Рішення №312870

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"20" листопада 2006 р.

Справа № 32/327-06-11474

За позовом: ДПІ у Малиновському районі м. Одеси

до відповідача: Фірма “КМ-Ресурси” ТОВ, Одеса

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Виконком Одеської міської ради

про припинення юридичної особи

Суддя Л.І. Грабован

Представники:

Від позивача: Михайлюк В.В. за довіреністю №ё177/10-00 від 10.01.2006р.

Від відповідача: не з’явився.

СУТЬ СПОРУ: про припинення юридичної особи.

ДПІ у Малиновському районі м. Одеси звернулась до суду з позовом про припинення юридичної особи Фірма “КМ-Ресурси” ТОВ.

Відповідач у засідання суду не з’явився, відзив на позов не надав у зв’язку з чим справу розглянуто за наявними в ній матеріалами у відповідності зі ст.75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представника позивача, суд встановив:

Іллічівським райвиконкомом м. Одеси 3.10.1995р. зареєстровано Фірму “КМ-Ресурси” ТОВ, за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького,70.

Згідно акту ДПІ у Малиновському районі м. Одеси №494/15-0 від 19.12.2005р. відповідач не подає податкові декларації та бухгалтерську звітність до ДПІ з грудня 1996.

Відповідно до ст.33 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” №755-1У від 15.05.03р. юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам –правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом. Положеннями н.2 ст.38 цього Закону передбачено, що підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, серед іншого, є: неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Згідно пункту 15 ст.58 ГК України скасування (припинення) державної реєстрації суб’єкта господарювання здійснюється за його особистою заявою, а також на підставі рішення суду у випадках визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів, або здійснення діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, або в інших випадках, передбачених законом. Скасування державної реєстрації припиняє господарську діяльність і є підставою для здійснення заходів щодо ліквідації суб’єкта господарювання. У відповідності з п.6 ст.59 Господарського кодексу України суб’єкт господарювання ліквідується, зокрема, у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом.

Пункт 7 ст.59 Господарського кодексу України передбачає, що скасування державної реєстрації позбавляє суб’єкта господарювання статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. Суб’єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог цього Кодексу.

Згідно п.1 ст.60 ГК України ліквідація суб’єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником (власниками) майна суб’єкта господарювання чи його (їх) представниками (органами), або іншим органом, визначеним законом, якщо інший порядок її утворення не передбачений цим Кодексом. Відповідно до п.5 ст.38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” суд призначає в рішенні щодо припинення юридичної особи у зв’язку з її ліквідацією комісію з припинення (ліквідаційну комісію) та встановлює строк та порядок її роботи.

При вказаних обставинах суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі згідно п.15 ст.58, п.6, 7 ст.59 Господарського кодексу України, ст. 33 п.2 ст.38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” №755-1У від 15.05.03р. та юридична особа - припиненню.

Витрати по держмиту та витрати на послуги з ІТЗ судового процесу віднести за рахунок відповідача відповідно до ст. ст.44, 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст.44, 49, 75, ст.ст.82-85 ГПК України, -

В И Р І Ш И В :

1.Припинити юридичну особу –Фірми “КМ-Ресурси” ТОВ, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького,70, зареєстровану Іллічівським райвиконкомом м. Одеси 3.10.1995р.

2.Призначити комісію з припинення юридичної особи Фірми “КМ-Ресурси” ТОВ (ліквідаційну комісію) у складі представників: УПФУ у Малиновському районі м. Одеси, Малиновської райадміністрації м. Одеси, ДПІ у Малиновському районі м. Одеси.

3.Зобов’язати ліквідаційну комісію провести заходи щодо припинення юридичної особи Фірми “КМ-Ресурси” ТОВ, встановити строк дії повноважень ліквідаційної комісії до 1.02.2007р. та провести заходи щодо державної реєстрації припинення юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4.Cтягнути з Фірми “КМ-Ресурси” ТОВ (м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького,70, код ЄДРПОУ 21038018, р/р відсутні) до Держбюджету на код бюджетної класифікації 22090200, одержувач: Управління Держказначейства в Одеській області, банк одержувача: Управління Держказначейства в Одеській області, рахунок 31117095600008, МФО 828011, ЄДРПОУ 23213460 через ДПІ у Малиновському районі м. Одеси 85 (вісімдесят п’ять) гривень держмита.

5.Стягнути з Фірми “КМ-Ресурси” ТОВ (м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького,70, код ЄДРПОУ 21038018, р/р відсутні) 118 (сто вісімнадцять) гривень витрат на послуги з ІТЗ судового процесу на користь ДП “Судовий інформаційний центр” р/р 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний” м. Львів МФО 325707.


Рішення господарського суду набирає законної сили у порядку ст.85 ГПК України.

Накази видати згідно ст. 116 ГПК України.

Копію рішення надіслати позивачу, відповідачу, державному реєстратору Відділу державних реєстраторів Виконавчого комітету Одеської міської ради.


Суддя Грабован Л.І.