Рішення №312783

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"04" грудня 2006 р.

Справа № 32/309-06-10597


За позовом: Овідіопольське управління водного господарства Одеська область Овідіопольський район смт Овідіополь

до відповідача: Дальницької сільської ради Овідіопольського району Одеської області


про визнання права державної власності на майно бази відпочинку „Меліоратор”, яке знаходиться в с. Грибівка Овідопольського району Одеської області за Овідіопольським управлінням водного господарства

Суддя          Грабован Л.І.


Представники:

від позивача: в.о. начальника управління Мойсеєнко М.С., Химич В.М. за довіреністю №323 від 5.10.2006р. , Ніколов С.С. за довіреністю №6 від 14.11.2006р.

від відповідача: не з’явився

У засіданні суду оголошувались перерви відповідно до правил ст. 77 ГПК України з 13.11.2006р. до 15.11.2006р., з 27.11.2006р. до 4.12.2006р.

Суть спору: Позивач –Овідіопольське управління водного господарства звернувся до суду з позовом (т.1 а.с.2-5) до Дальницької сільської ради з врахуванням доповнень (т.3 а.с.26-27) про визнання права державної власності на майно бази відпочинку „Меліоратор”, яке знаходиться в с. Грибівка Овідопольського району Одеської області за Овідіопольським управлінням водного господарства, посилаючись на те, що відповідачем не видається свідоцтво про право власності, що порушує інтереси і права власника майна, тоді як право власності на вказане майно підтверджується фактом знаходження його на балансі, наказом Обласного виробничого управління меліорації і водного господарства від 12.03.1990р. про передачу позивачу б/в, рішенням виконкому Овідіопольської райради народних депутатів від 18.04.1990р., Наказом Фонду Державного майна України та Державного комітету України по водному господарству №130/21 від 29.01.2003р., наказом Облводгоспу №11 від 7.02.2003р., актами приймання-передачі майна. У доповненні до позову (т.2 а.с.1-2) позивач вказує, що перша частина б/в перейшла на його баланс на підставі рішення виконкому Овідіопольської райради №312 від 18.04.1990р. та наказу Облводгоспу №121-П від 25.08.1999р., друга частина раніше належала ЗАТ „Чорноморсантехмонтаж” (б/в „Монтажник” перейшла на баланс позивача на підставі наказу Одеського обласного виробничого управління по водному господарству №32-П від 21.03.2003р. У зв’язку з тим, що б/в „Монтажник” межувала з базою „Меліоратор” була названа „Меліоратор”. При цьому позивач посилається на те, що будівництво об’єктів проводилось за державні кошти.

          Згідно листа №913 від 1.11.2006р. (т.2 а.с.31), підписаним Дальницьким сільським головою Лозовським М.О., Дальницька сільська рада просить розглянути позовну заяву без участі її представника відповідно до чинного законодавства України.

          Зубковим О.С. надано відзив на позов (т.3 а.с.12-14) від імені Дальницької сільської ради. При цьому він посилається як на підставу своїх повноважень, як представника Дальницької сільської ради, на довіреність від 7.11.2006р., видану в.о. сільського голови Дальницької сільської ради С.В. Герасименко на підставі рішення Дальницької міської ради п’ятого скликання восьмої сесії №229 від 8.10.2006р., яким достроково припинені повноваження сільського голови Дальницької сільської ради Лозовського М.О. (т.2 а.с.131), рішення від 6.10.2006р. пленарного засідання восьмої сесій п’ятого скликання Дальницької сільської ради народних депутатів про обрання секретарем ради Герасименко С.В., повідомлення про яке опубліковано в газеті „Наддністрянська правда” 13.10.2006р. (т.2 а.с.133-134).

          Позивачем надано суду копію протесту прокурора Овідіопольського району на рішення Дальницької сільської ради від 6.10.2006р., від 8.10.2006р. №№229,230,231,232, яким вказано на порушення, допущені при прийнятті цих рішень у зв’язку з чим вони не відповідають вимогам закону та підлягають скасуванню та зупинено дію опротестованих актів.

