Рішення №315060


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.12.06р.


Справа № А32/466(А8/276-06)-06

За позовом: Головного управління архітектури та містобудування Запорізької міської ради інспекції державно- будівельного контролю , м. Запоріжжя

До: Приватного підприємства «Піраміда», м. Дніпропетровськ

Про : стягнення 7 825,20 грн.

Суддя Васильєв О.Ю.

ПРЕДСТАВНИКИ :

Від позивача : не з’явився ;

Від відповідача : не з’явився


СУТЬ СПОРУ :

          Головне управління архітектури та містобудування Запорізької міської ради інспекція державно- будівельного контролю ( позивач ) 29.06.06 р. звернулося до господарського суду із позовною заявою до Приватного підприємства «Піраміда»( відповідач ) про стягнення до державного бюджету 7 825,20 грн. штрафу за правопорушення у сфері містобудування на підставі відповідної постанови від 30.03.06 р. № 5 начальника Інспекції державного архітектурно - будівельного контролю. Позовні вимоги обґрунтовані посиланням на приписи ст.1 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань , установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування».

          Ухвалою суду від 31.07.06 р. ( суддя Дубінін І.Ю. ) відкрите провадження в адміністративній справі № А8/276-06 ,попереднє судове засідання призначене на 29.08.06 р. Слухання справи тривало до 17.10.06 р. При цьому відповідач жодного разу не забезпечив явку повноважного представника до судових засідань та не надав заперечень на позов та витребуваних судом матеріалів ,незважаючи на ту обставину, що про час та місце судових засідань своєчасно повідомлявся судом на адресу, зазначену в позовній заяві та довідці облстатуправління від 17.10.06 р. Представник позивача у судових засіданнях підтримав позовні вимоги з підстав, наведених в позовній заяві.

          Розпорядженням голови суду від 10.11.06 р. у зв’язку із перебуванням судді Дубініна І.Ю. на лікарняному та закінченням строку вирішення спору справа передана на розгляд судді Васильєву О.Ю. Ухвалою від 15.11.06 р. справа прийнята до свого провадження суддею Васильєвим О.Ю. та призначена до слухання в попередньому судовому засіданні на 28.11.06 р., явка представників сторін визнана обов’язковою .До судового засідання 28.11.06 р. представники сторін не з’явилися, відповідач заперечень на позов не надав ,незважаючи на ту обставині, що був своєчасно повідомлений судом про час та місце судового засідання на адресу, зазначену в позовній заяві та довідці облстатуправління від 17.10.06 р. У зв’язку із неявкою до судового засідання представників сторін, слухання справи ухвалою суду від 28.11.06 р. було відкладено на 12.12.06 р., але і до цього засідання представники сторін не з’явилися, відповідач заперечень на позов не надав. Враховуючи вищезазначене, суд вважає можливим розглянути справу за наявними в ній матеріалами .

          Дослідивши матеріали справи, господарський суд , -


ВСТАНОВИВ :

          20.03.06 р. Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю головного управління архітектури та містобудування Запорізької міськради було складено протокол про правопорушення у сфері містобудування № 5; із змісту якого вбачається, що у результаті проведеною інспекцією перевірки встановлено такі правопорушення: ПП «Пиримида»під час здійснення реконструкції гуртожитку під житловий будинок по вул. Парамонова, 6 в м. Запоріжжі виконало будівельні роботи. якість яких не відповідає вимогам державних стандартів, норм та правил. Враховуючи вищезазначене, згідно із Законом України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування»на ПП «Піраміда»пропонується накласти штраф в розмірі 7 825,20 грн. ( із розрахунку -10 % від вартості виконаних робіт згідно із довідкою про вартість виконаних підрядних робіт, яка складає 78 252,00 грн. )

          На підставі вищезазначеного протоколу 30.03.06 р. начальником Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю м. Запоріжжя винесена постанова № 5 про накладання на ПП «Піраміда»штрафу в розмірі 7 825,20 грн. Постанова була направлена на адресу відповідача ,але той в добровільному порядку штраф не сплатив, узв’язку з чим позивач вимушений був звернутися до суду.

          Відповідно до вимог Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування»: підприємства, їх об'єднання, установи та організації (далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та капітальному ремонту (далі - будівельні роботи), виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення: виконання будівельних робіт, що не відповідають державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, - у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт ( ст.1 ). Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення. Накладати штраф від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники, начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного підпорядкування у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України ( ст.2 ). Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері містобудування є протокол, складений уповноваженою на те особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за результатами перевірки. Разом з протоколом складається припис про усунення допущених порушень. У п'ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу про правопорушення питання про накладення штрафу розглядається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Рішення посадової особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафу оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону. Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі. Другий і третій примірники залишаються в інспекції, яка наклала штраф. Форми протоколу, припису та постанови затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури. Штраф підлягає сплаті підприємством у п'ятнадцятиденний термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується у судовому порядку ( ст.3 ).

          Відповідачем не надано доказів сплати штрафу чи визнання недійсним ( скасування ) вищезазначеної постанови про накладення штрафу до часу прийняття постанови у справі, тому позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

          На підставі вищезазначеного, керуючись вимогами ст.ст.1-4 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування»; ст.ст. 158-163 КАС України, господарський суд , -


ПОСТАНОВИВ :


1.Позовні вимоги Головного управління архітектури та містобудування Запорізької міської ради інспекції державно- будівельного контролю задовольнити в повному обсязі.

2.Стягнути з відповідача - Приватного підприємства «Піраміда»(49036, м. Дніпропетровськ . пр. Карла Маркса, 102; пот./рах. № 260000505010901 в ЗАТ КБ «Приватбанк»,МФО 305299, код ЄДРПОУ 33019322 ) на користь державного бюджету –пот./рах. № 31111106600005 в УДКУ в Запорізькій області, МФО 813015, код ЄДРПОУ 25216341, код бюджетної класифікації 23030300, одержувач –відділення державного казначейства у Комунарському районі м. Запоріжжя; 7 825,20 грн. штрафу .


Постанова набирає законної сили в строки та порядку ,установлених вимогами ст.254 КАСУ ; та може бути оскаржена відповідно до вимог розділу ІV КАСУ .


Суддя О.Ю.Васильєв