Рішення №311133

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський,3/65


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


Від "21" листопада 2006 р. Справа № 11/13"НА"


Господарський суд Житомирської області у складі:

Судді Маріщенко Л.О.

при секретарі Панфьоровій В.В.

за участю представників сторін

від позивача Антоневська О.П. дор. від 01.09.06р. №136/09-06, Мирончук Л.А дов. від 27.02.06р. за №31/02-06.

від відповідача Шарий С.В. дор. від 11.07.05р. №52322/Ш/10.

Розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу за позовом Малого приватного підприємства "Анатр"

до Державної податкової інспекції у м. Житомирі (м. Житомир)

про визнання недійсними податкових повідомлень - рішень


Позивач звернувся до господарського суду з вимогою про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень по податку на додану вартість № 5486/15-2/61129 від 17.08.05 р., № 5487/15-2/61130 від 17.08.05 р., №5487/15-2/61130/1 від 21.09.05 р., №5486/15-2/61129/1 від 21.09.05 р., № 0006731600 від 21.09.05 р., №5487/15-2/61130/2 від 24.10.05 р., №5486/15-2/61129/2 від 24.10.05 р., № 0006731600/2 від 24.10.05 р. за актом перевірки № 792 /10/15-2 від 16.08.2005 року та повторним актом від 19.09.2005 року, та податкового повідомлення-рішення по податку на прибуток № 5389/15-1/59843-4761501 від 09.08.05 р., повторного повідомлення-рішення № 5389/15-1/59843-4761501/1 від 22.09.05 р., № 5389/15-1/59843-4761501/2 від 24.10.05 р. за актом перевірки №15-1/750 від 08.08. 05 р. та повторним актом № 1263/15-1/13562107 від 19.09.05 р.,посилаючись на їх безпідставність.

Згідно заяви від 21.11.06р. за №181/11-06 позивач уточнив позовні вимоги та просить суд визнати не чинними податкові повідомлення-рішення про сплату штрафних санкцій по податку на додану вартість № 5486/15-2/61129 від 17.08.05 р., №5486/15-2/61129/1 від 21.09.05 р., №5487/15-2/61129/2 від 24.10.05 р. на суму 9721,37 грн., № 5487/15-2/61130 від 17.08.05 р., №5487/15-2/61130/1 від 21.09.05 р., №5487/15-2/61130/2 від 24.10.05 р. на суму 2382,66 грн., № 0006731600 від 21.09.05 р. на суму 13 грн. на загальну суму 12117,64 грн. та податкові повідомлення-рішення про сплату штрафних санкцій № 5389/15-1/59843-4761501 від 09.08.05 р., № 5389/15-1/59843-4761501/1 від 22.09.05 р., № 5389/15-1/59843-4761501/2 від 24.10.05 р. на загальну суму 1960,51 грн.

В судовому засіданні представники позивача позовні вимоги підтримали в обсязі уточнених позовних вимог, з підстав зазначених у позовній заяві.

Відповідач відзиву на позовну заяву суду не надав, представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечив посилаючись на те, що МПП "Антар" пропущено строк звернення до суду після закінчення процедури адміністатривного оскарження у зв'язку з чим податкові зобов'язання набули статусу податкового боргу, а тому були нараховані штрафні санкції

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд,-


ВСТАНОВИВ:


З матеріалів справи вбачається, що Житомирською ОДПІ (правонаступником якої є ДПІ у м. Житомирі) в особі податкового інспектора Грищенко Н.В. була проведена неви’їзна документальна перевірка МПП «Ангар» по питанню своєчасної салати узгодженої суми податкового зобов'язання по податку на додану вартість за грудень 2002 року, березень, квітень, грудень 2003 року, січень, лютий 2004 року та по уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань по ПДВ за лютий 2004 року, про що були складені акт перевірки № 792 / 10/15-2 від 16.08.2005 року та повторний акт № 1267/ 10/ 15-2 від 19.09.05 р., на підставі яких МПП «Антар» були пред'явлені до сплати податкові повідомлення-рішення №5486/15-2/61129 від 17.08.2005 року на суму 9721.37 грн., № 5487/15-2/61130 від 17.08.05 р. на суму 2382,66 грн.№5486/15- 2/61129/1 від 21.09.2005 року на суму 9721,37 грн., №5486/15-2/61130/1 від 21.09.05 р. на суму 2382,66 грн., № 0006731600 від 21.09.05 р. на суму 13,61 грн., №5487/15-2/61129/2 від 24.10.05 р. на суму 9721,37 грн., №5486/15-2/61130/2 від 24.10.05 р. 2382,66 грн., № 0006731600/2 від 24.10.05 р. 13,61 грн.

