Рішення №311778

Україна

Харківський апеляційний господарський суд


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2006 року          Справа № 52/228-06

Харківський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого судді Карбань І.С.,

судді Твердохліб А.Ф.,

судді Шутенко І.А.- доповідач,

при секретарі – Міраков Г.А.

за участю представників сторін:

позивача – Єфімова М.А. ( дов. № 155/юр від 27.12.2004р.)

відповідача –не прибув

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду у м. Харкові апеляційну скаргу ( вх. № 2749Х/2) Комунального підприємства „Харківські теплові мережі” на рішення господарського суду Харківської області від 04.07.2006 р. по справі № 52/228-06

за позовом Комунального підприємства „Харківські теплові мережі”, м. Харків,

до Відкритого акціонерного товариства „Харківський завод поліграфічних машин”, м. Харків,

про стягнення 34 315 грн. 10 коп., -

встановила:

Позивач звернувся до господарського суду Харківської області з позовом про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 34 315,10 грн. за бездоговірне споживання теплової енергії у приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Лодзинська, 7, за період з грудня 2001 року по лютий 2002 року.

Рішенням господарського суду Харківської області від 04.07.2006р. (у повному обсязі рішення складено 06.07.2006р.) р. по справі № 52/228-06 (суддя Білоусова Я.О.) у позові відмовлено.

Позивач, не погоджуючись з рішенням господарського суду Харківської області від 04.07.2006р., подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати вищевказане рішення та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального права. Свої вимоги апелянт обґрунтовує тим, що між позивачем та відповідачем не був укладений письмовий договір на постачання теплової енергії, але на підставі корінця наряду № 59 від 14.11.2001 р. про підключення системи теплопостачання до приміщення відповідача по вул. Лодзинській, 7 відповідач отримував теплову енергію, про що були складені двосторонні акти показань приладів обліку теплової енергії. Оскільки строк оплати вартості теплової енергії не визначено, тому на адресу відповідача були направлені листи-вимоги про сплату вартості спожитої теплової енергії за № 310 від 13.08.04 р., № 19 від 24.01.05 р., № 207 від 27.03.06 р., які не були задоволені відповідачем, в наслідок чого у нього утворилася заборгованість в сумі 34315,10 грн. за період грудня 2001року по 04 лютого 2002 року.

Відповідач надав відзив на апеляційну скаргу, в якому вважає рішення господарського суду Харківської області від 04.07.2006р. по справі №52/228-06 законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу позивача такою, що не підлягає задоволенню. Свої заперечення позивач обґрунтовує тим, що згідно Правил користування тепловою енергією користування тепловою енергією допускається лише на підставі договору, таким чином, на думку відповідача, обов'язок позивача з постачання теплової енергії та відповідно обов'язок відповідача з оплати поставленної теплової енергії могли витікати тільки з договору на постачання теплової енергії. Але такого договору між сторонами укладено не було. Контроль за правомірністю споживання комунальних послуг споживачами (наявність договорів, лімітів, дозволів на споживання певних комунальних послуг тощо) лежить на підприємстві, що такі комунальні послуги надає. Крім того відповідач зазначив, що сплив строку позовної давності за заявленими позовними вимогами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Під час апеляційного провадження встановлено, що позивач у заявленому позові просить стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 34315,10грн., за бездоговірне споживання теплової енергії у приміщенні розташованому за адресою м. Харків, вул. Лодзинська, 7, за період з грудня 2001 року по лютий 2002 року.

Рішенням господарського суду Харківської області від 10.04.2005 року по справі №33/117-05 за позовом прокурора Фрунзенського району м. Харкова в інтересах держави в особі КП "Харківські теплові мережі" до ВАТ "Харківський завод поліграфічних машин" про стягнення шкоди за користування тепловою енергією без укладення договору з КП "Харківські теплові мережі" за період з грудня 2001 року по 04.02.2002 року, у розмірі 34315,10грн., відмовлено.

Постановою Харківського апеляційного суду від 14.03.2006 року рішення залишено без змін.

