Рішення №312852

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

"28" листопада 2006 р.

Справа № 6/414-06-10920А


11. год. 10 хв. м. Одеса


За позовом : Відкритого акціонерного товариства „Одеська ТЕЦ”


До відповідачів: 1. Міністерства палива та енергетики України

2. Державного підприємства „Енергоринок”


Про визнання недійсним (нечинними) частини наказу Міністерства палива та енергетики України від 30.05.2006р.


Господарський суд Одеської області у складі колегії суддів:


Головуючий суддя Демешин О.А.

Суддя Літвінов С.В.

Суддя Аленін О.Ю.

Секретар судового засідання Полякова Н.В.

За участю предстаників сторін:

Від позивача: Лисаковський В.І. - довіреність


Від відповідачів: 1. не з`явився

2.не з`явився


Суть спору: Відкритим акціонерним товариством „Одеська ТЕЦ” (далі-позивач) надано адміністративний позов до Міністерства палива та енергетики України (далі-відповідач) про визнання недійсним (нечинним) наказу Міністерства палива та енергетики України від 30.05.2006р. №191 в частині виключення відкритого акціонерного товариства „Одеська ТЕЦ” із Реєстру підприємство паливно-енергетичного копмлексу, що прийняли участь у процедурі погашення заборгованості та відповідають вимогам Закону України „Про заходи спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”.

08.11.2006р. позивачем надано доповнення до адміністративного позову, згідно яких позивач просить скасувати наказ Міністерства палива та енергетики України від 30.05.06 № 191 в частині виключення Відкритого акціонерного товариства „Одеська ТЕЦ” з Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23 червня 2005 року № 2711-IV; зобов’язати Державне підприємство „Енергоринок” звернутись до Міністерства палива та енергетики України з поданням про включення Відкритого акціонерного товариства „Одеська ТЕЦ” до переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23 червня 2005 року № 2711-IV; зобов’язати Міністерство палива та енергетики України поновити Відкрите акціонерне товариство „Одеська ТЕЦ” в переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23 червня 2005 року № 2711-IV шляхом внесення відповідних змін до наказу Міністерства палива та енергетики України від 10 листопада 2005 року № 568 та зообов’язати Державне підприємство „Енергоринок” поновити Відкрите акціонерне товариство „Одеська ТЕЦ” (65003 м. Одеса, вул. Церковна, 29 , код ЄДРПОУ 05471158) у Реєстрі підприємств підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23 червня 2005 року № 2711-IV.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 08.11.2006р. розгляд справи призначену у складі колегії суддів: головуючий суддя Демешин О.А, суддя Літвінов С.В., суддя Аленін О.Ю.


Ухвалою господарського суду Одеської області від 17.11.2006р. до участі в справі в якості другого відповідача залучено Державне підприємство „Енергоринок”


Розглянувши матеріали справи колегія суддів встановила:

10 листопада 2005 року відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України № 568 від 10.11.2005 р. Відкрите акціонерне товариство „Одеська ТЕЦ” було внесено до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України „Про заходи спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23 червня 2005 року № 2711-IV (надалі –Закон).


Внесення позивача до Реєстру здійснювалося шляхом подання позивачем перебачених Законом документів до розрахункового центру, яким, відповідно до ст.. 17 Закону, є підрозділ оптового постачальника електричної енергії –державного підприємства „Енергоринок”, який уповноважений здійснювати функції з ведення Реєстру, координації дій учасників розрахунків під час оброблення наданої звітності, формування та передача Міністерству палива та енергетики України звітності підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру.


Наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2006 року № 191 позивача з Реєстру було виключено. Підставою для виключення позивача з Реєстру є неподання, відповідно до вимог підпункту 3.5.1. пункту 3.5 статті 3 Закону, звітності за результатами проведених розрахунків із застосування механізмів, визначених Законом.


Частиною 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1)на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України; 2) використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.


Відповідно до вимог вказаної норми Закону виключення з Реєстру підприємства паливно-енергетичного комплексу здійснюється у випадку, якщо протягом трьох місяців з дня видання Міністерством палива та енергетики України відповідного наказу підприємство паливно-енергетичного комплексу на надає звітності за результатами проведених розрахунків із застосуванням механізмів, визначених цим Законом, тобто недодання розрахунковому центру звітності протягом трьох містив підряд, починаючи з грудня 2005 року.

Позивачем надані на розгляд суду реєстри замовної кореспонденції, які є підтвердженням своєчасного подання ним звітності до розрахункового центру. Відповідно до наданих реєстрів звітність до розрахункового центру подавалась 24.02.2006 р та 26.02.2006 р.


Відповідно до ст. 86 КАС України суд оцінює докази, що є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності.


В результаті дослідження наданих позивачем реєстрів замовної кореспонденції колегія суддів приходить до висновку про відсутність з боку позивала порушень Закону та про безпідставність виключення позивача з Реєстру.


Дослідивши матеріали справи, суд вважає виключення позивача з Реєстру незаконним, а наказ Міністерства палива та енергетики України від 30.05.06 № 191 в частині виключення ВАТ „Одеська ТЕЦ” з Реєстру таким, що підлягає скасуванню.


Відповідно до пп. 3.2.4. п. 3.2 ст. З Закону розрахунковий центр протягом десяти днів після закінчення терміну, встановленого для підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, для подачі підтверджувальних документів формує і подає до Міністерства палива та енергетики України на затвердження переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості.


Міністерство палива та енергетики України, згідно з пп. 3.2.6. п. 3.2. ст. З Закону протягом п'яти днів після надання розрахунковим центром переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, видає наказ про затвердження такого переліку. Наказ Міністерства палива та енергетики України є підставою для внесення до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, визначені переліком. Підприємство паливно-енергетичного комплексу вважається таки: що бере участь у процедурі погашення заборгованості, з дня видання наказу Міністерством палива та енергетики України про затвердження переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які приймали рішення про участь у процедурі погашення заборгованості.


Виходячи з викладеного, суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими, підтверджені належним чином і такими, що підлягають задоволенню


Керуючись ст.ст. 94, 158-163, 167 КАС України, колегія суддів, -


П О С Т А Н О В И Л А :


1.          Позов задовольнити повністю ;


2.          Скасувати наказ Міністерства палива та енергетики України від 30.05.06р. № 191 в частині виключення Відкритого акціонерного товариства „Одеська ТЕЦ” з Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23 червня 2005 року № 2711-IV;


3.          Зобов’язати Державне підприємство „Енергоринок” звернутись до Міністерства палива та енергетики України з поданням про включення Відкритого акціонерного товариства „Одеська ТЕЦ” до переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23 червня 2005 року № 2711-IV;


4.          Зобов’язати Міністерство палива та енергетики України поновити Відкрите акціонерне товариство „Одеська ТЕЦ” в переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23 червня 2005 року № 2711-IV шляхом внесення відповідних змін до наказу Міністерства палива та енергетики України від 10 листопада 2005 року № 568;


5.          Зобов’язати Державне підприємство „Енергоринок” поновити Відкрите акціонерне товариство „Одеська ТЕЦ” (65003 м. Одеса, вул. Церковна, 29 , код ЄДРПОУ 05471158) у Реєстрі підприємств підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23 червня 2005 року № 2711-IV”.Постанова може бути оскаржена в порядку і строки передбачені статтею 186 КАС України


Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження протягом 10 днів з дня її виготовлення у повному обсязі, якщо таку заяву не було подано, або після закінчення 20-ти денного строку подання апеляційної скарги з дата подання заяви про апеляційне оскарження постанови.Суддя Демешин О.А.