Рішення №321780

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

————————————————————————————————————————

* 10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, '481-620


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "12" грудня 2006 р.

Справа № 5/3057

Господарський суд Житомирської області у складі:

Головуючого судді

судді Брагіної Я.В.

судді

за участю представників сторін

від позивача Костенко Г.В., дор. № 19 від 08.06р.

від відповідача Дубовик П.В., дор. № 55 від 16.10.06р.

Розглянув справу за позовом Турецької фірми "Меторополь йапи малземелері ЛТД" (м. Стамбул, Туреччина)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліта-Сервіс" (м. Бердичів)

про стягнення 29275,55 дол США


Спір розглядається у більш тривалий термін, ніж передбачено ч. 1 ст. 69 ГПК України за погодженням сторін у відповідності до ч. 4 ст. 69 ГПК України.


Позивач звернувся до господарського суду Житомирської області з позовом про стягнення з відповідача 20052,55 доларів США перерахованих йому позивачем в якості попередньої оплати за пиломатеріали, оскільки відповідач не поставив їх позивачу.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав, пояснив, що між сторонами був укладений контракт №38 від 01.12.04р., згідно якого відповідач зобов'язувався поставити позивачеві пиломатеріали після попередньої оплати. На виконання умов контракту позивач перерахував в якості попередньої оплати 30000 доларів США, але відповідач поставив позивачеві пиломатеріали частково на суму 9947,45 доларів США. На різницю коштів відповідач пиломатеріали не поставив у зазначені терміни в контракті. Тому позивач звернувся до суду про стягнення з відповідача 20052,55 доларів США.

Представник відповідача у судовому засіданні 14.11.06р. проти позову заперечував, але письмового відзиву на позовну заяву не надав, пояснив, що борг в сумі 20052,55грн. існує, але позивач не звертався з вимогою про повернення боргу. Крім того, вважає, що позивач неправильно нарахував неустойку, оскільки сторони не приступили до виконання умов контракту, а поставка продукції здійснювалась відповідачем позивачеві не на виконання умов контракту. У судове засідання 12.12.06р. не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений вчасно та належним чином.

Справа розглядається за наявними в ній матеріалами у відповідності до ст. 75 ГПК України.

Суд оглянув у судовому засіданні документи: контракт № 38 від 01.12.04р., додаток до договору, газету торгового реєстру Турції, банківські виписки, декларації, відгрузочні специфікації, акти звірок взаєморозрахунків, лист узгодження, облікову картку, рахунок - фактуру, договір на транспортно - експедиційне обслуговування, калькуляцію вартості пиломатеріалів, поштові квитанції.

Заслухавши пояснення представника позивача та представника відповідача у судовому засіданні 14.11.06р., дослідивши матеріали справи, господарський суд,-

ВСТАНОВИВ:

01.12.06р. між сторонами був укладений контракт № 38, на підставі якого відповідач зобов'язувався продати, а позивач купити пиломатеріали згідно специфікацій, які є невід'ємною частиною контракту (а.с.4-7).

Як вбачається із додатку №1 до зазначеного вище контракту №38, сторони узгодили кількість, вид, якість пиломатеріалів (а.с.7).

Відповідно до п. 5.1 контракту, оплата товару проводиться позивачем в доларах США шляхом банківського переказу у вигляді 100% попередньої оплати на рахунок відповідача.

А об'єм поставки продукції становить 10000 куб.м. до 31.12.05р. (п.1.3 контракту №38).

Позивач на виконання умов контракту перерахував відповідачу в якості попередньої оплати 30000 доларів США, що підтверджується банківськими виписками, а саме: від 08.12.04р. на суму 10000 доларів США, від 25.01.05р. на суму 5000 доларів США, від 03.03.05р. на суму 15000доларів США, ( а.с. 44,47,50) і не заперечується відповідачем.

Проте, відповідач свої зобов'язання щодо поставки позивачу пиломатеріалів виконав частково - поставив пиломатеріалів на суму 9947,45 грн., що підтверджується накладною №501000002/5/001800 від 26.03.5р., рахунком фактурою, листом-узгодженням, калькуляцією вартості пиломатеріалів (а.с.58,59,62,70).

