Рішення №317292


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


14.12.2006 Справа № А17/274-06


Дніпропетровський          апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого Прокопенко А.Є.–доповідач,

суддів: Крутовських В.І, Дмитренко А.К.


При секретарі судового засідання Печерій С.В.


За участю представників сторін:

від позивача : Новіков О.В., довіреність №21126/9/10-016 від 04.11.05, начальник відділу погашення прострочених податкових забов"язань; Прудкий В.І., довіреність №15490/9/10-016 від 05.09.06, начальник відділу погашення прострочених податкових забов"язань;

від відповідача: Земляний О.Ю., довіреність №б/н від 23.08.06, представник;розглянувши матеріали апеляційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю “Гед Плаза”, м.Дніпропетровськ на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.06р. у справі № А17/274-06за позовом Державної податкової інспекції у Кіровському районі м.Дніпропетровська


до товариства з обмеженою відповідальністю “Гед Плаза”, м.Дніпропетровськ


про стягнення податкового боргу


          


          Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2006р. по справі №А17/274-06 (Стрелець Т.Г.) задоволено позовні вимоги Державної податкової інспекції у Кіровському районі м.Дніпропетровська про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю “Гед Плаза”, м.Дніпропетровськ на користь держави в рахунок погашення податкового боргу активи на загальну суму 68447,41грн.

          Оскаржуючи постанову господарського суду товариство з обмеженою відповідальністю “Гед Плаза”, м.Дніпропетровськ просить її скасувати, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права.

                    Скаржник посилається на неврахування судом відсутності податкового боргу по орендній платі, що підтверджується рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.05р. по справі №19/43 (32/320), по якому стягнуто борг за заявлений по розглядаємій справі період в сумі 73446,85грн. та пені в розмірі 3101,23грн. Таким чином за ствердженням скаржника судом безпідставно задоволені вимоги по стягненні податкового боргу по сплаті орендної плати за землю в сумі 63456грн. 22коп.

                    Щодо решти стягнутих сум податкового боргу в сумі 1486, 44грн. та 3534,75грн., у апеляційній скарзі відповідачем доводів не наведено.

                    У відзиві на скаргу Державна податкова інспекція у Кіровському районі м.Дніпропетровська просить залишити постанову господарського суду без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, посилаючись на те, що стягнута судом сума боргу по земельному податку не входить у період, по якому стягнуто борг по справі №19/43 (32/320), відповідно акту перевірки позов заявлявся по стягненню боргу за період з 01.06.04р., що відображено у акті перевірки від 06.10.05р.


          Перевіривши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд

                                                  

ВСТАНОВИВ:

          

          Під час господарської діяльності у відповідача виник податковий борг у розмірі 68447,41 грн., що складався з наступного.


1. Податковий борг з податку на додану вартість, який виник внаслідок наступного:

- відповідно до акту про результати перевірки надання податкової звітності по податку на додану вартість від 19.08.2004р. № 1740/ДСК до відповідача передбачено застосування штрафних санкцій у розмірі 1870,00 грн. За результатами вказаного акту перевірки позивачем було винесене податкове повідомлення-рішення № 006241602/0/13851/10/15-232 від 19.08.2004р., яким відповідачеві було визначено податкове зобов’язання з податку на додану вартість у вигляді штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 1870,00 грн.;

- відповідно до акту про результати перевірки надання податкової звітності по податку на додану вартість від 01.07.2005р. № 469/ДСК до відповідача передбачено застосування штрафних санкцій у розмірі 1870,00 грн. За результатами вказаного акту перевірки позивачем було винесене податкове повідомлення-рішення № 0006481602/0/8262/10/15-243 від 01.07.2005р., яким відповідачеві було визначено податкове зобов’язання з податку на додану вартість у вигляді штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 1870,00 грн.

За даними облікової картки відповідача станом на дату позовної заяви сума податкового боргу (недоїмка) відповідача з податку на додану вартість становить 3534,75 грн.


