Рішення №317312


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


14.12.2006 Справа № А35/326


Дніпропетровський          апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого Прокопенко А.Є.–доповідач,

суддів: Крутовських В.І, Дмитренко А.К.


При секретарі судового засідання Печерій С.В.


За участю представників сторін:

від позивача: Вдовіна Л.М., довіреність № бн від 20.06.09, представник;

від відповідача: Христова О.Т., довіреність №25/28-06 від 17.10.06, юрисконсульт;
розглянувши апеляційну скаргу Акціонерного товариства закритого типу Компанія "Бастіон", с.Старі Кодаки Дніпропетровської області на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 10.10.06р. у справі № А35/326-06


за позовом Акціонерного товариства закритого типу Компанія "Бастіон", с.Старі Кодаки Дніпропетровської області


до Міського комунального виробничого підприємства "Дніпроводоканал", м.Дніпропетровськ

про визнання дій неправомірними та стягнення 2940,20 грн


          


          

          Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.10.06р. по справі № А35/326 (суддя Широбокова Л.П.) закрите провадження в адміністративній справі за позовом Акціонерного товариства закритого типу Компанія "Бастіон", с.Старі Кодаки Дніпропетровської області до Міського комунального виробничого підприємства "Дніпроводоканал", м.Дніпропетровськ про визнання дії Міського комунального виробничого підприємства “Дніпроводоканал” щодо виставлення Акціонерному товариству закритого типу Компанія “Бастіон” розрахунку за нераціональне водокористування в загальному об’ємі 1102 куб м на суму 2655,82 грн. неправомірними та стягнення з відповідача на користь позивача 2940,20 грн.

          Оскаржуючи ухвалу господарського суду Акціонерне товариство закритого типу Компанія "Бастіон" просить її скасувати та направити справу на розгляд до суду першої інстанції.

          Скаржник посилається на порушення судом норм процесуального права та невідповідність висновків суду обставинам справи, вважає, що даний спір є публічно-правовим, оскільки виник з публічно-правових відносин за участю суб”єкта владних повноважень, що реалізував у цих відносинах надані йому чинним законодавством владні управлінські функції на здійснення перевірки позивача.

                    У запереченні на апеляційну скаргу Міське комунальне виробниче підприємство "Дніпроводоканал" просить залишити ухвалу суду без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, посилаючись на необгрунтованість доводів скаржника.

          Апеляційний господарський суд вважає, що ухвала господарського суду підлягає залишенню без змін , а апеляційна скарга без задоволення, приймаючи до уваги наступне.

          Визначення поняття "справа адміністративної юрисдикції" наведено у статті 3 КАС України, під якою розуміється переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією з сторін є суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Тобто, справою адміністративної юрисдикції може бути переданий на вирішення адміністративного суду спір, який виник між двома (кількома) конкретними суб'єктами суспільства стосовно їхніх прав та обов'язків у конкретних правових відносинах, у яких хоча б один суб'єкт законодавчо уповноважений владно керувати поведінкою іншого (інших) суб'єктів, а ці суб'єкти відповідно зобов'язані виконувати вимоги та приписи такого владного суб'єкта.

У випадку, якщо суб'єкт (у тому числі орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа) у спірних правовідносинах не здійснює вказані владні управлінські функції щодо іншого суб'єкта, який є учасником спору, такий спір не має встановлених нормами КАС України ознак справи адміністративної юрисдикції, і, відповідно, не повинен вирішуватись адміністративним судом.


Стаття 17 КАС України встановлює категорії спорів, на які поширюється компетенція адміністративних судів, щодо вирішення адміністративних справ. З господарськими спорами можуть пересікатись категорії спорів, визначені в пунктах 1, 3, 4 вказаної статті, а саме:

а) спори осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності;

б) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, а також спори з приводу укладання та виконання адміністративних договорів;

в) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

У всіх наведених категоріях спорів передбачено, що хоча б однією із сторін такого спору повинен бути суб'єкт владних повноважень.

Поняття "суб'єкт владних повноважень" визначено у статті 3 КАС України - це органи державної влади, орган місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові особи, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Отже, необхідною та єдиною ознакою суб'єкта владних повноважень є здійснення цим суб'єктом владних управлінських функцій, при цьому ці функції повинні здійснюватись суб'єктом саме у тих правовідносинах, у яких виник спір.

У випадку, якщо суб'єкт (у тому числі орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа) у спірних правовідносинах не здійснює вказаних владних управлінських функцій (щодо іншого суб'єкта, який є учасником спору), то такий суб'єкт не знаходиться "при здійсненні управлінських функцій", та не має встановлених нормами КАС України необхідних ознак суб'єкта владних повноважень.

Таким чином позивач помилково вважає, що Міське комунальне виробниче підприємство "Дніпроводоканал" є суб’єктом владних повноважень.

Ст.. 12 Закону України “Про захист економічної конкуренції” зазначає критерії, за якими визначається монопольне становище суб’єкта господарювання на ринку. Зазначений Закон не наділяє суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на ринку, владними повноваженнями.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів (ч.2 ст. 8Закону).

Рахунки на оплату не є актами, обов’язковими до виконання в розумінні ст.. 12 ГПК України. Отже, в разі спору щодо нарахування плати за послуги, МКВП “Дніпроводоканал” може її стягнути в судовому порядку.

          Підготовче провадження є обов”язковою стадією розгляду кожної адміністративної справи. Здійснення підготовчого провадження судом тягне за собою певні правові наслідки. Ці наслідки набувають форму однієї з ухвал, що можуть бути прийняті судом в ході підготовчого провадження. Перелік цих ухвал надано законодавцем в ч. 1 статті 121 Кодексу адміністративного судочинства України.

          Приймаючи до уваги викладене, господарський суд обґрунтовано закрив провадження у адміністративній справі за наслідками підготовчого провадження відповідно приписам ст.121 КАСУ, підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні.


Керуючись ст.ст. 195, 199, 200, 205, 206, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В:


Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 10.10.06р. у справі № А 35/326-06 залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення.


          Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку протягом одного місяця з дня складення ухвали в повному обсязі безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.
Головуючий                                                                                  А.Є.Прокопенко


Суддя                                                                                           В.І.Крутовських


Суддя           А.К.Дмитренко


З оригіналом згідно          

Помічник судді                                                   А.В.Тальян