Рішення №318778


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

06.12.06р.


Справа № 8/271


За позовом          Державного відкритого акціонерного товариства "Дніпродіпрошахт" (м.Дніпропетровськ)

до          Відкритого акціонерного товариства "Павлоградвугілля" (м. Павлоград)

про                    стягнення 317,34 грн.

                                                                                                    Суддя Дубінін І.Ю.

Представники:


від позивача:          Усачова Л.Г. - представник (дов. № 01-07/9-4 від 31.01.06 р.)

від відповідача:          Скиба С.Г. - начальник відділу (дов. б/№ від 14.08.06 р.)


Суть спору:


Позивач, з урахуванням уточнення позовних вимог, звернувся до відповідача з позовом про стягнення з останнього 261,74 грн. втрат від інфляції за період з 24.06.04 р. по 25.03.05 р. та 3% річних в сумі 55,60 грн. за той же період, які нараховані на суму заборгованості за договором на виконання проектних робіт № 10-051 від 12.05.00 р.

Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на те, що 11.01.05 р. господарським судом було порушене провадження у справі № Б26/7/05 про банкрутство відповідача, а вимоги позивача за період з 24.06.04 р. по 25.03.05 р. є погашеними за ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", оскільки вони не були заявлені у встановлений строк в межах вказаної справи.

Ухвалами господарського суду від 26.07.05 р. та від 12.09.05 р. строк вирішення спору по справі був продовжений по 08.10.05 р. за клопотанням сторін.

По справі оголошувалась перерва з 26.07.05 р. по 13.09.05 р.

Ухвалою господарського суду строк вирішення спору по справі був продовжений за клопотанням сторін по 12.12.05 р.

Ухвалою господарського суду від 17.11.05 р. провадження у справі було зупинене.

Ухвалою господарського суду від 17.10.06 р. провадження у справі було поновлене.

По справі оголошувалась перерва з 31.10.06 р. по 13.11.06 р.

Ухвалою господарського суду від 14.11.06 р. строк вирішення спору по справі був продовжений за клопотанням сторін по 15.01.07 р.

Вислухавши представників сторін, розглянувши матеріали справи, господарський суд, -


В С Т А Н О В И В:


Між Державним відкритим акціонерним товариством "Дніпродіпрошахт" (далі-позивач) та ДВАТ шахта "Самарська" ДХК "Павлоградвугілля", правонаступником якої є Відкрите акціонерне товариство "Павлоградвугілля" (далі-відповідач) був укладений договір № 10-051 від 12.05.00 р.

Внаслідок неналежного виконання відповідачем умов вказаного договору утворилась заборгованість перед позивачем в сумі 2 460,00 грн., що підтверджується двостороннім актом звірки взаєморозрахунків станом на 01.01.04 р.

Вказана заборгованість була пред'явлена позивачем в межах справи про банкрутство відповідача № Б15/233"в"/97, визнана судом та включена до реєстру кредиторів.

11.01.05 р. господарським судом Дніпропетровської області було порушене провадження у справі № Б26/7/05 про банкрутство відповідача.

24.09.05 р. в газеті "Урядовий кур'єр" (№ 181) було опубліковано оголошення про порушення провадження-у справі про банкрутство відповідача.

18.10.05 р. позивач звернувся до суду з заявою про визнання кредиторських вимог в сумі 670641,53 грн., в тому числі - 2 460,00 грн. за договором № 10-051 від 12.05.00 р.

Ухвалою господарського суду у справі № Б26/7/05 від 31.07.06 р. було затверджено реєстр вимог кредиторів відповідача, в тому числі –вимоги позивача в сумі 261 553,29 грн.

Позивачем були нараховані відповідачу 261,74 грн. втрат від інфляції за період з 24.06.04 р. по 25.03.05 р. та 3% річних в сумі 55,60 грн. за той же період, які нараховані на суму заборгованості за договором на виконання проектних робіт № 10-051 від 12.05.00 р.

Як засвідчили сторони, позивач після опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство (24.09.05 р.) з вказаними вимогами до відповідача не звертався, доказів такого звернення позивач суду не надав.

Згідно ч. 1 ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 названого названого Закону, вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, - не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Позивач протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство вимог до відповідача про сплату вищевказаних сум втрат від інфляції та 3% річних не заявляв, що було підтверджено представниками сторін у судовому засіданні.

Ухвалою господарського суду у справі № Б26/7/05 від 31.07.06 р. було затверджено реєстр вимог кредиторів відповідача, в тому числі –вимоги позивача в сумі 261 553,29 грн, до яких не входили нараховані позивачем суми у цій справі.

В цій же ухвалі було судом було зазначено, що за ч. 2 ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги конкурсних кредиторів, які заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, у тому числі - додаткові вимоги, або не заявлені взагалі –є погашеними.

Погашення вимог кредиторів щодо цивільно - правових зобов'язань, що відбувається внаслідок застосування ч. 2 ст. 14 Закону, слід вважати припиненням цих зобов'язань відповідно до ч. 1 ст. 598 ЦК України, за якою зобов'язання припиняється частково або в повному обсязі з підстав, передбачених договором або законом.

Таким чином, вимоги позивача про сплату втрат від інфляції за період з 24.06.04 р. по 11.01.05 р. (день порушення провадженя у справі про банкрутство) в сумі 189,65 грн., а також 3% річних за цей же період в сумі 40,84 грн. є вимогами конкурсного кредитора, які не були заявлені у встановлений Законом строк, а отже –є погашеними.

Разом з тим, вимоги позивача про сплату втрат від інфляції за період з 12.01.05 р. по 25.03.05 р. в сумі 72,09 грн., а також 3% річних за той же період в сумі 14,76 грн. є поточними вимогами позивача, які не є погашеними і підлягають стягненню з відповідача.

В решті позову слід відмовити.

Заперечення відповідача в частині стягнення нарахованих сум втрат від інфляції та 3% річних за період з 12.01.05 р. спростовуються вищенаведеним, об'єктивними обставинами і матеріалами справи, а також наступним:

Відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник не звiльняється вiд вiдповiдальностi за неможливiсть виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого iндексу iнфляцiї за весь час прострочення, а також три проценти рiчних вiд простроченої суми, якщо iнший розмiр процентiв не встановлений договором або законом.

Викладене є підставою для часткового задоволення позову. Судові витрати слід покласти на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. 625 ЦК України, Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -


В И Р І Ш И В:


Позов задовольнити частково.


Стягнути з Відкритого акціонерного товариства "Павлоградвугілля" (51400, м. Павлоград, вул. Леніна, 76; п/р № 2600730170917 в Павлоградському відділенні ПІБ, МФО 305556, код 00178353) на користь Державного відкритого акціонерного товариства "Дніпродіпрошахт" (49600, м.Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15; п/р № 2600030130281 в ДЦВ ПІБ, МФО 305437, код 05410777) –72,09 грн. втрат від інфляції, 14,76 грн. річних, 3,19 грн. витрат на держмито, 3,69 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, видавши наказ.


В решті позову відмовити.

Суддя                                                                                                              І.Ю. Дубінін