Рішення №321408

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20.12.06

          Справа № 2/47-06.


За позовом: Відкритого акціонерного товариства “Охтирський пивоварнийзавод”

До відповідача: спільного українсько-білоруського підприємства “Укртехносинтез”

Третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче акціонерне товариство ВНДІкомпресормаш»

Про стягнення: 276 647 грн. 00 коп.

СУДДЯ ЛУЩИК М.С.


За участю представників:

Від позивача: Дульська Ю.В., довіреність від 24.02.06р.

Гопко В.М., довіреність від 24.02.06р.

Від відповідача: Шелегеда О.І., довіреність № 415 від 27.02.06р.

Від 3-ї особи: Нестеренко М.В., довіреність №04/909-1979 від 15.12.06р.

За участю експерта Коваль Р.ВВ судовому засіданні відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України було оголошено перерву з 13 год. 00 хв. 18.12.06р. до 11 год. 00 хв. 20.12.2006 року для підготування повного тексту рішення.Суть спору: Позивач просив стягнути з відповідача понесені підприємством збитки у вигляді упущеної вигоди на загальну суму 276 647 грн. 00 коп. внаслідок поставки відповідачем, відповідно до умов договору № 2-14/1-2004 від 19.01.2004 року компресорних установок неналежної якості.

Відповідач у відзиві на позовну заяву проти позовних вимог заперечує, посилаючись на те, що зобов’язання по договору № 2-14/1-2004 від 19.01.2004 року укладеному між сторонами він виконав в повному обсязі, а саме: здійснив поставку товару належної якості, згідно вимог технічної документації та взяв на себе гарантійні обов’язки по безпечній роботі установок в період гарантійного терміну. Крім того відповідач вважає, що посилання позивача на те, що за період експлуатації було 9 випадків виходу з ладу компресорних установок, що підтверджується актами виконаних робіт по гарантійному обслуговуванню не може бути доказом того, що поставлена продукція не відповідає вимогам якості, а свідчить про те, що недоліки в роботі продукції є несуттєвими та відповідач належним чином виконував взяті згідно з договором гарантійні зобов’язання.

Від третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору надійшов відзив на позовну заяву, в якому він просить відмовити позивачу в задоволенні позову посилаючись на те, що позивачем не подано документів, передбачених договором купівлі-продажу та Інструкції П-7/1966р., внаслідок чого посилання позивача на неналежну якість продукції є безпідставними, бо не доводяться обраними сторонами доказами, і не можуть бути доведені іншими доказами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, дослідивши наявні докази, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню частково, виходячи з наступного:

Рішенням господарського суду Сумської області від 20.03.2006 року по справі № 2/47-06 з спільного українсько-білоруського підприємства “Укртехноситез” на користь відкритого акціонерного товариства “Охтирський пивоварний завод” було стягнуто 276 647 грн. 00 коп. збитків у вигляді втраченої вигоди, 2 766 грн. 00 коп. держмита та 118 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 29.05.2006року рішення господарського суду Сумської області від 20.03.2006 року змінено. Рішення в частині стягнення 24 879 грн. 00 коп. збитків у вигляді втраченої вигоди, 248 грн. 79 коп. держмита скасовано та в цій частині позову відмовлено та стягнуто з ВАТ “Охтирський пивоварний завод” на користь спільного українсько-білоруського підприємства “Укртехносинтез” 124 грн. 40 коп. держмита за подання апеляційної скарги.

Постановою Вищого господарського суду України від 05.10.2006 року постанову Харківського апеляційного господарського суду від 29.05.2006 року та рішення господарського суду Сумської області від 20.03.2006 року по справі № 2/47-06 скасовано та справу передано на новий розгляд.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до договору купівлі-продажу № 2-14/1-2004, укладеного між позивачем - ВАТ “Охтирський пивоварний завод ” (покупець ) та відповідачем – СУБП “ Укртехносинтез ” (продавець) 19 січня 2004 року позивач поставив, а відповідач прийняв компресорну установку ЗВШ 1,6-6/40С в кількості дві одиниці. Факт поставки товару відповідачу підтверджується видатковою накладною № 3892 від 18.05.2004 року та актами приймання –передачі (внутрішнього приміщення ) основних засобів від 14.06.2004 року.

