Рішення №320210

Справа № 11-1084-2006р                      Головуючий в суді І-інстанції - Ю.О.Ковальов

Категорія-ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 185,         Доповідач - В.Р.Шроль

ч.2 ст.186 КК України

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2006 року колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого - судді О.В.Ігнатюка, суддів - В.Р.Шроля, А.М.Дриги, прокурора І.П.Єлфімова,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві апеляцію прокурора на постанову судді Обухівського районного суду Київської області від 12 вересня 2006 року , якою справа по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1народження, останнє відоме місце проживання- АДРЕСА_1

за ч.2 ст. 185,4.3 ст.185, ч.2 ст.186 КК України зі стадії попереднього розгляду справи направлена прокурору Обухівського району Київської області на додаткове розслідування,

ВСТАНОВИЛА:

Органом досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.185, ч.З ст.185, ч.2 ст.186 КК України.

Постановою судді Обухівського районного суду Київської області від 12.09.2006 року зі стадії попереднього розгляду кримінальна справа щодо ОСОБА_1 направлена прокурору на додаткове розслідування в зв»язку з неправильністю та неповнотою досудового слідства, оскільки під час його провадження не встановлено дійсне місцезнаходження обвинуваченого та одного з потерпілих, які не з»явились на виклик до суду, а з поштових повідомлень вбачається, що вони за вказаними в обвинувальному висновку адресами не проживають.

В апеляції прокурор просить постанову судді скасувати, а справу направити на новий попередній розгляд, посилаючись на те, що суддя не вправі повертати справу на додаткове розслідування зі стадії попереднього судового розгляду з мотивів зникнення обвинуваченого, з яким слідчим були виконані вимоги ст.218 КПК України.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який підтримав апеляцію, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст.246 КПК України суддя при попередньому розгляді кримінальної справи вправі з власної ініціативи повернути її на додаткове розслідування лише у випадках, коли під час порушення справи, провадження дізнання або досудового слідства допущені такі порушення вимог КПК, без усунення яких вона не може бути призначена до судового розгляду.

У відповідності з п.6 Постанови Пленуму Верховного Суду України « Про практику застосування судами України законодавства , що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування» від 11.02.2005 року №2 наведений у ст,246 КПК перелік підстав для повернення справи на додаткове розслідування зі стадії попереднього розгляду справи є вичерпним.Тому суддя не вправі повернути справу на додаткове розслідування з цієї стадії,

наприклад, з мотивів неповноти досудового слідства або у зв»язку з тим, що обвинувачений після передання справи до суду зник і місце його перебування невідоме.

На зазначені норми кримінально-процесуального закону суддя уваги не звернув та повернув кримінальну справу на додаткове розслідування з мотивів неповноти досудового слідства, що виразилась у нез»ясуванні з достатньою повнотою даних про особу обвинуваченого та потерпілого, що є неприпустимим.

За таких обставин постанова судді є незаконною і такою, що підлягає скасуванню з направленням справи на новий попередній розгляд, при якому слід врахувати вищенаведене та постановити судове рішення з дотриманням норм кримінально-процесуального законодавства України.

Керуючись ст.ст.365,366,382 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляцію прокурора задовільнити.

Постанову судді Обухівського районного суду Київської області від 12.09.2006 року про направлення на додаткове розслідування кримінальної справи щодо ОСОБА_1 скасувати, а справу направити на новий попередній розгляд до того ж суду.