Рішення №315392


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

18.12.06р.


Справа № 41/237(11/49)


За позовом Українсько-Ірландського закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями "Міжнародний Готель "Україна", м. Дніпропетровськ


до Товриства з обмеженою відповідальністю "ГЕД Плаза", м. Дніпропетровськ


про стягнення 920 грн. 10 коп.

Суддя Е.В. Орєшкіна


Представники сторін:

Від позивача: Позивай А.В., довіреність б/н від 22.09.06 року

Від відповідача: Кочура С.В., довіреність б/н від 23.08.06 рокуСУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до господарського суду з позовом про стягнення з відповідача заборгованості в розмірі 920,10 грн.

          В обґрунтування позовних вимог посилається на порушення відповідачем прийнятих на себе зобов’язань щодо оплати поставленого йому позивачем товару на підставі домовленості на те сторін.

Відповідач проти позову заперечує, просить суд в позові відмовити, посилаючись на те, що:

- позивач невірно обґрунтовує свої позовні вимоги нормами Цивільного кодексу України, який набрав чинності 01.01.04 року;

- товар за накладною № 11 від 25.06.03 року відповідач від позивача не отримував, довіреність, якою Ткач А.С. уповноважений відповідачем на отриманні від позивача товарно-матеріальних цінностей від 16.05.03 року вказаній особі не видавалась; Ткач А.С. не є працівником чи посадовою особою ТОВ "ГЕД Плаза" та ніколи не перебував в будь-яких відносинах з відповідачем;

- довіреність від 16.05.03 року не відповідає вимогам закону;

- позивачем не подано доказів, що підтверджують право власності на передані товарно-матеріальні цінності та надання відповідачу технічної документації до них;

- 25.06.03 року Куксенко А.М. було звільнено з посади директора ТОВ „ГЕД Плаза”;

- в діях Куксенко А.М. та Ткача А.С. відповідач вбачає склад злочину, у зв’язку з чим до прокуратури м. Дніпропетровська подана відповідна заява.

Крім того, відповідач оспорює ідентичність підписів посадових осіб ТОВ „ГЕД Плаза” на документах, поданих позивачем в якості доказу поставки відповідачу товару, а також відбитку печатки підприємства на дублікаті довіреності від 16.05.03 року.

За згодою представників сторін в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення..

          Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оцінивши докази в сукупності, господарський суд вважає, що позов задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В якості доказу поставки відповідачу товару позивачем суду подані:

- лист ТОВ „ГЕД Плаза” від 20.05.03 року за вих. № 240/03 за підписом директора Куксенко А.Н. та головного бухгалтера Іл’їної Т.Е.;

- довіреність від 16 травня 2003 року видана на ім’я Ткач А.С., підписану директором ТОВ „ГЕД Плаза” Куксенко А.Н. та головним бухгалтером Іл’їною Т.Е. ;

- накладну № 11 від 25.06.03 року про отримання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 920,10 грн.;

- рахунок № 275 від 25.06.03 року на суму 920,10 грн.

Відповідач факт отримання товарно-матеріальних цінностей за накладною № 11 від 25.06.03 року заперечує.

За змістом довіреності від 16.05.03 року Ткач А.С. було уповноважено на отримання від ЗАТ МГ „Україна” товарно-матеріальних цінностей на суму 102167,19 грн., згідно накладної № 7 від 16.05.03 року, № 8 від 23.05.03 року, № 9 від 29.05.03 року, тобто на майбутнє, із зазначенням конкретної суми, дати і номеру накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей, які мали бути виписані пізніше.

Вказану довіреність суд не може прийняти в якості належного доказу повноважень Ткач А.С. на отримання товарно-матеріальних цінностей від імені ТОВ „ГЕД Плаза”, оскільки вона не відповідає вимогам закону за формою і є нікчемною за змістом.