Відповідно до пункту 4.1. договору купівлі-продажу № 2-14/1-2004 від 19.01.2004 року, відповідач несе відповідальність за комплектність, якість та строки поставленої продукції. Якість установки повинна відповідати технічній документації. Відповідно до 4.4. вищезазначеного договору, відповідач гарантує безпечну роботу установок в період гарантійного терміну – 24 місяця з дати вводу, але не більш 30 місяців з дати відвантаження товару.

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватись належним чином і відповідно до умов Договору.

Як вбачається з матеріалів справи. компресорні установки були введені в дію 14.06.2004 року, а 21.07.2004року виникла перша поломка компресора, що викликало простій на виробництві протягом 5 годин, що підтверджується актом виконаних робіт по гарантійному обслуговуванню компресорної установки (станції) ЗВШ 1.6-6/40 зав. № 01-04 підписаного між сторонами 21.07.2004року. 17.08.2004 року відбулась наступна поломка обох установок, внаслідок чого підприємство не працювало 4 години, що підтверджується актом виконаних робіт по гарантійному обслуговуванню компресорної установки (станції ) ЗВШ 1,6-6/40С зав. № 01-04, 02-04 підписаного між сторонами 17.08.2004 року. Крім того, з 20.08.04р. по 31.05.2005р. загальна кількість поломок компресорних установок ЗВШ 1.6-6/40 С складає дев’ять, що підтверджується актами виконаних робіт по гарантійному обслуговуванню компресорної установки (станції) ЗВШ 1,6-6/40С зав. № 01-04,02-04, підписаними між сторонами.

За час експлуатації компресорних установок, станом на 31.05.2005року, загальний час простою склав 248,5 години, що підтверджується таблицею поломок компресорних установок ЗВШ 1.6-6/40С зав № 01-04 та № 02-04.

Як вбачається з матеріалів справи, вищезазначеними актами та таблицею поломок компресорних установок ЗВШ 1.6-6/40С зав № 01-04 та № 02-04 підтверджується факт поставки відповідачем неякісного товару.

Згідно ст. 250 ЦК України, пунктів 33 та 40 Положень про поставки продукції і товарів постачальник зобов’язаний безоплатно виправити недоліки продукції (товарів), на яку встановлено гарантійний строк, або замінити її, якщо не доведе, що недоліки виникли внаслідок порушення покупцем правил користування продукцією або зберігання її.

30.11.2005 року відповідачу було направлено першу претензію за № 1037/07 з вимогою заміни поставлених неякісних компресорів на якісні та виставлено вимоги відносно погашення шкоди, яку зазнав відповідач у вигляді втраченої вигоди з вини простою. 03.08.05 року позивачем було надіслано запит відносно компенсації втраченої підприємством вигоди, в тому числі, шляхом поставки резервного компресору, але листом № 02/07-10233 від 13.12.2005 року відповідач відмовив у задоволенні претензії.

Відповідно до ст. 675 Цивільного кодексу України товар, який продавець передає або зобов’язаний передати покупцеві, має відповідати вимогам щодо його якості в момент його передання покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не встановлено договором купівлі-продажу. Договором або законом може бути встановлений строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк).

Відповідач п. 4.4. договору купівлі-продажу № 2-14/1-2004 від 19.01.2004 року гарантував “безпечну роботу” установок в період гарантійного терміну, тому він вважає, що “безпечна робота” мається на увазі як безпечність для здоровя та життя обслуговуючих працівників і цей термін не можна ототожнювати з терміном “безперебійна робота”.

Суд не приймає зазначені заперечення відповідача до уваги, оскільки безпечна робота є однією з обов’язкових вимог до якості товару і встановивши гарантійний строк відповідач гарантував крім якості установок ще і їх безпечну роботу.

Відповідно до ст. 676 Цивільного кодексу України гарантійний строк, встановлений договором купівлі-продажу, продовжується на час, протягом якого покупець не міг використовувати товар у зв’язку з обставинами, що залежать від продавця, до усунення їх продавцем.

