Рішення №312480

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 79-57-10, факс 79-58-82

_________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"18" грудня 2006 р.

Справа № 11/6917

За позовом 1. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради м. Хмельницький

2. Управління комунального майна Хмельницької міської ради м. Хмельницький

до колективного підприємства „Вікмат” м. Хмельницький

про виселення з приміщення по вул. Інститутській, 5

                                                                                                               Суддя Д.І. Радченя

Представники:

від позивача – Яресько Т.А. –представник за довіреністю №15-10-1318 від 25.09.2006р.

від відповідача –не з’явився


Позивачі - 1. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради м. Хмельницький 2. Управління комунального майна Хмельницької міської ради м. Хмельницький звернувся до суду з позовною заявою про виселення відповідача - колективне підприємство „Вікмат” м. Хмельницький з орендованого приміщення по вул. Інститутській, 5

Ухвалою господарського суду від 23.11.2006 року порушено провадження у справі №11/6917. Про час і місце проведення судового засідання сторони повідомленні належним чином. Копії ухвал про порушення провадження по справі та відкладення розгляду справи сторонам направленні рекомендованими листами, підтвердженням чого є поштове повідомлення №1201870, яке вручено 30.11.2006р.

Розгляд справи неодноразово відкладався через неявку представника відповідача в засідання суду.

Повноважний представник позивача в судовому засіданні 18.12.2006р. позовні вимоги підтримує, мотивуючи тим, що вони заявлені обґрунтовано та підлягають задоволенню.

Повноважний представник відповідача в судове засідання не з’явився, витребуваних судом документів не подав та позовні вимоги не оспорив.

Неявка в судове засідання господарського суду представника відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті та не тягне за собою перенесення розгляду справи на інші строки. Тому, для уникнення зловживання правом з боку відповідача суд вважає за необхідне розглянути дану справу по суті, відповідно до ст. 75 ГПК України за наявними у ній документами.

Суд оцінивши поданні позивачем докази по справі, визнав достатніми для прийняття рішення по суті.


Розглядом матеріалів справи встановлено наступне.

Рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради №875 від 09.10.2003 року управління комунального майна визначено єдиним орендодавцем нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.

Відповідно до п. 5 Рішення XII сесії Хмельницької міської ради №11 від 28.12.1999р. "Про впорядкування орендних відносин"' передача в оренду нерухомого майна здійснюється на підставі рішення виконкому. Дозволом на право використання приміщення являється договір оренди.

13 жовтня 2005 року рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради «про розірвання договору оренди та передачу в оренду частин приміщень в будівлі Будинку побуту по вул.. Інститутській, 5», за №713, дозволено управлінню комунального майна передати в оренду частини приміщень в Будинку побуту по вул.. Інститутській, 5 строком на одинадцять місяців, тобто до 13.09.2006 року колективному підприємству «Вікмат», а саме приміщення загальною площею 223,8 м.кв. в тому числі: 118,5 м.кв. під фотоательє, 25,1 м.кв. під перукарню, 49,3 м.кв. під майстерню по пошиттю та ремонту головних уборів, 30,9 м.кв. під майстерню по ремонту одягу.

Пунктом 3 цього ж рішення, зобов’язано орендарів в двомісячний термін укласти договори на оренду.

26 червня 2006 року управлінням ЖКГ на адресу відповідача направлено лист –попередження №15-10-850 про необхідність укладення договору оренди приміщення по вул.. Інститутській, 5, з повідомленням, про те, що договір може бути укладений лише за умови відсутності заборгованості по орендній платі, яка станом на 27.06.2006р. становила 1534, 34 грн.

Однак, відповідач вимоги рішення №713 не виконав, на звернення позивача не прореагував, чим порушив його законні права та інтереси, оскільки УЖКГ не отримує прибуток за використання відповідачем приміщення по вул.. Інститутській, 5 і не має можливості передати його в оренду іншому орендарю. На момент звернення позивача до суду відповідачем п. 3 рішення №713 не виконано, дане приміщення не звільнено та не повернуто орендодавцю.

Своїми діями колективне підприємство «Вікмат»порушив законні інтереси управління житлово-комунального господарства та управління комунального майна та чинне законодавство.

Дослідивши зібрані у справі докази та давши їм правову оцінку в сукупності суд прийшов до висновку, що позов заявлений обґрунтовано, підтверджений належним доказами і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно ст. 174 Господарського кодексу України господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

У випадках встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов’язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної республіки Крим або органів місцевого самоврядування.

В силу статті 12 Господарського процесуального кодексу України господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання актів з підстав, зазначених у законодавстві.

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Статтями 26, 27 вищевказаного Закону передбачено, що договір оренди припиняється в разі закінчення строку, на який його було укладено. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

У відповідності до ст.. 785 цього ж кодексу, у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Приймаючи до уваги, що термін оренди, який встановлювався рішенням №713 від 13.10.2005р., закінчився 13.09.2006р., ніяких дій відповідно до вимог чинного законодавства на продовження строку його дії не вчинено, новий договір не укладено, тобто правові підстави для користування орендним приміщенням у відповідача відсутні, тому вимоги позивача про виселення останнього з приміщення по вул.. Інститутській, 5 обґрунтовані та підлягають задоволенню.

За таких обставин, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради м. Хмельницький та Управління комунального майна Хмельницької міської ради м. Хмельницький обґрунтовані, підтверджені належними у справі доказами та підлягають задоволенню.

У відповідності до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати необхідно покласти на відповідача.

Керуючись ст. 286 Господарського кодексу України, ст. ст. 525, 526, 785 Цивільного кодексу України, ст. ст. 44, 49, 82, 83, 84, 116 Господарського процесуального кодексу України, - суд

вирішив:

Позов 1. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради м. Хмельницький 2. Управління комунального майна Хмельницької міської ради м. Хмельницький до колективного підприємства „Вікмат” м. Хмельницький про виселення з приміщення по вул. Інститутській, 5 задоволити.


Виселити колективного підприємства „Вікмат” (м. Хмельницький, вул.. Інститутська, 13/1, кв. 4) з приміщення по вул. Інститутській, 5 в м. Хмельницькому, загальною площею 223,8 м.кв.

Видати наказ.


Стягнути з колективного підприємства „Вікмат” (м. Хмельницький, вул.. Інститутська, 13/1, кв. 4) (код 14155901) на користь управління житлово-комунального господарства м. Хмельницький, вул.. Проскурівська, 1 ( код ЄДРПОУ 03356163) – 85 грн. 00 коп. –витрат по оплаті державного мита та 118 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.                              Суддя                                                                      Д.І. Радченя