Рішення №318669

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

          

13.12.06 р.                               № 9/107-62                                                                                                                                                                 

Господарський суд Донецької області у складі судді Марченко О.А. без виходу в судове засідання, розглянувши матеріали

за позовом: Кіровського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Міністерства палива та енергетики України, Державного підприємства „Управління по профілактиці, гасінню породних відвалів та рекультивації земель „Жовтеньвугілля”, м.Кіровське

до відповідача: Державного підприємства „Шахта імені 60-річчя ВЖСР”, м.Жданівка

про стягнення 474 237грн.26коп.


ВСТАНОВИВ:


Кіровський міжрайонний прокурор в інтересах держави в особі Міністерства палива та енергетики України, Державного підприємства „Управління по профілактиці, гасінню породних відвалів та рекультивації земель „Жовтеньвугілля”, м.Кіровське звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Державного підприємства „Шахта імені 60-річчя ВЖСР”, м.Жданівка про стягнення заборгованості в сумі 474 237грн.26коп.


У позовній заяві прокурор посилається на договори на знезараження шахтних вод на 2005р. №50/4 від 16.12.2004р. та договір на знезараження шахтних вод на 2005р. №67/5 від 01.11.2005р., згідно з якими Державне підприємство „Управління по профілактиці, гасінню породних відвалів та рекультивації земель „Жовтеньвугілля”, м.Кіровське надавало послуги знезаражування шахтних вод Державному підприємству „Шахта імені 60-річчя ВЖСР”, м.Жданівка на загальну суму 474 237грн.26коп., а саме - на несплату обумовлених договорами послуг, що на його думку є порушенням державних інтересів, оскільки несплата відповідачем тягне за собою заподіяння шкоди державі, чим погіршує фінансове положення державного підприємства і тягне невиплату заробітної плати, позбавляє його можливості своєчасно сплачувати податки та обов”язкові платежі до бюджету і загальнодержавних фондів, робити своєчасний ремонт зношеного обладнання, що може викликати забруднення навколишнього природного середовища та екологічне лихо регіону, у зв”язку з чим з позовом до суду звертається прокурор.


Згідно п.2 ст.121 Конституції України на Прокуратуру України покладається функція представляти інтереси громадянина чи Держави в суді, у випадках, визначених законом.


За приписом ст. 2 Господарського процесуального кодексу України господарський суд порушує справи за позовними заявами прокурорів, які звертаються до господарського суду в інтересах держави. Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних питаннях.


Тобто, враховуючи вищенаведені норми законів, прокурор повинен звертатися до господарських судів саме в інтересах держави, а ні в інтересах підприємств, організацій, установ.

Відповідно до ч. 2 резолютивної частини рішення Конституційного суду України від 08.04.1999р. № 3 – рп/99 під поняттям “…органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах...”, зазначеного у ст.2 Господарського процесуального кодексу України, потрібно розуміти орган Державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади.          


У Схемі організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженою Указом Президента України від 15.12.1999 р. № 1573/99 міститься вичерпний перелік органів виконавчої влади. Державне підприємство „Управління по профілактиці, гасінню породних відвалів та рекультивації земель „Жовтеньвугілля”, м.Кіровське у цьому переліку не значиться, не є воно і органом місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади (абз.2 п.5 Рішення Конституційного Суду України від 08.04.99 р. по справі № 1-199).


Виходячи з документів, доданих до позовної заяви, позовні вимоги випливають із невиконання зобов’язання за договорами на знезараження шахтних вод на 2005р. №50/4 від 16.12.2004р. та №67/5 від 01.11.2005р., укладених між Державним підприємством „Управління по профілактиці, гасінню породних відвалів та рекультивації земель „Жовтеньвугілля”, м.Кіровське та Державним підприємством „Шахта імені 60-річчя ВЖСР”, м.Жданівка, тобто – із взаємовідносин двох суб’єктів господарювання.


Таким чином, господарський суд вважає, що в прийнятті позовної заяви прокурору слід відмовити.


В зв'язку з викладеним, керуючись п.1 ст.62 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


У Х В А Л И В:


Відмовити у прийнятті позовної заяви Кіровського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Міністерства палива та енергетики України, Державного підприємства „Управління по профілактиці, гасінню породних відвалів та рекультивації земель „Жовтеньвугілля”, м.Кіровське до Державного підприємства „Шахта імені 60-річчя ВЖСР”, м.Жданівка про стягнення 474 237грн.26коп.Позовні матеріали повернути прокурору.


Додаток: позовна заява №2583 від 21.11.2006р. на 3 аркушах з доданими до неї документами всього на 40 аркушах, поштовий конверт.Суддя Марченко О.А.