Рішення №317886


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_________________________________________________________________________________________________

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ


15 грудня 2006 р.           Справа 8/301-06


за позовом: ВАТ "АК "Вінницяоблнерго" в особі СО "Могилів - Подільських Е М" (вул. Полтавська , 83, м. Могилів - Подільський , Вінницької області )

до:Монтажного технікуму (вул. В. Стуса , 58,м. Могилів - Подільський , Вінницької області)

про стягнення 16 163,12 грн.Головуючий суддя Мельник І.Ю.

При секретарі судового засідання Гнилюк О.В.

Представники

          позивача : Скворцова І.Д., за дорученням

          відповідача : не з'явився


ВСТАНОВИВ :


Заявлено позов про стягнення 16163 грн. 12 коп. вартості не донарахованої, спожитої відповідачем електроенергії, внаслідок порушення ним як споживачем «Правил користування електричною енергією», що встановлено актами позивача серії Ю.О. № 002883 від 30.09.2005 року та № 002885 від 30.09.2005 року, обчисленої на підставі постанови № 1197 від 05.12.2001 року «Про затвердження методики обчислення обсягу електричної енергії, не донарахованої у наслідок порушення споживачем юридичною особою Правил користування електричною енергією».

Відповідач в відзиві на позовну заяву проти позову заперечує, мотивуючи тим, що викладені в актах позивачем факти відповідач не вважає порушенням. Позивач не дотримався порядку розгляду актів. Без розгляду актів позивач виписав рахунки-фактури № 1166 і 1167 в яких не заповнені графи. Позивач не повідомив відповідача за 5-ть (п’ять) днів до дати засідання комісії. Рішення комісії відповідачу не вручено, чим порушено п. 6.42 Правил, тому рішення комісії не вступило в силу. Працівник відповідача Куйбіда М.М. не мав права бути представником відповідача на комісії.

По заяві позивача справа розглядалась без технічного запису судового процесу.

Розглянувши матеріали справи, давши їм оцінку, заслухавши представника позивача, який позовні вимоги підтримує, судом встановлено, що відповідно до ст.27 Закону України «Про електроенергетику», порушення «Правил користування електроенергією»надалі «Правил»є порушенням в отраслі електроенергетики, яке тягне за собою передбачену законодавством відповідальність (ст.27 Закону).

На підставі п.7.30 «Правил», затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 року № 28 із змінами та доповненнями на 11.12.03 року передбачено також відповідальність споживача електроенергії за зрив пломб, що є предметом позову.

У разі виявлення постачальником електроенергії порушень «Правил користувачем він зобов’язаний оформити на місці акт про порушення за встановленою формою (п.7.31 Правил). А у разі несплати споживачем вартості донарахованої постачальником електроенергії спожитої ним надає право енергопостачальній організації подати позов до суду (п.7.33 Правил).

Відповідно до п. 2.11 Інструкції «Про порядок оформлення актів про порушення Правил користування електричною енергією для юридичних осіб», надалі «Інструкції», затвердженої наказом ВАТ «АК «Вінницяобленерго», № 26 від 11.02.2002 року акт про порушення ПКЕЕ складається представником енергопоставляющої організації в присутності представника споживача, що відповідає за енергогосподарство юридичної особи (п. 1.4 –п.1.4.8 та п. 2.11 і п.2.12 Інструкції).

Пункт 2.13 Інструкції передбачає формулювання виявлених порушень під час оформлення акту перевірки, які повинні бути описані деталізовано з зазначенням конкретного способу та порядку здійсненого порушення.

Інструкцією також передбачено правила звільнення споживача електроенергії від відповідальності. Споживач звільняється від відповідальності у разі своєчасного письмового повідомлення постачальника електроенергії про пошкодження приладів обліку або зірвання чи пошкодження пломб (п.2.16 –п.4.13 Інструкції).