2. Податковий борг з податку на прибуток підприємств, який виник внаслідок наступного:

- відповідно до акту про результати перевірки надання податкової звітності від 20.07.2004р. № 1533/ДСК до відповідача передбачено застосування штрафних санкцій у розмірі 680,00 грн. За результатами вказаного акту перевірки позивачем було винесене податкове повідомлення-рішення № 6971501/0/12420/10/1513 від 20.07.2004р., яким відповідачеві було визначено податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств у вигляді штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 680,00 грн.;

- відповідно до акту про результати перевірки надання податкової звітності від 16.06.2005р. № 437/ДСК до відповідача передбачено застосування штрафних санкцій у розмірі 850,00 грн. За результатами вказаного акту перевірки позивачем було винесене податкове повідомлення-рішення № 381150/0/7659/10/15-127 від 16.06.2005р., яким відповідачеві було визначено податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств у вигляді штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 850,00 грн.

За даними облікової картки відповідача станом на дату позовної заяви сума податкового боргу (недоїмка) відповідача з податку на прибуток підприємств становить 1486,44 грн.


3. Податковий борг з орендної плати за землю в сумі 63456,22 грн., який виник внаслідок наступного:

- відповідно до акту про результати позапланової документальної перевірки дотримання відповідачем вимог податкового і валютного законодавства за період з 01.01.2003р. по 30.06.2005р. № 2320000136/ДСК від 06.10.2005р. перевіркою було встановлено порушення ст. 2 Закону України “Про плату за землю” від 03.07.1992р. № 2535-ХІІ, що призвело до несплати орендної плати за землю у розмірі 60553,63 грн. За результатами акту перевірки позивачем було винесене податкове повідомлення-рішення № 0002432302/0/0 від 10.10.2005р., яким відповідачеві було визначене податкове зобов’язання з орендної плати за землю у розмірі 63456,22 грн., у тому числі 60553,60 грн. —основний платіж, 2902,62 грн. —штрафні (фінансові) санкції.

За даними облікової картки відповідача станом на дату позовної заяви сума податкового боргу (недоїмка) відповідача з орендної плати за землю становить 63456,22 грн.

07.09.2004р. відповідачу була виставлена перша податкова вимога № 1/1241 на суму 1664,75 грн., яка була надіслана відповідачу рекомендованим листом. 06.12.2005р. відповідачу була виставлена друга податкова вимога № 2/2916 на суму 68477,41 грн., яка була надіслана відповідачу рекомендованим листом. Ні перша, ні друга податкова вимоги не були виконані відповідачем.

31.07.2003р. на майно і майнові права відповідача було розповсюджено право податкової застави, що підтверджується Розширеним витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Відповідно до Листа КП “Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації” від 05.07.2006р. № 6003 за відповідачем не зареєстроване нерухоме майно за адресою вул. Чкалова, 27.

Натомість за відповідачем обліковується наступне нерухоме майно:

- квартира за адресою: м. Дніпропетровськ, прос. К. Маркса, 67/9, частка власності відповідача 1/1;

- квартира за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 2/11, частка власності відповідача 58/100.

Листом Першого Міжрайонного відділу реєстраційно-екзаменаційного відділення від 16.06.2006р. № 14/1МР/3335 позивача було повідомлено про те, що за відповідачем не обліковуються транспортні засоби.

13.12.2005р. позивачем було складено Акти опису активів, на які поширюється право податкової застави, №№ 000189, 000190, відповідно до яких було здійснено опис належного відповідачеві нерухомого майна, а саме квартир за адресою: м. Дніпропетровськ, прос. К. Маркса, 67/9, вул. Челюскіна, 2/11.

Відповідач не надав у матеріали справи доказів погашення податкового боргу у розмірі 68447,41 грн.

          Згідно з пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону №2181 податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 ст. 4 цього Закону, вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення, за винятком випадків адміністративного або судового оскарження податкового повідомлення.

Оскільки відповідачем не надано у матеріали справи доказів адміністративного або судового оскарження податкових повідомлень-рішень, якими йому були визначені податкові зобов’язання з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємств і орендної плати за землю, вказані податкові зобов’язання вважаються узгодженими і такими, що набули статусу податкового боргу у зв’язку з їх несплатою.

          Як вбачається із матеріалів справи відповідач не скористався своїм правом на захист у суді першої інстанції, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи (поштове повідомлення від 31.08.06р., а.с. 76), тому безпідставне посилання у апеляційній скарзі на неприйняття судом до уваги наявності іншої справи, по якій стягнуто суму боргу, оскільки ці докази надано тільки до суду апеляційної інстанції.