Також Житомирською ОДПІ в особі державного податкового інспектора відділу прямих податків Сімян К.П була проведена невиїзна документальна перевірка МПП «Антар» по питанню своєчасності сплати узгодженої суми податкового зобов'язання по податку на прибуток по акту перевірки від 21.05.2002 року, про що був складений акт перевірки №15-1/750 від 08.08.2005 р. та повторний акт № 1263/15-1/13562107 від 19.09.2005 року, на підставі яких МПП «Антар» були пред'явлені до сплати податкові повідомлення-рішення № 5389/15-1/59843-4761501 від 09.08.05 р. на суму 1960,51 грн., № 5389/15-1/59843-4761501/1 від 22.09.05 р., № 5389/15-1/59843-4761501/2 від 24.10.05 р. на суму 1960, 51грн.

Позивач не погоджується з податковими повідомленнями-рішеннями Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції № 5486/15-2/61129 від 17.08.05 р. на суму 9721,37 коп., № 5487/15-2/61130 від 17.08.05 р. на суму 2382,66 грн. та повторними повідомленнями - рішеннями № 5486/15-2/61129/1 від 21.09.05 р. на суму 9721,37 грн., № 5487/15-2/61130/1 від 21.09.05 р. на суму 2382,66 грн., повідомленням - рішенням № 0006731600 від 21.09.05 р. на суму 13,61 грн., №5487/15-2/61130/2 від 24.10.05 р. 9721,37 грн., №5486/15-2/61129/2 від 24.10.05 р. 2382,66 грн., № 0006731600/2 від 24.10.05 р. 13,61грн. на загальну суму 12117,64 грн., про сплату штрафних санкцій, застосованих по акту перевірки № 792/10/15-2 від 16.08.05 р., та повторному акту перевірки № 1267/10/15-2 від 19.09.05 р.. Також мале приватне підприємство «Антар» не погоджується з податковим повідомленням-рішенням Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції № 5389/15-1/59843-4761501 від 09.08.05 р. на суму 1960,51грн. та повторними податковим повідомленням-рішенням № 5389/15-1/59843-4761501/1 від 22.09.05 р. на суму 1960,51 грн., № 5389/15-1/59843-4761501/2 від 24.10.05 р. на суму 1960,51грн. про сплату штрафних санкцій, застосованих по акту перевірки №15-1/750 від 08.08.05 р., та повторному акту перевірки № 1263/15-1/13562107 від 19.09.05 р.

Як свідчать акти перевірки МПП «Антар» не сплатило до бюджету узгоджену суму податкового зобов'язання по податку на додану вартість та по податку на прибуток.

Сума податкових зобов'язань по ПДВ згідно актів перевірки МПП «Антар» не могла бути узгоджена тому, що сума податкових зобов'язань по ПДВ пов'язана з податковим повідомленням-рішенням №1123/23-0/13562107/1439 від 23.05.02р. (по акту документальної перевірки №23-0/252-0110 від 21.05.2002 року), сума податкових зобов'язань по прибутку згідно актів перевірки МПП «Антар» не могла бути узгоджена тому, що сума податкових зобов'язань по податку на прибуток пов'язана з податковим повідомленням-рішенням №1123/23-0/13562107/14396 від 23.05.02р. (до акту документальної перевірки №23-0/252-0110 від 21.05.02 р.).

Як свідчать матеріали справи по попередньому акту перевірки №23-0/252-0110 від 21.05.02 р., позивачем проводилось адміністративне оскарження суми податкових зобов'язань до податкових адміністрацій різних рівнів згідно пп.5.2.2 п.5.2 ст.5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» №2181- III від 21.12.00 р. та оскарження в судовому порядку рішення ДПА України, тобто податкові зобов’язання по податку на прибуток та ПДВ позивачем узгоджені не були до закінчення судового провадження по справі 11/17”НА” (по акту документальної перевірки від 21.05.02р. №23-0/252-0110).

