Рішення №317194

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

_________________________________________________________________________________________________________


УХВАЛА

27.11.06                                                                                           Справа № 7/184-3098

Львівський апеляційний господарський суд у м. Львові в складі колегії:

судді-доповідача Бобеляка О.М.

суддів Дубник О.П.

Орищин Г.В.

за участю секретаря судового засідання Чугай Л.Ю.

розглянувши

матеріали апеляційної скарги Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції за № 66175/7/10-015 від 13.10.20006 року

на постанову

Господарського суду Тернопільської області від 15.09.2006 року

у справі

№ 7/184-3098

за позовом

Дочірнього підприємства «Тернопільвторкольормет»(надалі ДП «Тернопільвторкольормет»), м. Тернопіль

до

Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції (надалі Тернопільська ОДПІ), м.Тернопіль

про

визнання нечинних податкових повідомлень-рішень,

з участю представників:

від позивача: Івашків Л.В. - представник - (довіреність №2 від 15.11.2006 року)

від відповідача: не з’явився


Ухвалу виготовлено в повному обсязі 29 листопада 2006 року.


Представник відповідача в судове засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду, доказом чого є повідомлення про вручення.

Представнику позивача роз’яснено права та обов'язки передбачені статтями 49, 51 КАС України, право відводу судді стаття 27 КАС України та право відводу секретаря судових засідань стаття 29 КАС України. Заяв та клопотань про відвід суддів та секретаря судових засідань не заявлено.

Постановою господарського суду Тернопільської області від 15.09.2006 року у справі за № 7/184-3098 (суддя М.С. Стадник, секретар судового засідання М.П. Онуфрієнко) визнано нечинними прийняті Тернопільською ОДПІ податкове повідомлення-рішення № 0000712305/0/39447 від 30.06.2006 року, яким ДП «Тернопільвторкольормет»визначено податкове зобов’язання по податку на додану вартість в сумі 12431,00 грн. та 6215,50 грн. штрафу та податкове повідомлення-рішення № 0000702305/0/39446 від 30.06.2006 року в частині визначення податкового зобов’язання по податку на прибуток в сумі 15000,00 грн. та 5590,00 грн. штрафних санкцій.

Приймаючи постанову місцевий господарський суд виходив з того, що валові витрати підприємства підтверджені первинними документами, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення, обов’язковість ведення яких передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Крім того вважає місцевий господарський суд, при перевірці податкова інспекція не встановила, що надані для перевірки договори, накладні, платіжні документи на підставі яких підприємством проведено облік господарських операцій виконані не у відповідності з «Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 року, а тому такі є достатніми для ведення бухгалтерського обліку та підтвердження понесених витрат.

Також, місцевим господарським судом не прийнято до уваги доводи податкової інспекції про те, що необхідним первинним документом для включення до валових витрат вартості придбаних підприємством матеріальних цінностей є товаро-транспортна накладна.

А також, вважає місцевий господарський суд, що необґрунтованим є посилання податкової інспекції на те, що податкові накладні виписані ТзОВ «Інтеграл»та ПП «Матрікс»не підтверджені копіями при проведені перевірки цих підприємств, так як Законом України «Про податок на додану вартість»не ставить в залежність включення покупцем до податкового кредиту сплачених сум ПДВ тільки при наявності копії накладної у продавця.

На постанову місцевого господарського суду податковою інспекцією подано апеляційну скаргу, в якій скаржник просить постанову суду скасувати і в позові відмовити.

Зокрема посилається скаржник, що згідно з отриманою інформації стосовно постачальників ПП «Матрікс»та ТзОВ «Інтеграл», вони звітували про відсутність фінансово-господарської діяльності з дати державної реєстрації чи не подавали обов’язкової податкової звітності. Що згідно наявної інформації та виписок банків по рахунках, які належать ПП «Матрікс»та ТзОВ «Інтеграл»вказаними підприємствами перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності, які реалізовані ДП «Тернопільвторкольормет»не проводились. Що на перевезення (доставку)товару підприємством не оформлена відповідна документація.

Наводить скаржник і інші підстави для скасування постанови місцевого господарського суду.

Заслухавши представника позивача, розглянувши матеріали справи і апеляційну скаргу, апеляційний господарський суд встановив, що за результатами проведеної Тернопільською ОДПІ планової документальної перевірки дотримання ДП «Тернопільвторкольормет»вимог податкового та валютного законодавства за період з 09.06.2006 року по 29.06.2006 року складено акт № 12701/23-270/30165315 від 29.06.2006 року та прийнято податкові повідомлення-рішення № 0000702305/0/39446 від 30.06.2006 року, яким підприємству визначено податкове зобов’язання по податку на прибуток в сумі 20 000,00 грн. і штрафні санкції в сумі 6 040,00 грн. та податкове повідомлення-рішення № 0000712305/0/39447 від 30.06.2006 року, яким підприємству визначено податкове зобов’язання по податку на додану вартість в сумі 12 431,00 грн. і штрафних санкцій в сумі 6 215,5 грн.