          Апеляційний господарський суд вважає, що постанова господарського суду прийнята за умов вірного застосування норм матеріального і процесуального права і підлягає залишенню без змін приймаючи до уваги наступне.

За результатами перевірки ТОВ "Гед Плаза" (Акт від 06.10.05) за перевіряемий період з 01.01.03 по 30.06.05, підприємству необхідно було сплатити суму орендної плати у розмірі 187884,06 грн. за 2003р. згідно даних особового рахунку, підприємством сплачено 34570,13 грн., а саме платіжними дорученнями від 22.04.03р. № 286 на суму 26736 грн., від 25.04.03р. № 80 на суму 7834,0 грн.

Прокуратурою м.Дніпропетровська листом від 16.09.2005р. № 4738 повідомлено, що 29.04.04 прокурор міста звернувся з позовною заявою до господарського суду до відповідача -ТОВ "Гед Плаза" про стягнення заборгованості по орендній платі за землю за договором №2509 (ділянка по пр. К. Маркса, 67) у сумі 592,68 грн. рішенням господарського cуду від 03.06.04р. по справі № 25/148 позов задоволено в повному обсязі. Нарахування проведено відділом з регулювання земельних відносин комітету комунальної власності Дніпропетровської міської Ради за 2002р. (з дати укладення договору) по 2003р.

Рішенням господарського суду від 12.07.04р. по справі №8/168 задоволено позов прокурора міста про стягнення заборгованості по орендній платі за землю за договором № 2506 в сумі 6061,61 грн. (ділянка вул. Челюскіна, 2-Б). Нарахування проведено відділом з регулювання земельних відносин комітету комунальної власності Дніпропетровської міської Ради. Нарахування проведено за 2002р. (з дати укладення договору) по 2003р.

Рішенням господарського суду від 12.07.04р. по справі № 8/169 задоволено позов прокурора міста про стягнення заборгованості по орендній платі за землю за договором № 2507 в сумі 969,671 грн. (ділянка вул. Челюскіна, 2). Нарахування проведено відділом з регулювання земельних відносин комітету комунальної власності Дніпропетровської міської Ради. Нарахування проведено за 2002р. (з дати укладення договору) по 2003р.

          Також, прокуратурою Кіровського району м. Дніпропетровська листом від 28.09.2005р. № 1827 повідомлено щодо нарахувань орендної плати по договорам №2508 та №2505, по яким прокурором було заявлено до господарського суду від імені Дніпропетровської міської Ради до ТОВ "Гед Плаза" два позови про стягнення заборгованості по орендній платі за 2002р. (з моменту укладання договору) по 01.06.2004р. на суму 17422,68 грн. та 76548,08 .грн.

          Копію рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.05р. по справі №19/43 (32/320) надано до матеріалів справи.

          Таким чином відповідачу була донарахована сума несплаченої орендної плати у сумі 60553,63грн. по договорам:

- № 2509 за період з 01.01.2004р. по 06.11.2004р., що складає 663, 42 грн.,

- № 2507 за період з 01.01.2004р. по 01.07.2005р., що складає 1944,81 грн.,

- №2506 за період з 01.01.2004р. по 01.07.2005р., що складає 12157,38 грн.,

- № 2508 за період з 01.06.2004р. по 06.11.2004р., що складає 29018,89 грн.,

- № 2505 за період з 01.06.2004р. по 01.07.2005р., що складає 16769,13 грн.

          В решті стягнутої суми в частині донарахувань з ПДВ в сумі 3534,75грн. та податку на прибуток в сумі 1486,44грн. відповідачем доводів і заперечень не надано.


          Приймаючи до уваги викладене, апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги і зміни або скасування судового рішення.

          

          Керуючись ст.ст. 195, 198, 200, 205, 206, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В:


Постанову господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.06р. у справі № А 17/274-06 залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення.


          Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку протягом одного місяця з дня складення ухвали в повному обсязі безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.Головуючий                                                                                  А.Є.Прокопенко


Суддя                                                                                           В.І.Крутовських


Суддя           А.К.Дмитренко


З оригіналом згідно          

Помічник судді                                                   А.В.Тальян