          У зв’язку з вищевикладеним, суд не приймає довіреність, видану в.о. Дальницької сільської ради С.В. Герасименко Зубкову О.С. в якості доказу, підтверджуючого право представляти інтереси Дальницької сільської ради, оскільки відповідно до ст. 28 ГПК України справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника. Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають господарському суду документи, що посвідчують їх посадове становище. Однак, суду не надано доказів наявності повноважень в.о. голови сільради Герасименко С.В. в установленому законом порядку.

          Приймаючи до уваги викладене, відзив на позов, підписаний Зубковим О.С. судом до

уваги не приймається, як підписаний не уповноваженою особою.

          Справу розглянуто за наявними документами у відповідності зі ст. 75 ГПК України.

          Розглянувши матеріали справи, вислухавши представника позивача, з’ясувавши всі обставини справи у їх сукупності, оцінивши всі надані докази, суд встановив:          

          Рішенням виконавчого комітету Овідіопольської районної ради народних депутатів №123 від 18.04.1990р. (т.1 а.с.124) на підставі клопотання Овідіопольського управління зрошувальних систем, рішення зборів уповноважених колгоспу імені ХХ1 з’їзду КПРС від 3.02.1990р., протокол №11 з питання передачі на баланс бази відпочинку „Меліоратор” , з врахуванням того, що в 1976р. Дністровське управління експлуатації зрошувальних систем, в який входила Овідіопільська ділянка зрошення, утворена база відпочинку „Меліоратор” наказом облводгоспу №34-11 від 12.03.1990р.(т.1 а.с.125) на базі ділянки створено Овідіопольське управління зрошувальних систем, у зв’язку з чим вирішено погодитись з передачею вказаної бази на баланс Овідіопольського управління експлуатації зрошувальних систем.

          Згідно наказу Одеського обласного виробничого управління по водному господарству №121-П від 25.08.1999р. (т.1 а.с.128) враховуючи те, що колектив Дністровського управління вніс вагомий внесок у розвиток б/в „Меліоратор” та враховуючи прохання колективу наказано Начальнику Дністровського управління передати на баланс Овідіопольського управління весь малоцінний інвентар, який обліковується за базою відпочинку та укласти договір з Овідіопольським управлінням про передачу на зберігання будинків бази.

          Передача основних засобів та малоцінного інвентарю по базі відпочинку „Меліоратор” з балансу Дністровського управління на баланс Овідіопольського управління зрошувальних систем оформлена актом (т.1 а.с.129-131).

          30.10.1999р. Дальницькою сільською радою Овідіопольського району та Овідіопольським управлінням зрошувальних систем було укладено договір оренди земельної ділянки, яка знаходиться в с. Грибівка, база відпочинку „Меліоратор” строком дії на п’ять років (т.1 а.с.158-162).

          Наказом Фонду Державного майна України та Державного комітету України по водному господарству №130/21 від 29.01.2003р. керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998р. №1482 „Про передачу об’єктів державної та комунальної власності” з метою ефективного використання державного майна передано до сфери управління Державного комітету України по водному господарству базу відпочинку „Монтажник”, розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Грибівка, яка знаходиться на балансі ЗАТ „Чорноморсантехмонтаж” та не увійшла до його статутного фонду.

          Наказом Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Одеській області №12 від 4.02.2003р. (т.1 а.с.175) на виконання вищевказаного наказу доручено начальнику відділу контролю за використанням державного майна спільно з Одеським обласним виробничим управлінням по водному господарству здійснити приймання-передачу бази відпочинку „Монтажник”, що не увійшла до складу приватизованого майна ЗАТ „Чорноморсантехмонтаж” та яка передається до сфери управління Державного комітету України по водному господарству.