Тому, на день звернення з позовом до суду за відповідачем рахувався борг в сумі 20052,55 доларів США ( 30000 - 9947,45), що ще підтверджується актом звірки взаєморозрахунків ( а.с. 35).

Відповідно до п. 7.4 контракту, сторона для якої склалась неможливість виконання зобов'язань зобов'язана завершити всі фінансові зобов'язання перед іншою стороною в тижневий термін.

Згідно п. 2. ст. 693 ЦК України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Таким чином, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення 20052,55 доларів США підлягають задоволенню.

Разом з тим, суд відмовляє в позові в частині стягнення з відповідача 9223 доларів США штрафних санкцій враховуючи наступне:.

-Як вбачається з розрахунку позивача ( а.с. 24), позивач нарахував пеню за кожен день прострочення поставки продукції.

Відповідно до п. 3 ст. 549 ЦК України, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Проте, відповідно до умов контракту №38 від 01.12.2004 року у відповідача було зобов'язання поставки пиломатеріали позивачеві, а не грошове зобов'язання.

Відповідно до вимог ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідач позов щодо підстав та предмету не оспорив, доказів поставки продукції не надав, попередню оплату не повернув, а у акті звірки взаєморозрахунків від 17.10.06р. суму боргу визнав ( а.с. 35).

Згідно ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Суд не приймає до уваги заперечення відповідача щодо відсутності вимоги про повернення коштів, оскільки як уже зазначав суд вище, строк поставки був передбачений умовами контракту до 31.12.05р., а у вразі неможливості виконати умови контракту сторони проводять фінансові зобов'язання в тижневий термін.

Крім того, суд не приймає до уваги і заперечення відповідача про те, що сторони не приступили до виконання контракту №38 від 01.12.04р., оскільки доводи відповідача спростовуються матеріалами справи, зокрема: банківськими виписками, в яких зазначається позивачем, що кошти перераховуються на виконання контракту №38 (а.с.44,47,50) та документами про часткову поставку відповідачем продукції позивачеві -накладною №501000002/5/001800 від 26.03.5р., рахунком фактурою, листом-узгодженням, калькуляцією вартості пиломатеріалів (документами надісланими до суду Білгород-Дністровською митницею, а.с. 57 - 75).

Таким чином, враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги в сумі 20052,55 доларів США обгрунтовані, заявлені у відповідності до вимог чинного законодавства, підтверджуються належними доказами, які є в матеріалах справи і задовільняє позов на зазначену суму.

Витрати по сплаті державного мита та інформаційно- технічного забезпечення судового процесу покладаються на відповідача пропорційно сумі задоволених вимог , оскільки він спонукав позивача звернутись з позовом до суду.

Керуючись ст.ст. 525,526, 549, 655, 693 ЦК України, 33,34,43,44,49, 82-85 ГПК України, господарський суд,

ВИРІШИВ:

1.Позов задовільнити частково.

2. Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліта-Сервіс", 13300 м.Бердичів, вул. Воровського, 4, Житомирська область, р/р №26008482205003 в Житомирському регіональному Управлінні КБ "Приватбанк, МФО 311744, код 25306409

- на користь Турецької фірми "Меторополь йапи малземелері ЛТД", м. Стамбул, Туреччина, вул. Керестеджилер Ситеси, 3 "а", блок 34670, р/р №125875-9 відділення: Кадикой Банку Азія Фінанс Куруму А.Ш.:

-20052,55 доларів США повернення попередньої оплати,

-200,55 доларів США витрат, пов'язаних із сплатою державного мита,

-80,83грн. витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.В решті позову відмовити.


Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання мотивованого рішення у відповідності до ст.84 ГПК України.

Суддя

Брагіна Я.В.

Дата підписання рішення: 21 грудня 2006 року

Віддрукувати:

1 - в справу

2 - позивачу

3 - відповідачу