Рішення №321785ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

_________________________________________________________________________________________________________


ПОСТАНОВА

21.11.06                                                                                           Справа № 15/152

Львівський апеляційний господарський суд в складі колегії суддів: Онишкевича В.В. /головуючий/, Скрутовського П.Д., Слуки М.Г.

Розглянувши апеляційну скаргу Приватного підприємства “Мет-Експо” від 31.08.2006р. за №43

на ухвалу господарського суду Рівненської області від 09.08.2006р.

у справі №15/152

За позовом ТзОВ ЛТД “АЄК”, м.Рівне

До Приватного підприємства “Мет-Експо”, м.Рівне

Про виселення із орендованих приміщень у зв”язку із закінченням строку договору майнового найму

та за зустрічним позовом Приватного підприємства “Мет-Експо”, м.Рівне, до ТзОВ ЛТД “АЄК”, м.Рівне, з участю третьої особи, яка не заявляє самостійних позовних вимог на предмет спору –Приватне підприємство “Кольортех”, м.Рівне, про спонукання орендодавця продовжити дію договору на новий строк

з участю фізичної особи - Вознюка Степана Семеновича, м.Рівне

За участю представників:

від позивача Мартинов О.Ю. –предст.

від відповідача не з”явився

від третьої особи за зустрічним позовом Музичук Р.С. –предст.

від фізичної особи не з”явився

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 09.08.2006р. у справі №15/152 за позовом ТзОВ ЛТД “АЄК”, м.Рівне, до Приватного підприємства “Мет-Експо”, м.Рівне, про виселення із орендованих приміщень у зв”язку із закінченням строку договору майнового найму, а також за зустрічним позовом Приватного підприємства “Мет-Експо” до ТзОВ ЛТД “АЄК” з участю третьої особи, яка не заявляє самостійних позовних вимог на предмет спору –Приватне підприємство “Кольортех”, м.Рівне, про спонукання орендодавця продовжити дію договору на новий строк, провадження у справі було припинене з посиланням на п.1 ст.80 ГПК України.

Відповідач за первісним позовом оскаржив винесену судом першої інстанції ухвалу в апеляційну інстанцію, просить її скасувати з підстав, викладених в апеляційній скарзі, а матеріали справи направити на новий розгляд.

Представникам позивача та третьої особи, які брали участь у судовому засіданні, роз”яснено їх права та обов”язки передбачені ст.ст.20,22 ГПК України.

Представник відповідача в судове засідання не з”явився, хоч був повідомлений належним чином про день і час розгляду апеляційної скарги, про що свідчить поштове повідомлення про вручення йому поштової кореспонденції, а саме ухвали суду від 17.10.2006р. про відкладення розгляду справи на 21.11.2006р. на 9-45 год.

В процесі розгляду апеляційної скарги, судом було встановлено наступне:

01.09.2003р. між позивачем та відповідачем у справі був укладений договір майнового найму за №22, у відповідності до якого Наймодавець –позивач, зобов”язувався передати Наймачу-відповідач, в строкове платне користування майно –складське приміщення, офіс та приміщення загального користування, склад-навіс та рампу, які знаходять за адресою: м.Рівне, вул.Старицького,21. А відповідач відповідно, зобов”язувався прийняти зазначене вище майно та належним чином і в повному обсязі та в передбачені договором строки сплачувати орендну плату. Пунктом п.5 договору передбачено термін його дії, а саме, з моменту укладення і діє до 01.02.2005р. Актом приймання-передачі від 01.09.2003р. підтверджується факт передачі спірного орендованого майна позивачем відповідачу у даній справі.

У зв”язку із закінченням строку дії договору оренди, ТзОВ ЛТД “АЄК” неодноразово повідомляло ПП “Мет-Експо” листами, які долучені до матеріалів справи, про звільнення Орендарем орендованих приміщень.

Однак, Орендар, в порушення умов договору, орендованого приміщення не звільнив, мотивуючи це бажанням продовжити дію договору від 01.09.2003р., про що зазначив у своєму листі від 01.03.2005р.

08.04.2005р. позивач по справі уклав з громадянином Вознюком С.С. договір оренди приміщень у м.Рівне по вул.Старицького,21, які є предметом даного спору.