Судом встановлено, що позивач як постачальник електроенергії актом № 002883 від 3009.2005 року та № 002885 від 30.09.05 року задокументував встановлені порушення користувачем електроенергії –відповідачем по справі в присутності техніка –електрика відповідача, який був і є у нього відповідальним за електрообладнання, що стверджується наказом № 1-4 від 08.01.2004 року.

Під час перевірки у відповідача виявлена відсутність пломби енергопередавальної організації на лічильнику № 018565 та № 287086.

Згідно пояснень працівників відповідача Куйбіди М.М. –відповідального за електрообладнання та Яновського М. –завідуючого навчальними майстернями, пломби з лічильників електроенергії зірвали працівники відповідача під час перенесення драбини.

Відповідач не надав суду в засідання доказів повідомлення позивача як постачальника електроенергії про зірвання пломб з електролічильників.

Складені представниками позивача з участю представника відповідача акти розглянула комісія, яка утворена у структурному підрозділі позивача Мог.-Подільськими електромережами на підставі наказу позивача № 26 від 11.02.2002 року та наказу № 213 від 08.06.2005 року з метою упорядкування роботи на електромережах по зберіганню, видачі, складанню та оформленню актів про порушення ПКЕЕ, розгляду актів та проведення обчислення обсягу і вартості електроенергії недорахованої внаслідок порушення «Правил»споживачем електроенергії.

Згідно п.4.2 «Інструкції», інформація про режим комісії доводиться постачальником електроенергії до споживачів (п.4.2 Інструкції).

Доказом доведення позивачем до відповідача про день і час розгляду актів комісією про порушення ним ПКЕЕ № 002883 та № 002885 є пояснення працівника відповідача Куйбіди М.М., протоколи засідання комісії від 14.10.05 року та рахунки № 1166 і № 1167 від 14.10.05 року, виставлені відповідачу на оплату, які вручені працівнику відповідача –Куйбіді М.М. –14.10.05 року і які ним не оскаржені.

Відповідачем не оскаржені також протоколи комісії від 14.10.05 року , якими прийнято рішення донарахування відповідачу вартості спожитої електроенергії згідно методики за 6-ть місяців (п.6-7 Методики та п.6.40 Правил).

Відповідно до листа структурного підрозділу позивача № 80 від 21.02.06 року відповідачу було запропоновано звернутись з заявою до позивача для перегляду рішення комісії, чого він не виконав.

Відповідач не надав суду в засідання доказів оплати заявленого по позову позивачем донарахування вартості електроенергії в добровільному порядку.

Враховуючи викладені обставини, заперечення відповідача по позову неможливо визнати обґрунтованим.

Тому позовні вимоги по вищезазначеним і фактичним обставинам судом задовольняються з віднесенням судових витрат по позову за рахунок відповідача на підставі ст.49 ГПК України, оскільки позов до суду доведено з вини відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 44, 49, 82, 115 та ст. 116 ГПК України, ст. 614 ЦК України,-


ВИРІШИВ :


1. Позовні вимоги задоволити.

2. Стягнути з Монтажного технікуму, вул. В.Стуса,58, м.Могилів-Подільський, 24000, код 04760727, р/рахунок № 35212001000295 в УДК Вінницької області, МФО –802015 на користь ВАТ «АК «Вінницяобленерго»в особі СО «Мог.Подільські ЕМ», вул. Полтавська,83, м. Мог.Подільський, код 25510334, р/рахунок № 2600312506 в АППБ «Аваль», м. Вінниця, МФО 302247 вартості не донарахованої спожитої електроенергії в сумі 16163 грн. 12 коп., 161 грн. 63 коп. в рахунок повернення державного мита та 118 грн. вартості сплачених інформаційних послуг.

3. Видати наказ після набрання рішення законної сили.Суддя Мельник І.Ю.Повний текст рішення суду оформлено і підписано відповідно до вимог ст.85ГПК України 20.12.06