Рішення №321786

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


09.11.06 р.                     Справа № 36/299                               

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Марченко О.А.

при секретарі судового засідання Дибля Т.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: Дочірнього підприємства „Горлівське будівельно-монтажне управління №7” Відкритого акціонерного товариства „Донбасканалбуд”, м.Горлівка

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „ДКС-механізація”, м.Донецьк

про: стягнення 50 257грн.34коп.

У судове засідання з’явились представники сторін:

від позивача:

від відповідача:


                                                                                З 23.10.2006р. по 09.11.2006р. по

справі згідно ст.77 ГПК України

оголошувалась перерва.


СУТЬ СПОРУ:          


Позивач, Дочірнє підприємство „Горлівське будівельно-монтажне управління №7” Відкритого акціонерного товариства „Донбасканалбуд”, м.Горлівка звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю „ДКС-механізація”, м.Донецьк про стягнення заборгованості в сумі 50 257грн.34коп., яка складається з основного боргу в сумі 42 077грн.60коп., пені в сумі 3 808грн.23коп., суми інфляції – 3 222грн.86коп. та 3% річних в сумі 1 148грн.65коп.

Одночасно, позивачем заявлена вимога про відшкодування витрат по сплаті послуг адвоката в сумі 6 000грн.00коп.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на договір субпідряду №18 від 20.08.2004р. з додатком, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати, акти приймання виконаних підрядних робіт, проміжний акт від 28.08.2006р., акт звірки взаєморозрахунків станом на 17.05.2006р., акт безбанківського заліку взаємної заборгованості, реєстри платіжних документів.


Відповідач надав суду відзив на позов №3-23/2006 від 06.10.2006р., у якому позовні вимоги в розмірі основного боргу в сумі 50 257грн.34коп. визнає частково, оскільки вважає їх необґрунтованими. Також відповідач просить суд зменшити суму неустойки та суми, що підлягає стягненню з нього у зв’язку з відшкодуванням витрат зі сплати послуг адвоката. Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю „ДКС-механізація”, м.Донецьк просить суд розстрочити виконання рішення на 6 місяців та здійснювати стягнення протягом даного періоду рівними долями.

Супровідним листом №5-23/2006 від 23.10.2006р. відповідач направив на адресу господарського суду платіжне доручення №368 від 16.10.2006р., що підтверджує оплату за договором №18 від 20.08.2004р. в сумі 10 000грн.00коп.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, господарський суд встановив:


20.08.2004р. між Товариством з обмеженою відповідальністю „ДКС-механізація”, м.Донецьк та Дочірнім підприємством „Горлівське будівельно-монтажне управління №7” Відкритого акціонерного товариства „Донбасканалбуд”, м.Горлівка був укладений договір субпідряду №18, згідно якого Підрядник (позивач) взяв на себе зобов’язання на свій ризик, власними та залученими силами виконати роботи по робочому об’єкту „Розширенню породного відвалу”, встановлені позиційним списком: виніс госп-питного водопроводу В1; виніс напорного колектору побутової каналізації К1Н; монтаж механічного обладнання насосної станції, а Замовник (відповідач) у свою чергу зобов’язався своєчасно сплатити надані послуги (п.1.1. договору).

Вартість доручених Підряднику робіт склала 1 028 669грн.00коп. (п.3.1. договору).

Пунктом 5.3. договору сторони передбачили, що розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює на протязі 20 банківських днів з моменту підписання сторонами акту виконання робіт за формою КБ-3, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, частинами за фактом виконання робіт, але не більше кошторисно-договірної вартості.

Дочірнє підприємство „Горлівське будівельно-монтажне управління №7” Відкритого акціонерного товариства „Донбасканалбуд”, м.Горлівка взяті на себе зобов’язання за договором на виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації виконав належним чином на загальну суму 227 949грн.60коп., що підтверджується актами приймання виконаних підрядних робіт №1119-1120-1123 за вересень 2004р., №1119-1120-1249 за жовтень 2004р., №1119-1120-1123 за жовтень 2004р., №1293-1294-1295 за листопад 2004р., №1340-1341-1342 за березень 2005р., №1340-1341-1343 за березень 2005р., №1340-1341-1343 за липень 2005р., №1340-1341-1342 за вересень 2005р., №1340-1341-1343 за вересень 2005р. та довідками про вартість виконаних підрядних робіт та витрати за вересень 2004р., за жовтень 2004р., за листопад 2004р., за березень 2005р., за липень 2005р., за вересень 2005р., підписаними обома сторонами та завіреними печатками підприємств (копії наявні у матеріалах справи).