Як вбачається рішення ДПА України про результати розгляду скарги від 02.11.04 р. № 9758/6/25-2215 остаточне рішення ДПА України № 18709/7/25-0115 від 02.12.02 р.,прийняте за розглядом скарги МПП «Антар» одержало 13.12.02 р. підтвердженням чого є книги реєстрації вхідних документів за 2002 рік., податкові повідомлення-рішення Житомирської ОДПІ № 3158/23-1/44650 від 13.12.02 р. по податку на прибуток, № 3159/23-1/44651 від 13.12.02 р. по ПДВ, нараховані згідно з листом ДПА України № 8110/6/25-0115 від 02.12.02 р., також вручені МПП «Антар» 13.12.02 р. представниками Житомирської ОДПІ, тобто час адміністративного оскарження закінчився 13.12.02 р.У зв'язку із закінченням процедури оскарження зазначених податкових повідомлень-рішень,податкові зобов'язання у сумі 750063 грн. вважаються узгодженими і з 24 грудня 2002 року могли вважатись податковим боргом якщо б платник податків не звернувся до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу.

В зв'язку зі своєю незгодою з вищенаведеними документами, після закінчення часу адміністративного оскарження, 20.12.02 р. МПП «Антар» на підставі пп.5.2.4 п.5.2 ст.5 Закону № 2181-ІІІ звернулось до господарського суду м. Житомира з позовною заявою, тобто позовна заява до господарського суду була подана на протязі 10-ти днів після часу закінчення адміністративного оскарження. При зверненні платника податків до суду з позовом податкове зобов'язання вважається неузгодженим до розгляду судом справи по суті та прийняття відповідного рішення.

Отримання поштового повідомлення № 378 (на якому побудоване рішення Житомирської ОДПІ по розгляду скарги № 10224/Н-С/25-009 від 22.09.2005 року) МПП «Антар» 04.12.05 р. вважається не підтвердженим, оскільки на ньому відсутній підпис працівників підприємства.

Позивач вважає, що факт отримання поштового повідомлення МПП «Антар» взагалі не має суттєвого значення в зв'язку з тим, що всі суми штрафних санкцій, які пред'являє Житомирська ОДПІ позивачу згідно невиїзної документальної перевірки по ПДВ (акти перевірки №792/10/15-2 від 16.08.05 р., № 1267/10/15-2 від 19.09.05 р.), виникли виключно тому, що узгоджена з позивачем 25.11.04р. сума податкових зобов'язань по ПДВ в розмірі 8988 грн. (на основі Постанови Житомирського апеляційного господарського суду від 05.11.04р. по справі за №11/17”на”) була поставлена Житомирською ОДПІ в борг підприємству згідно тієї ж Постанови Житомирського апеляційного господарського суду (отриманої МПП «Антар» 25.11.2004 року) з грудня місяця 2002 року. В зв'язку з вищенаведеним, до всіх подальших податкових декларацій по ПДВ, які подавало МПП «Антар», Житомирською ОДПІ додавалась сума податкових зобов'язань визначених апеляційним господарським судом 25.11.04р. Тому Житомирська ОДПІ на суму податкових зобов'язань по ПДВ в розмірі 8988 грн. (основний платіж 4397 грн., штрафні санкції 4891 грн.), що виникли згідно Постанови суду, нараховує по податковим періодам (з грудня 2002 року по час складення актів) штрафні санкції в сумі 12117,64 грн., що складає (12117,64 : 4397)х100 = 275,6 % від суми основного боргу узгодженої з позивачем після Постанови апеляційного господарського суду, не дивлячись на те, що сума штрафних санкцій в разі несплата узгодженої суми податкового зобов'язанню згідно пп. 17.1.7 п.17.1 ст.17 Закону - 2181-ІІІ не повинна перевищувати 50% узгодженої суми.

На цих самих підставах були нараховані штрафні санкції і по податку на прибуток. .Тому всі суми штрафних санкцій, які застосовані Житомирською ОДПІ згідно невиїзної документальної перевірки по податку на прибуток (акти перевірки № 15-1/750 від 08.08.05 р., №1263/15-1/13562107 від 19.09.05 року), виникли виключно тому, що узгоджена з МПП «Антар» 05.11.2004 року сума податкових зобов'язань по податку на прибуток в розмірі 13910 грн. (на основі Постанови Житомирського апеляційного господарського суду) була поставлена в заборгованість по даному підприємству згідно тієї ж Постанови Житомирського апеляційного господарського суду (отриманої МПП „Антар” 25.11.04 р.) з грудня місяця 2002 року. В зв'язку з вищенаведеним, до всіх подальших податкових декларацій по податку на прибуток, які подавало МПП „Антар” Житомирською ОДПІ додавалась сума податкових зобов'язань, визначених апеляційним господарським судом 05.11.04р. Тому відповідач на суму податкових зобов'язань по податку на прибуток в розмірі 13910 грн., в тому числі 11000 грн. основного платежу та 2910 грн. штрафних санкцій, що виникли відповідно до Постанови суду, нарахував по податковим періодам (з 4 кварталу 2002р. по час складання актів, тобто по серпень місяць 2005р.) додаткові штрафні санкції в сумі 1960,51 грн.