Однак, новий Орендар скористатися своїм правом орендаря не зміг, оскільки орендовані попереднім орендарем приміщення не були передані ним у встановленому порядку Орендодавцю –позивачу у даній справі. Зазначене вище послужило підставою для громадянина Вознюка С.С. звернутися до Рівненського міського суду із позовною заявою, у якій він просив суд зобов”язати ПП “Мет-Експо” усунути перешкоди у користуванні зазначеним вище приміщенням.

Рішенням Рівненського міського суду від 24.05.2005р. по справі №2-5646 вимоги позивача - громадянина Вознюка С.С. було задоволено в повному розмірі та зобов”язано ПП “Мет-Експо” усунути перешкоди Вознюку Степану Семеновичу у користуванні майном, яке є предметом даного спору. Даним рішенням було встановлено, що оскільки термін дії договору майнового найму №22 від 01.09.2003р., який укладено між позивачем та відповідачем у даній справі, закінчився 01.02.2005р., ПП “Мет-Експо” у відповідності до вимог ст.785 ЦК України та умов договору від 01.09.2003р. користується спірним приміщенням незаконно. Крім того, зазначеним рішенням зобов”язано відповідача по справі звільнити приміщення у м.Рівне по вул.Старицького,21 на користь громадянина Вознюка С.С.

29.06.2006р. ТзОВ ЛТД “АЄК” уклало з ПП “Кольортех” “договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, який знаходиться за адресою: м.Рівне, вул.Старицького,21, у відповідності до якого власником спірного приміщення стало - ПП “Кольортех”.

Договір оренди від 08.04.2005р. був погоджений новим власником спірного приміщення –ПП “Кольортех”.

У зв”язку з тим, що до даних правовідносин має пряме відношення громадянин Вознюк В.В. –фізична особа, з яким позивачем у справі 08.04.2005р. був укладений договір оренди спірного майна, господарським судом Рівненської області оскаржуваною ухвалою від 09.08.2006р. було цілком правомірно у відповідності до вимог п.1 ст.80 ГПК України припинено провадження у даній справі.

Слід зазначити, що у випадку незалучення до даної справи громадянина Вознюка С.С., у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних позовних вимог на предмет спору, були б порушені його майнові права як орендаря даного майна. Факт набуття громадянином Вознюком С.С. майнових прав встановлено зазначеним вище рішенням Рівненського міського суду від 24.05.2005р. по справі №2-5646, яке підтверджене постановою Верховного суду України.

В той же час, відповідно до чинного ГПК України, господарський суд позбавлений можливості залучити до справи в якості третьої особи –фізичну особу Вознюка С.С., тому спір по суті з участю фізичної особи, підлягає розгляду в суді загальної юрисдикції. Зазначене вище підтверджується ст.21 ГПК України, у якій чітко зазначено, що сторонами в судовому процесі, а саме, позивачами та відповідачами можуть бути підприємства та організації, зазначені у ст.1 даного Кодексу. А відповідно до ст.27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних позовних вимог, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов”язки сторін.

Посилання відповідача у апеляційній скарзі на те, що господарський суд Рівненської області повинен був залучити до справи в якості третьої особи Вознюка С.С. як суб”єкта підприємницької діяльності, оскільки він наділений цим статусом, а не як фізичну особу –Вознюка С.С., спростовується матеріалами справи, зокрема, договором від 08.04.2005р., із якого чітко вбачається, що він укладений громадянином Вознюком Степаном Семеновичем, а не суб”єктом підприємницької діяльності Вознюком С.С.

При згаданих вище обставинах, суд не вбачає правових підстав для скасування оскаржуваної ухвали та задоволення апеляційної скарги відповідача по даній справі.

Керуючись ст.ст.91, 101-106 ГПК України, Львівський апеляційний господарський суд,-

П О С Т А Н О В И В :          

Ухвалу господарського суду Рівненської області від 09.08.2006р. по справі №15/152 залишити без зміни, а апеляційну скаргу без задоволення.

Матеріали справи №15/152 повернути в господарський суд Рівненської області.


Головуючий суддя                                                  В.В. Онишкевич

суддя М.Г. Слука

суддя П.Д. Скрутовський