Рішення №312855

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"04" грудня 2006 р.

Справа № 26/495-06-11436


За позовом : приватного підприємства „Ваш сад”


до відповідача : товариства з обмеженою відповідальністю „Наталка-Трейд”


про стягнення 1226 грн. 41 коп.

Суддя Никифорчук М.І.

за участю представників :

від позивача : Сніцаренко І.О. за довіреністю;

від відповідача : не з*явився;


Суть спору : заявлена вимога про стягнення з відповідача заборгованості по договору поставки.


Представник позивача вимоги підтримує.

Представник відповідача у судове засідання не з*явився, був повідомлений належним чином про час та місце розглядання справи про що свідчить рекомендоване поштове повідомлення від 10 листопада 2006 р. № 190346, причини неявки суду не повідомив, відзив на позов не надав, тому справа розглядається за наявними в ній матеріалами згідно вимог ст.75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представника позивача, суд, -


у с т а н о в и в :

Відповідно до укладеного між сторонами по справі 10 березня 2006 р. договору поставки № Ю-441, по накладним №№ 306219 від 07.03.06 р., № 311655 від 15.03.2006 р. та № 318249 від 27.03.2006 р. відповідачем отримано від позивач товару (непродовольчих товарів) на загальну суму 16 131 грн. 52 коп. Факт отримання відповідачем вказаного товару на вказану суму підтверджується печатками відповідача у вказаних накладних.

До теперішнього часу відповідач не розрахувався за отриманий товар, що свідчить про порушення з його боку вимог статей 525 та 526 Цивільного кодексу України, відповідно яких одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено у договорі або законі, та зобов'язання має виконуватися належним чином згідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно вимог ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно п.6.1 договору за несвоєчасну оплату за отриманий товар, покупець, тобто відповідач, сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ відрахованої у відсотках від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочення.

Згідно наданого позивачем розрахунку, який суд приймає до уваги та вважає правильним, відповідачеві нараховані 94 грн. 89 коп. пені, за період з 28.04.2006 р. по 27.10.2006 р., тобто за 175 днів прострочення платежу.

Вищеприведене повністю підтверджене дослідними судом матеріалами справи та не спростовано відповідачем.

Згідно вимог статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Аналізуючи вищевикладене, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими, доведеними та підлягаючими задоволенню в повному обсягу.

Враховуючи викладене і, керуючись статями 44, 49, 82 - 84 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

в и р і ш и в :

Позов –задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Наталка-Трейд” ( м. Одеса, Фонтанська дорога, 67; п/р 26007247771 в ВАТ „МТБ” м. Іллічівську, Одеської області, МФО 387136, код ЄДРПОУ 33387136) на користь приватного підприємства „Ваш сад” ( м. Одеса, Французський бульвар, 85; п/р 26009000098001 в філії „Одеська дирекція” АТ „Індекс-банк”, МФО 388335, код ЄДРПОУ 33138200) : основний борг в сумі 1131 грн. 52 коп.; пені в сумі 94 грн. 89 коп., держмита в сумі 102 грн. та 118 грн. витрат на інформаційне –технічне забезпечення судового процесу.Суддя Никифорчук М.І.