В судовому засіданні представник позивача заперечував проти посилання відповідача на те, що за два роки до рішення Житомирського апеляційного господарського суду податкові зобов'язання по ПДВ та по податку на прибуток вважались узгодженими з МПП "Антар". Сума податкових зобов'язань по ПДВ та по податку на прибуток, які були визначені згідно Постанови ЖАГС тільки в листопаді 2004р. були поставлені в борг МПП "Антар" згідно Постанови ЖАГС, яка отримана 25.11.04р., та на них нараховувались штрафні санкції з грудня 2002 року.

Згідно пп."в" пп. 6.4.1 п.6.4 ст.6 Закону №2181-ІІІ якщо рішення контролюючого органу про нарахування суми податкового зобов'язання або стягнення податкового боргу скасовується чи змінюється судом, а також відповідно до пп.6.4.4 п.6.4 ст.6 зазначеного Закону випадках, визначених підпунктом "в" підпункту 6.4.1 цього пункту, податкове повідомлення або податкові вимоги вважаються відкликаними у день отримання платником податків відповідного рішення суду.

Крім того, відповідно до пп.5.2.5 п.5.2 ст.5 вказаного Закону, з урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити до суду рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов'язання у будь-який момент після отримання відповідного податкового повідомлення.

Суми податкових зобов'язань по ПДВ та по податку на додану вартість були б узгодженими 25.11.04р., в день отримання позивачем постанови ЖАГС від 05.11.04р., якби відповідач не подав касаційної скарги до ВГСУ. Ухвалою 18.04.05р. по справ 11/17"на" касаційну скаргу повернув відповідачу без розгляду, а справу - господарському суду Житомирської області, а тому сума податкових зобов'язань по ПДВ та по податку на додану вартість являється узгодженою тільки після 18.04.05р. (ухвала ВГСУ від 18.04.05р. а.с.11-12, т.1).

З матеріалів справ вбачається, що податкові зобов'язання по ПДВ та по податку на додану вартість були сплачені позивачем в час їх визначення, а саме:

1. По податку на додану вартість

- відповідно до висновку судово-бухгалтерської експертизи по кримінальній справі № 023/070965 (з результатами якої посадові особи МПП «Антар» були ознайомлені в жовтні місяці 2002 року), була визначена сума податкових зобов'язань по податку на додану вартість в сумі 237 грн., 29.10.02 р. до-бюджету була сплачена сума 237 грн. підтвердженням чого є платіжного доручення № 301 від 29.10.02 р. (а.с.118, т.1).;

відповідно до Постанови апеляційного суду станом на 25.11.04 р. основна заборгованість складала 4397 грн. - 237грн. = 4160 грн.. В листопаді 2004 року ДПІ в м. Житомирі за рахунок податкового кредиту на підставі листа МПП «Антар» № 88/11-04 від 30.11.04 р. була зарахована сума 8751 грн. (у тому числі основний платіж 4160 гривень, штрафні санкції 4591 грн.) (Постанова ЖАГС від 25.11.04р. а.с. 29-39, т.1).

2. По податку на прибуток:

- по висновку судово-бухгалтерської експертизи по кримінальній справі №023/070965 (з результатами якої посадові особи МПП «Антар» були ознайомлені в жовтні місяці 2002 року), яка визначила податкові зобов'язання по податку на прибуток сумі 8925гривень, 29.10.02р. до бюджету була сплачена сума 8925грн. підтвердженням чого є платіжного доручення № 300 від 2910.02р. (а.с.117, т.1);

- відповідно до постанови Житомирського господарського апеляційного суду, отриманій МПП «Антар» 25.11.04 р., була сплачена, згідно платіжного доручення № 691 від 30.11.04 р. сума, яка нарахована з верх суми визначеної експертизою, 13910 грн. - 8925 грн. = 4985 грн. 00 коп., в тому числі 2075 грн. основного боргу та 2910 грн. штрафних санкцій, підтвердженням чого є платіжне доручення від 30.11.02р. №691 (а.с.119, т.1).

