Рішення №310722


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_________________________________________________________________________________________________

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ


08 грудня 2006 р.           Справа 8/377-06


за позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю "Райміжгоспшляхбуд" (вул. Плеханова, 137 , м. Гайсин , Вінницької області)

до:Товариства з обмеженою відповідальністю "АПК Відродження" (с. Жерденівка, Гайсинського районну , Вінницької області )

про стягнення 15 077,16 грн.Головуючий суддя Мельник І.Ю.

При секретарі судового засідання Гнилюк О.В.

Представники

          позивача : Олейніков Д.Р., за дорученням , Калетюк О.О., за дорученням

          відповідача : Фомін Ю.П., заступник директора


ВСТАНОВИВ :


Заявлено позов про стягнення 15077 грн. 16 коп. з яких 14638 грн. 02 коп. боргу –вартості частково не сплачених виконаних робіт на підставі умов договору підряду № 5 від 18.07.2005 року та 439 грн. 14 коп. –3% річних за прострочку його оплати.

          В засіданні суду позивач змінив предмет позовних вимог. Заявив позов про стягнення з відповідача ТОВ «АПК «Відродження»на користь позивача –ТОВ «Райміжгоспшляхбуд»зерна пшениці на суму –14638 грн. 02 коп. по цінам на день реалізації відповідно до п. 6.4 договору підряду № 5 від 18.07.05 року, заява якого прийнята судом до розгляду з вимогами якого погодився відповідач.

          Відповідач відзиву на позовну заяву не надав. В засіданні суду проти позовних вимог заперечує, мотивуючи тим, що вони заявлені позивачем з порушенням договірних домовленостей. Вимоги по зміненому предмету позові визнав.

          Відповідач надав суду через канцелярію клопотання від 14.11.06 року № 254 яким клопоче скасувати ухвалу по справі від 08.09.06 року і позовну заяву повернути позивачу.

          Розглянувши надане клопотання відповідача, судом відповідачу в ньому відмовлено, оскільки воно подано не обґрунтовано і згідно чинного законодавства задоволенню не підлягає.

          По заяві сторін справа розглядалась без технічного запису судового процесу.

          Розглянувши матеріали справи, основні і змінені ,по зміненому предмету позову позовні вимоги позивач підтримує , судом встановлено, що на підставі умов договору підряду № 5 від 18.07.05 року позивач виконав для відповідача роботи –зібрав врожай 2005 року на площі 13 гектарів по ціні 170 грн. за один гектар на суму 2210 грн., що стверджується актом виконаних робіт від 28.08.2005 року № 1, який підписали сторони.

          Актом № 1 від 28.08.05 року відповідачем визнана заборгованість перед позивачем за виконані і не оплачені роботи позивачем для нього на загальну суму 17140 грн. 82 коп. минулих років, на що надано суду докази: договір № 54 від 28.07.2004 року, додаток до нього та акти виконаних робіт.

          Судом встановлено і сторонами визнано, що по заборгованості минулих років в сумі 17140 грн. 82 коп. відповідач провів розрахунки в добровільному порядку в сумі 4000 грн., що стверджується сторонами та пл.дорученням № 203 від 19.07.05 року і № 206 від 25.07.05 року , а також актом № 1 від 28.08.05 року.

          Актом № 1 від 28.08.05 року сторонами зараховано на користь позивача 712 грн. 80 коп. вартості затрат на дизпаливо, використане позивачем за рахунок відповідача.

          Таким образом, на підставі вищевикладених і фактичних обставин сторони визнали борг відповідача перед позивачем по праві актом № 1 від 28.08.05 року в сумі 14638 грн.02 коп.

          На суму боргу 14638 грн. 02 коп. згідно п. 6.4 договору підряду № 5 від 18.07.05 року відповідач повинен був на протязі 3 (трьох) банківських днів з дня підписання акту виконаних робіт № 1 від 18.07.05 року передати позивачу зерно пшениці на встановлену сторонами суму боргу по діючим цінам на пшеницю на день реалізації по встановленій вазі.

          Судом встановлено, що відповідач не надав суду в засідання доказів проведення розрахунків з позивачем по сумі боргу в добровільному порядку.

          Тому позовні вимоги позивача по зміненому предмету позову на підставі вищевикладених і фактичних обставин судом задовольняються з віднесенням судових витрат по позову за рахунок відповідача на підставі ст. 49 ГПК України, оскільки позов доведено до суду з його вини.

          Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 22, 44, 49, 82, 115 та 116 ГПК України , ст. 526, 527 і ст. 614 ЦК України,-


ВИРІШИВ :


1. В клопотанні відповідачу відмовити.

2. Позовні вимоги по зміненому предмету позову задоволити.

          3. Зобов’язати відповідача ТОВ «АПК «Відродження»,с. Жерданівка, Гайсинського району, код –ЄДРПОУ 03734122 передати позивачу ТОВ «Райміжгоспшляхбуд», вул. Плеханова, 137, м. Гайсин, 23700, код ЄДРПОУ 03579466 зерно пшениці на суму 14638 грн. 02 коп. по діючим цінам на пшеницю на день її реалізації.

          4. Стягнути з ТОВ «АПК «Відродження», с.Жерданівка, Гайсинського району, 23750, код 03734122, р/рахунок № 26006050131660 в ВФ «Укрсоцбанку», м. Вінниця, МФО –302010 на користь ТОВ «Райміжгоспшляхбуд», вул. Плеханова, 137, м. Гайсин, 23750, код –03579466, р/рахунок № 2600530130095 в Вінницькій філії АКБ «Мрія», МФО 302559 в рахунок повернення державного мита в сумі 150 грн. 77 коп. та 118 грн. вартості сплачених інформаційних послуг.

          5. Видати накази після набрання рішення законної сили.

          6. Рішення для виконання надіслати сторонам.Суддя Мельник І.Ю.Повний текст рішення суду оформлено і підписано відповідно до вимог ст.85ГПК України 13.12.06