Рішення №310718


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_________________________________________________________________________________________________

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ


12 грудня 2006 р.           Справа 15/393-06


за позовом: Відкритого акціонерного товариства "Західенерго" (юрид. адреса: вул.Козельницька, 15, м. Львів, 79011, поштова адреса: вул. Наконечного, 173, м. Ладижин, Вінницької обл., 24321)

до: Відкритого акціонерного товариства завод "Керамзит" ( вул. Айвазовського, 28, м. Вінниця, 21022)

про стягнення на суму 1351,39 грн.Головуючий суддя Курко О.П.

При секретарі судового засідання Білоконна О.В.

Представники

          позивача : Кабанець Р.І., за дорученням

          відповідача : Коломойцева В.Л., Павлюк С.М., за дорученням


ВСТАНОВИВ :

ВАТ "Західенерго" звернулось в суд з позовом до ВАТ завод "Керамзит" про стягнення 1190,55 грн. основного боргу за поставлену золу, 117,98 грн. - збитків від інфляції та 42,86 грн. - 3% річних.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі за обставин, викладених в позовній заяві, просив його задоволити в повному обсязі.

Відповідач в письмовому відзиві на позовну заяву вимоги позивача не визнав з тих підстав, що між сторонами не укладався в письмовій формі договір поставки, в листі № 63 від 09.03.2004р. його істотні умови не погоджені. Крім того відповідно до платіжних доручень № 340 від 18.05.2004р. та № 7790000 від 15.08.2006р. на користь позивача були сплачені кошти за отриманий товар, а саме 500 грн. та 690,55 грн. відповідно, в зв’язку з чим на сьогоднішній день ніякої заборгованості ВАТ завод "Керамзит" перед ВАТ "Західенерго" не має.

В судовому засіданні представник відповідача підтримав викладені заперечення та в задоволені позову просив відмовити.

Суд, заслухавши пояснення сторін, дослідивши та вивчивши матеріали справи приходить до наступного.

09.03.2004р. ВАТ завод "Керамзит" звернулось з листом № 63 до Ладижинської ТЕС, яка є відокремленим підрозділом ВАТ "Західенерго" із клопотанням відпустити один вагон золи, за яку гарантувало оплату.

24.03.2004р. Ладижинською ТЕС на адресу ВАТ завод "Керамзит" було відвантажено 72 тони сухої золи, що підтверджується квитанцією про приймання вантажу № 40855835 на загальну суму 540 грн. без ПДВ. Провізна плата згідно даної квитанції складає 396 грн., без врахування ПДВ. Оскільки в березні 2004 р. відповідач здійснив часткову оплату в рахунок провізної плати, тому сума останньої зменшилась і становить 271,23 грн. Разом по рахунку № 907 від 30.03.2004р. заборгованість становить 973,48 грн. з ПДВ.

Крім того відповідачу виставлений рахунок № 133 від 30.04.2004р. на 217,07 грн. в рахунок плати за додаткові послуги залізниці, що підтверджується відповідною розшифровкою по наданих залізничних послугах з відвантаження сухої золи.

Таким чином загалом на підставі двох рахунків за відповідачем рахувався борг в сумі 1190,55 грн.

Однак як свідчать матеріали справи відповідач платіжними дорученнями № 340 від 18.05.2004р. та № 7790000 від 15.08.2006р. здійснив розрахунок за поставлену золу в сумі 500 грн. та 690,55 грн. відповідно, що загалом складає 1190,55 грн. Таким чином зобов’язання по оплаті за поставку 72 тонн сухої золи з боку відповідача виконані в повному обсязі.

Згідно ст.ст.525, 526, 527 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається. Боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту.

Як слідує з вимог ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином

В даному випадку це включає в себе як сплату основної заборгованості так і оплату інших платежів, що передбачені законом.

Оскільки відповідач сплатив основну заборгованість за поставлену золу в сумі 1190,55 грн., таким чином зобов’язання в цій частині за відповідачем припинились.

04.03.2005р. позивачем на адресу відповідача була надіслана претензія № 14-1732 на суму 1367,02 грн. з місячним терміном розгляду.

Згідно ч. 2 ст. 530 ЦК України якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Таким чином враховуючи пояснення відповідача щодо строку розгляду претензії з врахуванням її отримання останнім, суд вважає, що кінцевим терміном виконання вимоги є 15.04.2005р.

Як встановлено в судовому засіданні на момент виконання обов’язку по сплаті за отриману суху золу за відповідачем рахувалась заборгованість в сумі 690,55 грн. ( 1190,55 грн. - 500 грн. часткової проплати згідно платіжного доручення № 340 від 18.05.2004р.), яка сплачена відповідачем згідно платіжного доручення № 7790000 від 15.08.2006р.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином відповідач - ВАТ завод "Керамзит" зобов’язаний сплатити позивачу за період прострочення виконання зобов’язання з 15.04.2005р. по 14.08.2006р. лише збитки від інфляції в сумі 67,66 грн. та 3% річних в сумі 27,58 грн., всього ж на загальну суму 95,24 грн.

У відповідності із ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

В судовому засіданні відповідачем надані докази сплати основного боргу за поставлену золу в сумі 1190,55 грн., строки виконання зобов’язань сторонами не обумовлювались, в зв’язку з чим нарахування інфляційних збитків та 3% річних підлягають стягненню за період прострочення виконання зобов’язань, тобто з 15.04.2005р. по 14.08.2006р. В той же час вимоги позивача щодо стягнення основної суми боргу виявились безпідставними, в зв’язку з чим позов підлягає частковому задоволенню з віднесенням на відповідача судових витрат пропорційно заявленим вимогам згідно ст. 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст.525, 526, 527, 530, 625 ЦК України, ст.ст.4-3, 4-5, 25, 28, 43, 49, 82, 83, 84, 115, 116 ГПК України,

ВИРІШИВ :


Позов задоволити частково.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства завод "Керамзит" (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 28, р/р 260093012918 в ПІБ м. Вінниці, МФО 302571, код ЄДРПОУ 05513419) на користь Відкритого акціонерного товариства "Західенерго" ( юрид. адреса: вул. Козельницька, 15, м. Львів, 79011, поштова адреса: вул. Наконечного, 173, м. Ладижин, Вінницької обл., 24321, р/р 2600930153 в Ладижинському відділенні Промінвестбанку, МФО 302485, код ЄДРПОУ 05470982) 95, 24 грн. інфляційних витрат та 3% річних, 7,19 грн. витрат по сплаті держмита та 8,32 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

В решті позовних вимог - відмовити.Суддя Курко О.П.Повний текст рішення суду оформлено і підписано відповідно до вимог ст.85ГПК України 14.12.06