Щодо твердження ДПІ в м. Житомирі про отримання МПП «Антар» 04.12.02р. листа ДПА України № 8110/6/25-0115 від 02.12.02р., то воно не відповідає дійсності тому, що при оскарженні позивачем першої платіжної вимоги по акту перевірки №23-0/252-0110 від 21.05.2002 року ДПА України своїм рішенням № 9758/6/25-2215 від 02.11.2004 року повідомила наступне :

«Як свідчать обставини справи, малим приватним підприємством «Антар» був поданий позов до господарського суду Житомирської області про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції від 23 травня 2002 року № 1124/23-0/13562107/14396 і №1123/23-0/13562107/14397 та від 13 грудня 2002 року № 3158/23-1/44650 і №3159/23-1/44651. Справа була прийнята судом до провадження 17 січня 2003 року. Враховуючи те, що малим приватним підприємством «Антар» після отримання 13 грудня 2002 року рішення Державної податкової адміністрації України від 02.12.02 р. № 18709/7/25-0115, прийняте за розглядом скарг товариства, у законодавчо встановлений десятиденний термін не було подано до господарського суду позовну заяву або не сплачено узгоджену суму податкового зобов'язання, держподатінспекцією , відповідно до вимог підпункту 6.2.1. пункту 6.2. статті 6 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», було сформовано на суму податкового боргу, яка становила 519726,30 грн., першу податкову вимогу від 3 липня 2004 р. №1/799.»

Судом встановлено, що при нарахуванні штрафних санкцій згідно оспорюваних рішень відповідач враховував те, що рішення ДПА України про результати розгляду скарги позивача від 02.12.2002 року №18709/7/25-0115,отримано останнім 04.12.02 р. згідно поштового повідомлення № 378 та згідно постанови Житомирського апеляційного господарського суду від 05.11.2004 року по справі №11/17 "на" на особому рахунку позивача було проведено зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток та станом на 16 грудня 2002 року узгоджене податкове зобов'язання по податку на прибуток визначене податковим повідомленням-рішенням Житомирської ОДПІ від 23.05.2002 р. за № 1124/23-0/1355562107/14396 в сумі 13910 грн.,в т. ч. 11000 грн. основного платежу та 2910 грн. штрафних санкцій по терміну сплати 16.12.02 р.,що суперечить висновкам рішення ДПА України від 02.12.02 р. № 18709/7/25-0115. Днем узгодження процедури адміністративного оскарження МПП "Антар" сум ПДВ, визначених у постанові Житомирського апеляційного господарського суду від 05.11.04 р. по справі №11/17"на" відповідач рахував 14.12.02 р.,а не 24.12.02 р. ,що також суперечить висновкам вищезазначеного рішення ДПА України від 02.12.02 р.

З огляду на викладене, позовні вимоги обґрунтовані, підтвердженні належними доказами, що містяться в матеріалах справи, та підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 86, 94, 159, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд,-


ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнання нечинними та скасувати1 податковіповідомлення-рішення ДПІ у м. Житомирі по податку на додану вартість № 5486/15-2/61129 від 17.08.05 р., №5486/15-2/61129/1 від 21.09.05 р., №5487/15-2/61129/2 від 24.10.05 р. на суму 9721,37 грн., № 5487/15-2/61130 від 17.08.05 р., №5487/15-2/61130/1 від 21.09.05 р., №5487/15-2/61130/2 від 24.10.05 р. на суму 2382,66 грн., № 0006731600 від 21.09.05 р. на суму 13 грн. на загальну суму 12117,64 грн. та податкові повідомлення-рішення про сплату штрафних санкцій № 5389/15-1/59843-4761501 від 09.08.05 р., № 5389/15-1/59843-4761501/1 від 22.09.05 р., № 5389/15-1/59843-4761501/2 від 24.10.05 р. на загальну суму 1960,51 грн.

3. Постанова суду набирає законної сили в строк та в порядку, встановлених ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України.

4. Постанова суду може бути оскаржено до Житомирського апеляційного господарського суду відповідно до ст.186 КАС України через господарський суд Житомирської області.

Суддя Маріщенко Л.О.


дата складання 24.11.6р.

Віддрукувати: 1 прим.

1 - в справу