Згідно ч. 1 ст. 65 ЦК УРСР, довіреність на укладення угод, які вимагають нотаріальної форми, а також на вчинення дій, відносно державних, кооперативних та інших громадських організацій повинна бути нотаріально посвідчена, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, та інших випадків, якщо спеціальними правилами допускається інша форма довіреності.

Відповідно ст. 66 ЦК УРСР, довіреність від імені державної, кооперативної чи іншої громадської організації на отримання або видачу грошей та інших майнових цінностей повинна бути підписана керівником та головним бухгалтером цієї організації з додатком печатки.

Форма, реквізити, порядок видачі та використання довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей встановлені Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року № 99, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 12 червня 1996 року за № 293/1318 (далі –Інструкція).

У відповідності з Інструкцією, бланки довіреностей є документами суворої звітності, що вимагає їх виготовлення з друкарською нумерацією, обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності, пронумерування, прошнурування та скріплення печаткою і підписами керівника і головного бухгалтера підприємства, журналу реєстрації довіреностей, видачі бланків і журналів особі, на яку покладені обов’язки з реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей за видатковою накладною, контролю за своєчасним поданням документів (актів, накладних, ордерів тощо), що свідчать про використання або невикористаних довіреностей, списання використаних бланків довіреностей за актом. Довіреність на одержання цінностей видається тільки особам, що працюють на даному підприємстві. Довіреність особам, що не працюють на даному підприємстві, може бути видана з дозволу керівника підприємства, якщо підприємство, де працює дана особа, видало їй довіреність на одержання тих самих цінностей і такої ж кількості з цього підприємства. Довіреність підписується керівником та головним бухгалтером підприємства або їх заступниками та особами, які на те уповноважені керівником підприємства. Довіреність на одержання цінностей від постачальника за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою або іншим документом, що їх замінює, видається довіреній особі під розписку і реєструється в журналі реєстрації довіреностей. При виписуванні довіреності перелік цінностей, які належить отримати по ній (графа „Найменування цінностей” у бланку довіреності), наводиться обов’язково із зазначенням назви і кількості цінностей для одержання, незалежно від того, чи є такі відомості у документах на відпуск (наряді, рахунку, договорі, замовленні, угоді, тощо) цінностей. Незаповнені рядки довіреності прокреслюються. Строк дії довіреності встановлюється в залежності від можливості одержання та вивозу відповідних цінностей за нарядом, рахунком, накладною або іншим документом, що їх замінює, на підставі якого видана довіреність, однак, не більше як на 10 днів. Забороняється відпускати цінності у випадках подання довіреності, виданої з порушенням встановленого порядку заповнення або з незаповненими реквізитами.

Довіреність від 16.05.03 року вищевказаним вимогам не відповідає.

Більш того, позивачем поданий дублікат довіреності. Згідно пояснень представника позивача оригінал довіреності від 16.05.03 року ними втрачено та її дублікат було оформлено і видано відповідачем позивачу в період з 31.05.03 року по 24.06.03 року, тоді як до матеріалів справи долучена копія наказу № 4 від 26.06.03 року ТОВ „ГЕД Плаза”, з якого вбачається, що з 25.06.03 року Куксенко А.М., яким підписаний дублікат довіреності від 16.05.03 року, з посади директора, на підставі п. 1 ст. 41 Кодексу Законів про працю, звільнено.

Крім того, в накладній № 11 від 25.06.03 року відсутнє посилання на довіреність від 16.05.03 року, вказана накладна з боку отримувача товару підписана особою без призначення її посади, прізвища, ім’я по-батькові.

З урахуванням вищенаведеного суд вважає, що факт отримання товару відповідачем за накладною № 11 від 25.06.03 року у відповідності із ст. ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України позивачем не доведений та підстави для задоволення позову у суда відсутні.

З огляду на викладене та керуючись ст. ст. 1, 33, 34, 44, 49, 82-84 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


ВИРІШИВ:


В позові відмовити.

Витрати по справі віднести на позивача.

          Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.


          СУДДЯ                                                             Е.В. ОРЄШКІНА


Рішення підписано 19.12.06 року