Рішення №315412


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.12.06р.


Справа № 10/376-06


За позовом Закритого акціонерного товариства "Енергомонтажвентиляція",м.Київ

до Приватного Науково-Виробничого Підприємства "Паколт", м. Дніпропетровськ

про стягнення 12 018,23 грн.

Суддя Кощеєв І.М.

Представники:

Від позивача: Возна О.О.( дов.№ б/н від 28.11.06р.)

Від відповідача: не з"явився

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до відповідача з позовом про стягнення заборгованості у розмірі 12 018 грн. 23 коп. за виконані роботи відповідно до умов договору № С-26/03 від 14.07.2003 р., укладеного між сторонами. Ціна позову складається з : суми основного боргу у розмірі 11 540 грн. 00 коп., суми інфляційних збитків у розмірі 478 грн. 23 коп. нарахованих на суму основного боргу на підставі ст. 625 ЦК України, за переіод з листопада 2003 р. по жовтень 2006 р.

Представник відповідача двічі на виклик суду у судове засідання не з’явися, витребувані судом документи не надав. Відповідач був належним чином повідомлений про час і місце проведення судових засідань.

Згідно довідки Головного управління статистики у Дніпропетровській області від 05.12.2006 р. за № 20/01-16-5802 наданого Позивачем на вимогу суду, Відповідач значиться в ЄДРПОУ і його юридична адреса співпадає з адресою зазначеною Позивачем у позові.

Господарський суд розглядає справу за наявними в ній документами.

В судовому засіданні 12.12.2006 р. за згодою представника Позивача було оголошено судом вступну та резолютивну частини судового рішення, згідно ст. 85 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В :

На виконання умов договору № С-26/03 від 14.07.2003 р. укладеного між Закритим акціонерним товариством "Енергомонтажвентиляція" ( Виконавець ) та Приватним Науково-виробничим підприємством „Паколт” ( Замовник ) з протоколом розбіжностей, Виконавцем були виконані монтажні та пуско-налагоджувальні роботи, а також паспортизацію систем вентиляції повітря в приміщеннях Дніпропетровській філії АКБ “Правексбанк”за адресою вул. Артема, 18 в м. Дніпропетровську, що підтверджується довідкою про вартість виконаних підрядних робіт, яка підписана обома сторонами на загальну суму 81 540 грн. 00 коп., а також актом приймання виконаних робіт № б/н за 2003р. на суму 81 540 грн.00 коп.

Згідно з умовами п. 3.1 Договору, Замовник після підписання Договору повинен був перераховувати Виконавцю згідно графіка наступні грошові суми:

-          25 % від суми Договору - 02.08.2003 р.

-          25 % від суми Договору - 10.08.2003 р.

-          25 % від суми Договору - 16.08.2003 р.

За наданими Позивачем документами, Відповідач порушив графік оплати платежів, здійснивши їх наступним чином: 06.08.2003 р. –20 000 грн., 26.08.2003 р. –20 000 грн., 09.10.2003 р. -30 000 грн.

Розрахунок за виконані роботи згідно п. 3.2 Договору, Відповідач повинен був здійснювати щомісячно не пізніше 10-го числа згідно підписаних сторонами довідок про вартість виконаних робіт або актів виконаних робіт.

В жовтні 2003 року сторони підписали довідку про вартість виконаних підрядних робіт на суму 81 540 грн., але станом на 17.10.2006 р. ПНВП "Паколт" не здійснило розрахунки за виконані роботи у повному обсязі, заборгованість Відповідача перед Позивачем склала 11 540 грн. 00 коп.

Відповідно до ст. 193 ГК України, суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону , інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо не встановлено договором або законом.

Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України ).

Відповідно до ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Ст. 530 ЦК України передбачає, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Отже, факт не виконання Відповідачем зобов’язань за договором матеріалами справи доведено, Відповідачем не спростовано.

Ст. 625 ЦК України передбачає, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи наведене, господарський суд вважає позовні вимоги Позивача пов’язані зі стягненням суми основного боргу у розмірі 11 540 грн. 00 коп. та інфляційних у розмірі 478 грн.23 коп. - обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно зазначеного, керуючись ст. ст. 22, 44, 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Стягнути з Приватного Науково-виробничого підприємства „Паколт” ( м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська , 137/30 , код ЄДРПОУ 32130876, р/р 2600409000686 в Дніпропетровській філії АКБ"Правексбанк", МФО 305932 ) на користь Закритого акціонерного товариства "Енергомонтажвентиляція" ( 01030, м. Київ-03, вул. І.Франка,5-б, р/р26009014031892 в ВАТ "Укрексімбанк" м. Києва, МФО 380333, код ЄДРПОУ 25293049 ) - 11 540 грн. 00 коп. основного боргу; 478 грн. 23 коп. інфляційних; 120 грн. 18 коп. витрат на державне мито, 118 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Суддя


І.М. Кощеєв