Рішення №315324


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.12.06р.


Справа № 41/217

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сумитеплоенерго", м. Суми


до Приватного виробничо-комерційного підприємства "Інтермет", м. Дніпропетровськ


про стягнення 77519,51 грн.

                                                                                Суддя Орєшкіна Е.В.


В засіданні приймали участь представники:

Від позивача: Бондаренко К.М., довіреність № 3291 від 05.10.06 року

Від відповідача: не з'явився


СУТЬ СПОРУ:


          Позивач, з урахуванням доповнень к позовним вимогам (заява № 4466 від 04.12.06 року), звернувся до господарського суду з позовом про стягнення з відповідача заборгованості –72391,67 грн., неустойки –5127,84 грн., всього –77519,51 грн.

          В обґрунтування позовних вимог посилається на порушення відповідачем прийнятих на себе зобов’язань щодо поставки позивачу продукції за умовами укладеного між сторонами договору № 136/юр-Д від 17.07.06 року.

Представник позивача позов підтримав, просить суд його задовольнити.

Відповідач в судове засідання не з’явився, відзив на позов та витребуваних судом документів не надав, вимог не заперечив, присутність повноважного представника в судовому процесі не забезпечив, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався, про час і місце проведення судового засідання повідомлений судом належним чином (а.с. 25).

Нез’явлення відповідача на виклик суду не перешкоджає розгляду справи по суті.

Справа, згідно ст. 75 ГПК України, розглядається за наявними в ній матеріалами.

Оригінали документів, оглянуті в судових засіданнях, відповідають копіям, долученим до позовної заяви.

          За згодою представника позивача в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

          Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши докази в сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ

Між позивачем –товариством з обмеженою відповідальністю „Сумитеплоенерго” та відповідачем –приватним виробничо-комерційним підприємством "Інтермет" укладений договір поставки № 136/юр-Д, за умовами якого постачальник (відповідач у справі) прийняв на себе зобов’язання поставити та передати у власність покупця (позивача у справі) продукцію теплоенергетичного та сантехнічного призначення, номенклатура, асортимент, кількість та ціна якої узгоджені сторонами специфікацією № 1 к договору, що є його невід’ємною частиною, загальною вартістю 900076 грн., та покупець, відповідно, зобов’язання прийняти цю продукцію від постачальника та її сплатити.

Пунктами 5.1., 5.2. договору сторони узгодили, що розрахунки між сторонами здійснюються в безготівковому порядку, шляхом перерахування покупцем грошових коштів на поточний рахунок постачальника на підставі виставлених ним рахунків-фактур на кожну окрему партію продукції на наступних умовах: 50 % вартості товару –попередня оплата –на протязі 3 календарних днів з моменту виставлення рахунку-фактури постачальником, строк повної оплати за товар узгоджений сторонами п. 5.4. договору, а саме –після отримання його покупцем впродовж 10 банківських днів.

27.07.06 року, на підставі виставленого відповідачем рахунку-фактури № СФ-1914 від 26.07.06 року, копія якого долучена до матеріалів справи, на виконання умов договору, позивач здійснив передоплату відповідачу за продукцію в сумі 72391,67 грн., що підтверджено копією платіжного доручення № 2110 від 27.07.06 року, доданого до позовної заяви.

Пунктом 5.3. договору передбачений строк поставки товару –впродовж 14 днів після зарахування коштів на розрахунковий рахунок продавця.

На момент розгляду справи сторонами не подано доказів поставки продукції відповідачем позивачу або доказів повернення отриманої відповідачем від позивача передоплати.

Таким чином, заборгованість відповідача складає 72391,67 грн.

Фактичні дії сторін підпадають під норми ст.ст. 11, 202, 509, 655 Цивільного кодексу України, ст.ст. 173-175 Господарського кодексу України і свідчать про існування між сторонами відносин купівлі-продажу, в результаті чого у відповідача виникли зобов’язання по поставці частково оплаченого позивачем товару.

Згідно приписів ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу України, дія яких поширюється на спірні взаємовідносини, зобов’язання мають виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та закону. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається (ст. 525 ЦК України).

Згідно ст. 693 ЦК України, якщо продавець (відповідач по справі), який одержав суму попередньої оплати товару, не передав його у встановлений договором строк, покупець (позивач по справі) має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Приймаючи до уваги те, що у встановлений договором строк продукція відповідачем не була поставлена позивачу, а також те, що сума перерахованої позивачем передоплати не була йому повернута, суд вбачає підстави для задоволення позову в частині стягнення з відповідача боргу в сумі 72391,67 грн.

Пунктом 8.3. договору сторонами передбачено, що у разі несвоєчасного виконання умов поставки продукції постачальник повинен сплатити покупцю неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на день її нарахування, від вартості непоставленої в строк продукції, за кожен день затримки.

Нарахована позивачем сума пені за період з 11.08.06 року по 25.10.06 року становить 5127,84 грн.

Вимогу позивача щодо стягнення з відповідача неустойки суд вважає обґрунтованою, але підлягаючою задоволенню частково, в розмірі 5057,48 грн., оскільки при розрахунку суми пені позивачем допущена арифметична помилка.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по справі покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі вищенаведеного та

керуючись ст. ст. 1, 33, 44, 49, 82 –84 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


ВИРІШИВ:

          Позов задовольнити частково.

Стягнути з Приватного виробничо-комерційного підприємства „Інтермет” –49029, м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська,42, код ЄДРПОУ 32713720, р/р 26008050000594 у відділенні Приват Банк „Будинок губернатора”, МФО 305999, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Сумитеплоенерго” –40022, м. Суми, вул. 2-га Залізнична,10 код ЄДРПОУ 33698892, р/р 26005030017001 Філія ВАТ КБ „Надра” Сумське РУ „Слобожанщина” м. Суми, МФО 337535 суму боргу –72391,67 грн. (сімдесят дві тисячі триста дев’яносто одна грн.. 67 коп.), неустойку –5057,48 грн. (п’ять тисяч п’ятдесят сім грн. 48 коп.), витрати по сплаті держмита в сумі 774,49 грн. (сімсот сімдесят чотири грн. 49 коп.) та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу –117,89 грн. ( сто сімнадцять грн. 89 коп.).

В решті позову відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

          Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.          СУДДЯ                                                             Е.В. ОРЄШКІНА


Рішення підписано 18.12.06 року