Як вбачається з матеріалів справи ДП «Тернопільвторкольормет»01.08.2005 року уклало договір купівлі-продажу № 01/8-05 з ПП «Матрікс»та 24.05.2005 року № 24/5-05 з ТзОВ «Інтеграл».

На виконання зазначених договорів ДП «Тернопільвторкольормет»отримало від ПП «Матрікс»по накладній № 34 від 09.08.2005 року ємність-гальдозер б/в в кількості 1 шт. вартістю 16 353,79 грн. в тому числі ПДВ-2 725,63 грн. (податкова накладна № 34 від 09.08.2005 року), по накладній № 23 від 27.09.2005 року –ємність б/в в кількості 2 шт. вартістю 13 095,89 грн. в тому числі ПДВ 2 182.65 грн. (податкова накладна № 23 від 27.09.2005 року . Від ТзОВ «Інтеграл»по накладній № 116 від 26.05.2005 року ємність-гальдозер б/в в кількості 1 шт. та станок токарний ДІП 500 б/в в кількості 1 шт. вартістю 12 839,05 грн. в тому числі ПДВ 2 159,84 грн. (податкова накладна № 116 від 26.05.2005 року), по накладній № 126 від 07.06.2005 року –пресформи б/в в кількості 10 шт. вартістю 12 177,48 грн. в тому числі ПДВ 2 029,58 грн. (податкова накладна № 126 від 07.06.2005 року), по накладній № 140 від 23.06.2005 року –ємність-гальдозер б/в в кількості 1 шт. вартістю 10 070,08 грн. в тому числі ПДВ 1 678,35 грн. (податкова накладна № 140 від 23.06.2005 року), по накладній № 145 від 30.06.2005 року –ємність-гальдозер б/в в кількості 1 шт. вартістю 10 043,03 грн. в тому числі ПДВ 1 673,84 грн. (податкова накладна № 145 від 30.06.2005 року).

Отримані товарно матеріальні цінності були оприбутковані ДП «Тернопільвторкольормет», що підтверджуються звітами руху брухту кольорових та чорних металів за травень, червень, серпень, вересень 2005 року і оплачені в повній сумі через поточний рахунок в безготівковому порядку, що знайшло своє відображення в акті перевірки. Отже, господарські зобов’язання по угодах, укладених ДП «Тернопільвторкольормет»та ПП «Матрікс» і ТзОВ «Інтеграл»фактично виконані обома сторонами в повному обсязі. Факт поставки товару підтверджується накладними та податковими накладними, а також даними бухгалтерського обліку про оприбуткування товару в позивача. Факт оплати ДП «Тернопільвторкольормет»придбаного товару (в тому числі ПДВ) підтверджується платіжними дорученнями.

Відповідно до пп.5.2.1 п.5.2 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.8 цієї статті.

Також, апеляційний господарський суд погоджується з місцевим господарським судом, про те, що товарно-транспортна накладна не є необхідним первинним документом для включення до валових витрат вартості придбаних підприємством матеріальних цінностей, так як Наказ № 488/346, яким затверджено форму товарно-транспортної накладної та визнано обов’язковим її застосування всіма суб’єктами господарської діяльності незалежно від форми власності не набрав чинності, так як не пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

Також погоджується апеляційний господарський суд з місцевим господарським судом, що необґрунтованим є доводи податкової інспекції про те, що податкові накладні виписані ТзОВ «Інтеграл»та ПП «Матрікс»не підтверджені копіями при проведені перевірки цих підприємств, так як Закон України «Про податок на додану вартість»не ставить в залежність включення покупцем до податкового кредиту сплачених сум ПДВ тільки при наявності копії накладної в продавця.

З огляду на викладене, колегія суддів Львівського апеляційного господарського суду вважає, що місцевий господарський суд правильно встановив обставини справи та виніс постанову з додержанням норм матеріального і процесуального права, тому цю постанову належить залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.


Враховуючи наведене та керуючись, ст.ст. 195, 196, 198, 200, 205, 206, 209 п.п.6,7 Розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень КАС України, -


суд УХВАЛИВ :

1.          Постанову господарського суду Тернопільської області від 15.09.2006 року у справі №7/184-3098 залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

3. Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку протягом одного місяця з дня її

складання в повному обсязі відповідно до ст.ст.211, 212 КАС України.

4. Справу повернути в місцевий господарський суд.


Суддя-доповідач О.М. Бобеляк

Судді О.П. Дубник

Г.В. Орищин