Комісія створена відповідно до наказу Облводгоспу №11 від 7.02.2003р. (т.1 а.с.172) та на підставі спільного наказу Фонду Державного майна України та Державного комітету України по водному господарству №130/21 від 29.01.2003р. 25.02.2003р. провела обстеження об’єкта передачі за адресою с. Грибівка Овідіопольського району Одеської області, база відпочинку „Монтажник”, яка знаходиться на балансі ЗАТ „Чорноморсантехмонтаж”, та у процесі приватизації не увійшла до складу приватизованого майна підприємства і передається Обласному виробничому управлінню по водному господарству –регіональним відділенням ФДМУ по Одеській області та склала акт приймання-предачі об’єкту (т.1 а.с.154-157) з вказівкою, що проектна документація відсутня.

          Наказом Одеського обласного виробничого управління по водному господарству №32-П від 21.03.2003р. (т.1 а.с.169) наказано начальнику Овідіопольського УЗС прийняти на свій баланс майно, згідно додатку.

          Договором №1 від 21.03.2003р. (т.2 а.с.23) Овідіопольське управління зрошувальних систем та ДП база відпочинку „Монтажник” ЗАТ „Чорноморсантехмонтаж” уклали договір, яким ДП БСВ „Монтажник” передало власне майно згідно звіту та ОУОС після оплати придбало майно.

          Овідіопольське управління водного господарства згідно Положення (т. 1 а.с.13-22), затвердженого наказом Одеського облводгоспу від 6.04.2005р. №64-П та зареєстрованого розпорядженням голови Овідіопольської райдержадміністрації від 12.06.2002р. №359 є бюджетною неприбутковою організацією з правом отримання власних надходжень, підпорядковується Одеському облводгоспу і належить до сфери управління Державного комітету України по водному господарству. Згідно п.6.1 Положення майно Управління є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління.

          Наказом Овідіопольського управління зрошувальних систем №117-в від 10.06.2005р. (т.2 а.с.8) відповідно до Положення про Державний Комітет України по водному господарству, затвердженого Указом Президента України від 14.07.2000р. №898 та наказу начальника Одеського обласного виробничого управління по водному господарству №63-П від 6.04.2005р. „Про перейменування управлінь зрошувальних систем” перейменовано з 13.06.2005р. Державну установу „Овідіопольське управління зрошувальних систем” в „Овідіопольське управління водного господарства”.

          19.08.2005р. позивач звернувся до Дальницької сільської ради з листом №380 (т.1 а.с.116), в якому просить в зв’язку з оформленням документів по розробці проекту землеустрою щодо надання в довгострокову оренду, терміном на 49 років, земельної ділянки площею 12166 м кв., на якій розташована б/в „Меліоратор” надати лист замовлення для складання проекту землеустрою та рішення сесії сільської ради про дозвіл на розробку проекту землеустрою

Рішенням №1259-1У від 21.10.2005р. (т.1 а.с.117) розгляд питання про переукладення договору оренди вказаної земельної ділянки відкладений, Овідіопольське управління водного господарства зобов’язано надати правовстановлюючі документи на об’єкти нерухомого майна б/в „Меліоратор”.

Листом №255 від 6.05.2006р. (т.1 а.с.118), надісланим Дальницькою сільською радою на адресу Овідіопольського Управління водного господарства вимагається негайно привести у відповідність чинному законодавству документацією по б/в „Меліоратор” та надати технічний паспорт, свідоцтво про право власності, витяг з реєстру прав власності на ці об’єкти.

З листами від 15.02.2006р. №43 (т.1 а.с.119), 5.06.2006р. №178 (т.1 а.с.120) Овідіопольським управлінням водного господарства надіслано Дальницькій сільській раді документи, що стосуються б/в „Меліоратор”. 14.06.2006р. листом №190 (т.1 а.с.121) позивач звернувся до відповідача з проханням виготовити свідоцтво на право власності на спірний об’єкт. Вказану кореспонденцію вручено адресату 4.07.2006р., про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення №26525 (т.1 а.с.122).

Відповіді на прохання про видачу свідоцтва на право власності на об’єкт або відмови в установленому законом порядку Дальницькою сільською радою позивачу не надано.