Згідно з умовами п. 6 Інструкції Держарбітражу СРСР П-7 ”Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення товарів народного споживання по якості” обладнання приймається по якості в межах гарантійного строку. П. 9 зазначеної Інструкції передбачено складання акту про скриті недоліки обладнання, всі надані позивачем Акти про поломки установок свідчать про наявність скритих недоліків. В межах гарантійного терміну для складання акту по результатам прийому установок по якості, відповідно до п. 19 Інструкції позивачем було надіслано відповідачу вимогу з проханням направити представника для складання відповідного акту, але представник відповідача не з’явився, тому згідно з п. 20 зазначеної Інструкції позивач змушений був залучити експерта, який своїм висновком підтвердив, що установки, поставлені відповідачем позивачу по договору купівлі-продажу № 2-14/1-2004 від 19.01.2004 року неякісні та вимагають заміни.

Як вбачається з наявних в матеріалах справи документів, всього за час експлуатації компресорних установок ЗВШ 1.6-6/40с № 01-04, № 02-04 загальний час простою склав 248, 5 годин, що підтверджує факт поставки відповідачем неякісного товару. За даний час простою виробництва підприємство зазнало збитків у вигляді недоотриманого доходу, який позивач міг би одержати при умові якісного та безперебійного функціонування цих установок, тобто втраченої вигоди. Відповідно до розрахунку позивача, який зроблено на підставі Тимчасової Методики визначення розміру шкоди, яка спричинена внаслідок порушенням умов договору купівлі-продажу № 2-14/1-2004 від 19.01.2004року, розмір втраченої вигоди становить 276 647 грн. 00 коп.

Крім того відповідно до висновку експерта компресорних установок ЗВШ 1, 6-6/40 С УХЛ 4-2 шт. від 13.06.2006 року. та пояснень експерта Коваль Р.В. в наданих на експертизу компресорних установках ЗВШ 1, 6-6/40 С УХЛ 4 зав. 01-04 випуску 17.05.2004 року та ЗВШ 1,6-6/40С УХЛ 4 зав. № 02-04, випуску 12.05.2004 року тиск нагнітання по ступеням компресорів не відповідає вимогам формуляру п. 3.3. і договору купівлі – продажу п. 4.1, про що свідчить Акт технічного обстеження компресорних установок від 09.06.2006 року. Дефекти, виявлені на компресорних установках в період гарантійного строку.

Позивач подав додаткове пояснення по справі № 1878/07 від 14.12.2006 року, в якому фактично відмовся від позовних вимог в частині стягнення з відповідача 24 897 грн. 00 коп. збитків, понесених за простій виробництва менш ніж 5 годин по Актам від 21.07.2004 року, від 17.08.2004 року, від 20.08.2004 року, від 27.08.2004 року, від 15.10.2004 року, від 25.03.2005 року всього 36 годин, тому провадження в цій частині підлягає припиненню на підставі п. 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України,На підставі вищевикладеного, суд вважає вимоги позивача щодо стягнення з відповідача 251 768 грн. 00 коп. збитків правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, а заперечення відповідача та третьої особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, з урахуванням всіх обставин справи, не обґрунтованими.

Відповідно до ст. 49 ГПК України витрати по сплаті держмита та судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення покладаються на відповідача пропорційно розміру задоволених вимог.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд –


В И Р І Ш И В :


1.Позов задовольнити частково.


2. Стягнути з спільного українсько-білоруського підприємства “Укртехноситез” (40020, м. Суми, Курський проспект, 6; код 21127532 ) на користь відкритого акціонерного товариства “Охтирський пивоварний завод” (42700, Сумська область , м. Охтирка , вул. Батюка, 23; код 00383053) 251 768 грн. 00 коп. збитків у вигляді втраченої вигоди, 2518 грн. 68 коп. витрат по державному миту, 107 грн. 39 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.В іншій частині позову провадження по справі припинити.


4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.


          СУДДЯ                                                                       ЛУЩИК М.С.


Повний текст рішення підписано 20.12.2006 року.