Рішення №312881

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"20" листопада 2006 р.

Справа № 29/467-06-11631


За позовом: ДПІ у Приморському р-ні м. Одеси

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю мале підприємство „Стрелец-ХХІ” (код 19197005)

про припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи


Суддя Аленін О.Ю.

Представники:

від позивача: Скутельнікова І.О. за довіреністю

від відповідача: не з’явився


Суть спору: Позивач звернувся до господарського суду з позовною заявою про припинення юридичної особи відповідача у зв’язку з неподанням протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством.

Відповідач у засідання суду не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце засідання, відзив на позов не надав, у зв’язку з чим справу розглянуто у відповідності зі ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши представника позивача, суд встановив:

Рішенням Жовтневої райадміністрації від 26.11.1992р. було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю мале підприємство „Стрелец-ХХІ” (код 19197005) за юридичною адресою: м. Одеса, пров. Воронцовський, 9.

Перевіркою, проведеною ДПІ у Приморському р-ні м. Одеси, було встановлено, що відповідач не звітує до ДПІ з 01.01.2003р., що підтверджується актом № 1323/15-01 від 21.09.2006р.

Відповідач заборгованості перед бюджетом не має, що підтверджується довідкою № 33112/9/10-0117 від 17.11.2006р.

Відповідно до ст. 33 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” № 755-ІУ від 15.05.2003р. юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам –правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

У відповідності до ч. 2 ст. 38 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Частиною 15 ст. 58 ГК України передбачено, що скасування (припинення) державної реєстрації суб’єкта господарювання здійснюється за його особистою заявою, а також на підставі рішення суду у випадках визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів, або здійснення діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, або в інших випадках, передбачених законом. Скасування державної реєстрації припиняє господарську діяльність і є підставою для здійснення заходів щодо ліквідації суб’єкту господарювання.

За змістом ч. 7 ст. 59 ГК України скасування державної реєстрації позбавляє суб’єкта господарювання статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. Суб’єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 60 ГК України ліквідація суб’єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником (власниками) майна суб’єкта господарювання чи його (їх) представниками (органами), або іншим органом, визначеним законом, якщо інший порядок її утворення не передбачений цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” суд призначає в рішенні щодо припинення юридичної особи у зв’язку з її ліквідацією комісію припинення (ліквідаційну комісію) та встановлює строк та порядок її роботи.

За таких обставин суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Витрати по держмиту та витрати на послуги з ІТЗ судового процесу віднести за рахунок відповідача відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд –


В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити.

2.          Припинити юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю мале підприємство „Стрелец-ХХІ” (код 19197005), зареєстровану рішенням Жовтневої райадміністрації від 26.11.1992р., за юридично адресою м. Одеса, пров. Воронцовський, 9.

          3.          Призначити комісію з припинення (ліквідаційну комісію) Товариства з обмеженою відповідальністю мале підприємство „Стрелец-ХХІ” (код 19197005) у складі представників:

- СДПІ Приморського р-ну;

- Райдержадміністрації Приморського р-ну;

- ПФУ Приморського р-ну.

4. Зобов’язати ліквідаційну комісію провести заходи щодо ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю мале підприємство „Стрелец-ХХІ” (код 19197005), встановивши строк дії повноважень ліквідаційної комісії 6 (шість) місяців з дня набрання рішенням суду законної сили.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю мале підприємство „Стрелец-ХХІ” (код 19197005) (м. Одеса, пров. Воронцовський, 9) р/р відсутні:

- до державного бюджету України на р/р 31117095600008 отримувач УДК в Одеській області, код ЄДРПОУ 23213460, банк одержувача УДК в Одеській області, МФО 828011, код бюджетної класифікації 22090200 через ДПІ у Приморському р-ні м. Одеси 85 (вісімдесят п’ять) гривень держмита;

- на р/р 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний”, м. Львів МФО 325707 код 30045370 ДП “Судовий інформаційний центр” 118 (сто вісімнадцять) гривень витрат на ІТЗ судового процесу.

4. Копію рішення, після набрання ним законної сили, надіслати Держаному реєстратору за місцем знаходження юридичної особи.


Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України.

Накази видати згідно ст. 116 ГПК України.


          Суддя Аленін О.Ю.