          18.05.2006р. Овідіопольським районним бюро технічної інвентаризації Овідіопольському управлінню водного господарства видано технічний паспорт на виробничі та невиробничі будівлі бв „Меліоратор”, які розташовані у с. Грибівка Овідіопольського району (т.1 а.с. 23-112).

          З пояснень, наданих у засіданні суду у відповідності зі ст. 30 ГПК України працівниками Овідіопольського управління водного господарства, які працювали на Овідіопольській експлуатаційній дільниці Дністровського управління зрошувальних систем у період будівництва б/в „Меліоратор” Вереса О.В., Домброван В.І., Заболотного В.І., Берлінської Н.Е. вбачається, що будівництво здійснювалось власними силами, тобто за рахунок державного підприємства, за державні кошти.

Досліджуючи правовідносини, які склались між сторонами у справі суд застосовує до них наступні норми законодавства: Конституцію України, Цивільний кодекс України, Закон України “Про місцеве самоврядування”, Закон України “Про власність”.

          Відповідно до положень ст. 19 Конституції України та ч.3 ст.24 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” всі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України.

          За положеннями ст.ст.1, 10 Закону України “Про місцеве самоврядування в України” органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами є сільські, селищні, міські ради.

          Відповідно до ст. 326 ЦК України у державній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить державі Україна. Від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідно органи державної влади.

          Судом встановлено, що майно б/в „Меліоратор” знаходиться на балансі Овідіопольського управління водного господарства, про що свідчить щорічна інвентаризація основних засобів по Овідіопольському УВГ станом на 1.10.2005р.

          Порядок передачі об’єктів державної власності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998р. №1482, положення Постанови Кабінету Міністрів №1482 від 21.09.1998р. „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” при передачі б/в „Меліоратор” дотримані та вказане майно є державним, як створене за рахунок державних коштів та право власності здійснюється Овідіопольським управлінням водного господарства.

          Статтею 328 ЦК України встановлено, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

          Відповідно до статті 329 ЦК України юридична особа цивільного права набуває право власності на майно, передане їй у власність, та на майно, набуте нею у власність на підставах, не заборонених законом.

          Згідно ст. 49 Закону України „Про власність” володіння майном вважається правомірним, якщо інше не буде встановлено судом.

          Таким чином, судом встановлено правомірність набуття права власності на спірне майно позивачем, у зв`язку з наявністю юридичних фактів, з якими закон пов’язує виникнення, зміну чи припинення права власності, та обґрунтованість позову з врахуванням ненадання сільською радою відповіді на лист з проханням видати свідоцтво про право власності в порушення вимог законодавства та у зв’язку з цим неможливості отримати свідоцтво про право власності у зв’язку з чим позов задовольняється.

Витрати по держмиту та послуги з ІТЗ судового процесу віднести за рахунок відповідача згідно ст.ст. 44,49 ГПК України.

          Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

                                                  В И Р І Ш И В:

1.Позов задовольнити.

2.Визнати право державної власності на майно бази відпочинку „Меліоратор”, яке знаходиться в с. Грибівка Овідопольського району Одеської області за Овідіопольським управлінням водного господарства

3.Стягнути з Дальницької сільської ради (Одеська обл., Овідіопольського району с. Дальник, вул. Леніна,126) 85 грн. витрат по держмиту та 118 грн. витрат на послуги з ІТЗ судового процесу на користь Овідіопольського управління водного господарства (Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Одеська, 2).

          4.Видати Овідіопольському управлінню водного господарства (код ЕДРПОУ 26210628 (Одеська обл., Овідіопльський район, смт Овідіополь, вул. Одеська. 2) довідку на повернення зайво сплаченого за платіжним дорученням №2604 від 9.10.2006р. державного мита в сумі 3350,61 грн.


Рішення господарського суду набирає чинності відповідно до ст. 85 ГПК України.

Наказ видати згідно зі ст. 116 ГПК України.


Суддя Грабован Л.І.