Рішення №312878

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"29" листопада 2006 р.

Справа № 26/490-06-11431


За позовом : Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси

до відповідача : спільного Українсько-Російського підприємства

„Культурно-розважального комплексу „Біля Дюка”

про припинення юридичної особи

Суддя Никифорчук М.І.

за участю представників :

від позивача : Скутельникова І.О. за довіреністю;

від відповідача : не з’явився;


Суть спору : позивачем заявлена вимога про припинення юридичної особи сіпльного Українсько-Російського підприємства „Культурно-розважальний комплекс „Біля Дюка” у зв*язку з неподання більше року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності.


Позивач вимоги підтримує.

Відповідач у засідання господарського суду не з’явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи, згідно поштового повідомлення по зазначеному у позові адресу фірма не існує, тому справа розглядається згідно вимог статті 75 ГПК України


Розглянувши матеріали справи, вислухавши представника позивача, господарський суд, -

у с т а н о в и в :


Відповідач зареєстрований Жовтневою райдержадміністрацією м.Одеси 14.12.1994 р. за № 167 у якості суб*єкта підприємницької діяльності за адресою : м.Одеса, вул. Дерібасівська, 8; та йому встановлений код ЄДРПОУ 20998377.

З 09.02.1995 р. по даний час відповідач знаходиться на обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси (далі -ДПІ) за № 15

01.01.2005 р. по данний час податкову звітність до ДПІ не надає, про що свідчить акт перевірки № 1315/15-01 від 11.09.2006 р.

Згідно довідки ДПІ від 28.11.2006р. № 1431/9/10-0117 відповідач податкової заборгованості до бюджетів усіх рівней не має.

Згідно вимог пункту 2 частини 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування», із змінами, платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Згідно вимог статті 33 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Згідно частини 5 статті 38 цього Закону суд призначає в рішенні щодо припинення юридичної особи у зв'язку з її ліквідацією комісію з припинення (ліквідаційну комісію) та встановлює строк і порядок її роботи. Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) не пізніше наступного робочого дня з дати надходження відповідного рішення.

Згідно пункту 4 частини 2 цієї ж статті підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Вищеприведене підтверджується дослідними господарським судом матеріалами справи та не спростовано відповідачем.

Згідно вимог статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Оцінюючи вищевикладені докази у сукупності, господарський суд прийшов до висновку про доведеність позову, тому він підлягає задоволенню у повному обсягу.

На відповідача покладаються судові витрати, згідно статтей 44, 49 Господарського процесуального кодексу України.


Керуючись статтями 44, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України; господарський суд, -

В И Р І Ш И В:


1.          Позов - задовольнити.

2.          Припинити юридичну особу –спільного Українсько-Російського підприємства „Культурно-розважальний комплекс „Біля Дюка” (65026, м.Одеса, вул. Дерібасівська, 8; п/р відсутній, код в ЄДРПОУ 20998377).

3.          Стягнути з юридичної особи - спільного Українсько-Російського підприємства „Культурно-розважальний комплекс „Біля Дюка” (65026, м.Одеса, вул. Дерібасівська, 8; п/р відсутній, код в ЄДРПОУ 20998377) :

·          до державного бюджету України на код бюджетної класифікації 22090200, рахунок № 31117095600008, Банк одержувача –УДК у Одеській області, МФО - 828011, одержувач - УДК у Одеській області, код ЄДРПОУ 23213460 : держмита в сумі 85 ( вісімдесят п*ять) грн., через ДПІ у Приморському районі м. Одеси;

·          на користь ДП “Судовий інформаційний центр” ( п/р 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний” м. Львів, МФО 325707, код ЄДРПОУ 30045370) - 118 грн. ( сто вісімнадцять ) грн. - витрати на ІТЗ судового процесу.Суддя Никифорчук М.І.