Колегія суддів зазначає, що підставою відмови в заявленому позову по справі №33/117-05 суд визначив не надання доказів на підтвердження направлення на адресу відповідача вимоги про оплату за користування тепловою енергію та встановлення того, що у позивача не настало право вимоги на стягнення суми боргу в судовому порядку. Таким чином колегія суддів не приймає до уваги зауваження відповідача щодо того, що судом був розглянутий спір між тими ж сторонами про той же предмет з тих же підстав

Колегія суддів вважає необхідним відмітити, що відмову у позові суд першої інстанції мотивував тим, що позивач вже у 2002 році позивач вже знав про порушення відповідачем свого права і таким чином у позивача сплинув строк позовної за заявленими вимогами.

Однак колегія суддів не може погодитись з даним висновком суду першої інстанції, оскільки відповідно до ст. 530 ЦК України (ст.165 ЦК УРСР в редакції 1963 року) якщо строк виконання боржником зобов'язання не визначений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час . Боржник повинен виконати таке зобов'язання в семиденний строк з дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не витікає з договору чи актів цивільного законодавства.

Між позивачем та відповідачем не був укладений письмовий договір на постачання теплової енергії, але на підставі корінця наряду № 59 від 14.11.2001 р. про підключення системи теплопостачання до приміщення відповідача по вул. Лодзинській, 7 відповідач отримував теплову енергію, про що були складені двосторонні акти показань приладів обліку теплової енергії. Отже, строк оплати вартості теплової енергії не визначено.

Як вбачається з матеріалів, позивачем, на адресу відповідача, були направлені листи-вимоги про сплату вартості спожитої теплової енергії за № 310 від 13.08.2004р., № 19 від 24.01.2005 р., № 207 від 27.03.2006 р., які не були задоволені відповідачем, в наслідок чого у нього утворилася заборгованість в сумі 34315,10 грн. за період грудня 2001року по 04 лютого 2002 року.

Статтею 71, діючого на час виникнення спірних правовідносин, Цивільного кодексу УРСР в редакції 1963 року, загальний строк позовної давності був встановлений в три роки.

Пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень, Цивільного кодексу України, який набрав чинності 1 січня 2004 року, встановлено, що правила цього Кодексу про позовну давність застосовуються до позовів, строк пред'явлення яких, встановлений законодавством що діяло раніше, не сплив до набрання чинності цим Кодексом.

У відповідності до статті 257 Цивільного кодексу України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 261 Цивільного кодексу України, за зобов’язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання.

Виходячи з вищевикладеного, у позивача не сплинув строк позовної давності, оскільки її перебіг починається після сплину 7 днів з дня пред’явлення вимоги, тобто з 20.08.2004р.

Таким чином, при винесенні ухвали господарський суд Харківської області не забезпечив дотримання вимог чинного законодавства і насамперед статтей 33, 38, 43, 79 ГПК України щодо всебічного, повного та об’єктивного дослідження усіх фактичних обставин справи відповідно чинного законодавства.

Керуючись ч. 2 ст. 103, п. 1, 4 ст. 104, ст. 105, ст. 106 ГПК України, колегія суддів одноголосно, -

постановила:

Апеляційну скаргу задовольнити.

Рішення господарського суду Харківської області від 04.07.2006р. по справі №52/228-06 скасувати та прийняти нове.

Позов задовольнити.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства „Харківський завод поліграфічних машин” (вул. Лодзинська, 7, м. Харків, 61099, р/р 26000301600481 у Фрунзенському АК ПІБ м. Харкова, МФО 351179, код ЄДРПОУ 00243180) на користь Комунального підприємства „Харківські теплові мережі” ( вул. Доброхотова, 11, м. Харків, 61037, р/р 29029108 у ВАТ „Мегабанк” м. Харків, МФО 351629, код ЄДРПОУ 31557119) 34 315 грн. 10 коп. заборгованості, 343 грн. 15 коп. витрат по сплаті держмита за подання позову та 171 грн. 73 коп. витрат по сплаті держмита за подання апеляційної скарги, 118 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.


Зобов’язати господарський суд Харківської області видати відповідний наказ.
Головуючий суддя


Судді