею 193 Господарського кодексу України передбачено, що зобов’язання мають виконуватися належним чином, в установлений строк, відповідно до вказівок закону, договору, а одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускаються.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

Це стосується відповідача, який мав довести факт належного виконання умов договору про переведення боргу від 01.11.2005.

Відповідач письмово та нормативно обгрунтованих пояснень по суті позовних вимог суду не наддав, заявлені позивачем обставини не спростував.

          Дії відповідача є порушенням договірних зобов’язань, тому позовні вимоги позивача стосовно стягнення 46491,30грн. основного боргу, визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

          Оскільки спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, державне мито і витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, відповідно до приписів статті 49 ГПК України покладаються на відповідача.

За таких обставин, ст.ст.33, 49, 75, 82-84, ГПК України,-


В И Р І Ш И В:


          1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Алекс Прінт»(04107, м.Київ, вул.Багговутівська, 8/10; р/р 26001101016677 в КРДФ АППБ «Аваль»МФО 322904, код 32920820, а у випадку відсутності коштів з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь Відкритого акціонерного товариства «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики ім.Петровського» (04116, м.Київ, вул.Старокиївська, 10; р/р26007301241413 в Київському міському відділенні Промінвестбанку України, МФО 322250, код 14309356) 46491(сорок шість тисяч чотириста дев’яносто одну)грн.30коп.-основного боргу; 464(чотириста шістдесят чотири)грн.91коп.- державного мита та 118(сто вісімнадцять)грн.00коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Видати наказ.


Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.          


Суддя Смірнова Л.Г.