Рішення №312795

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


"04" грудня 2006 р.

Справа № 8/339-06-10580А


Позивач: Управління Пенсійного Фонду України в Малиновському районі м. Одеси;

Відповідач: Приватне підприємство “Сокол-Будсервіс”.

про стягнення 225, 34 грн.


Суддя Атанова Т.О.


Представники сторін:

від позивача: Омельченко Н.А. –довіреність № 14977/11 від 16.10.2006 р.

від відповідача: не з’явився;Суть спору: Управління Пенсійного Фонду України в Малиновському районі м. Одеси звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Приватного підприємства “Сокол-Будсервіс” про стягнення заборгованості по страховим внескам та фінансових санкцій у сумі 225, 34 грн.

30.11.2006 р. до господарського суду Одеської області надійшли уточнення позовних вимог.

Представник відповідача у судове засідання не з’явився, відзив на позов не надав, про день та час розгляду справи за юридичною адресою належним чином був повідомлений, але не використав надане законом право на участь свого представника у судовому засіданні, тому справа розглядається за наявними у ній матеріалами.

                    

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Згідно п.1 ст.15 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09 липня 2003р. №1058-IV Приватне підприємство “Сокол-Будсервіс” є платником страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Управління Пенсійного Фонду України в Малиновському районі м. Одеси.

Відповідно ст.1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09 липня 2003р. №1058-IV, страхові внески —кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відповідно до цього Закону України. Страхувальники —роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Згідно п.п.2, 6, 10 ст.20 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09 липня 2003р. №1058-IV, обчислення страхових внесків застрахованих осіб, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески. Страхувальники зобов’язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

Перерахування страхових внесків здійснюється страхувальниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі або з виручки від реалізації товарів (послуг). При цьому фактичним одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу) вважається одержання відповідних сум готівкою, зарахування на банківський рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, одержання товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей в рахунок зазначених виплат (доходу), фактичне здійснення із цих виплат (доходу) відрахувань, передбачених законодавством або за виконавчими документами, чи будь-яких інших відрахувань.

Згідно п.п.8.1 п.8 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України від 16 січня 2004 р. за N 64/8663, суми страхових внесків, своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені пунктами 5.1,5.2, 5.3 цієї Інструкції, у тому числі обчислені органами Пенсійного фонду, уважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка).

Сума заборгованості по страховим внескам Приватного підприємства “Сокол-Будсервіс” перед Управлінням Пенсійного Фонду України в Малиновському районі м. Одеси за лютий 2004 р. склала –55, 34 грн., що підтверджено розрахунком сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за спірний період, наданим та підписаним відповідачем (Додаток 23).

Відповідно до п. 4 ст. 2, ст. 17 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Приватне підприємство “Сокол-Будсервіс” було зобов’язане подавати звітність територіальним органам Пенсійного фонду у строки та у порядку, визначеному діючим законодавством.

У зв’язку з тим, що у встановлений законом строк Приватне підприємство “Сокол-Будсервіс” не надало звітність до Пенсійного фонду, до відповідача застосовані фінансові санкції у розмірі 170, 00 грн. відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 106 вищезазначеного Закону, що підтверджено рішенням від 29.08.2005 р. за № 227.

Рішення Управління Пенсійного Фонду України в Малиновському районі м. Одеси від 29.08.2005 р. № 227 було надіслане на адресу відповідача, яке залишене без розгляду та виконання.

Враховуючи вище викладене, оцінюючи докази у їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги про стягнення з Приватного підприємства “Сокол-Будсервіс” заборгованості по страховим внескам та фінансових санкцій у сумі 225, 34 грн., підлягають задоволенню так як засновані на діючому законодавстві, обґрунтовані та підтверджені матеріалами справи.

Керуючись ст.ст. 94, 160 -163 Кодексу адміністративного судочинства України , суд,-


ПОСТАНОВИВ:


1. Позов задовольнити.

2.Стягнути з Приватного підприємства “Сокол-Будсервіс” (65070, м. Одеса, вул. Космонавтів, 23/5, кв. 25, р/р 26004964867539 в Філії Першого Українського Міжнародного банку, МФО 32679245, код ЄДРПОУ 32679245) на користь Управління Пенсійного Фонду України в Малиновському районі м. Одеси (65007, м. Одеса, вул. Прохорівська, 3/5, р/р 25608312706 в Одеському Облуправлінні ВАТ “Державний ощадний банк України”, МФО 328845, код 26302750) заборгованість по сплаті страхових внесків у сумі 55 (п’ятдесят п’ять) грн. 34 коп., фінансові санкції у розмірі 170 (сто сімдесят) грн. 00 коп.Постанова може бути оскаржена у порядку ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України. Постанова набирає законної сили у порядку ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України.Суддя Атанова Т.О.