Відповідач свої договірні зобов’язання щодо сплати виконаних робіт виконав частково в сумі 185 872грн.00коп., що підтверджується платіжними дорученнями та банківськими виписками (копії залучено до матеріалів справи), у зв’язку з чим з його боку виникла заборгованість в сумі 42 077грн.60коп., про що свідчить акт звірки взаєморозрахунків станом на 17.05.2006р., підписаний обома сторонами та завірений печатками підприємств.

23.10.2006р. на адресу господарського суду Донецької області від Товариства з обмеженою відповідальністю „ДКС-механізація”, м.Донецьк надійшов супровідний лист №5-23/2006 від 23.10.2006р. про надіслання платіжного доручення №368 від 16.10.2006р., який підтверджує сплату відповідачем заборгованості в сумі 10 000грн.00коп.

Таким чином, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю „ДКС-механізація”, м.Донецьк перед позивачем за договором №18 від 20.08.2004р. складає 32 077грн.60коп.

Відповідно до п.1-1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.


Враховуючи те, що відповідачем за цим позовом частково сплачено заборгованість за договором №18 від 20.08.2005р. в сумі 10 000грн.00коп., провадження у справі в цій частині підлягає припиненню в зв’язку з відсутністю предмету спору.

Відповідач не представив суду доказів перерахування на рахунок позивача заборгованості за договором №18 від 20.08.2005р. в сумі 32 077грн.60коп., в зв’язку з чим господарський суд робить висновок, що заборгованість у вказаній сумі не перерахована до теперішнього часу.

Оскільки факт заборгованості відповідача перед позивачем за договором №18 від 20.08.2005р. в сумі 32 077грн.60коп. підтверджено матеріалами справи, суд дійшов до висновку, що позовні вимоги Дочірнього підприємства „Горлівське будівельно-монтажне управління №7” Відкритого акціонерного товариства „Донбасканалбуд”, м.Горлівка в цій частині є обґрунтованими, доведеними належним чином та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до п.16.10. договору у разі несплати виконаних робіт, Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несплачених робіт, за кожний день прострочення.

На підставі даного пункту договору позивачем нараховано пеню на заборгованість, яка виникла за договором №18 від 20.08.2005р. в сум 3 808грн.23коп. за період з липня 2005р. по вересень 2005р. включно.

Розглянувши представлений розрахунок суми пені, з огляду на наявність заборгованості за договором, суд вважає вимоги позивача в частині стягнення суми пені такими, що відповідають нормам чинного законодавства, а відтак, такими, що підлягають задоволенню.

За приписом ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі даної статті, позивачем нараховано суму інфляції – 3 222грн.86коп. за період з жовтня 2004р. по вересень 2005р. включно та 3% річних в сумі 1148грн.65коп. за період з жовтня 2004р. по вересень 2005р. включно на заборгованість, що виникла за договором субпідряду №18 від 20.08.2004р.

Розглянувши представлений розрахунок суми інфляції та 3% річних, з огляду на наявність заборгованості за договором, суд вважає вимоги позивача в частині стягнення суми інфляції та 3% річних обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивача про відшкодування витрат по сплаті послуг адковата в сумі 6 000грн.00коп. господарський суд вважає вимогу такою, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

В підтвердження наданих послуг позивачем наданий договір про надання адвокатських послуг №71 від 21.08.2006р., копія якого наявна в матеріалах справи.

Згідно з даним договором (п.3.1) вартість наданих послуг визначена в розмірі 6000грн.00коп.

Позивачем вартість послуг сплачена у повному обсязі, що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру №48 від 22.08.2006р.

Суд зазначає, що витрати позивачів, пов'язані з оплатою ними послуг адвокатів, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об'єднань з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді розподіляються між сторонами на загальних підставах, визначених частиною п'ятою статті 49 Господарського процесуального кодексу України.

При цьому суд враховує, що розмір відшкодування названих витрат, крім державного мита, не повинен бути неспіврозмірним, тобто явно завищеним.

За таких обставин суд з урахуванням обставин конкретної справи, зокрема, ціни позову може обмежити цей розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для даної справи.

З урахуванням викладеного, господарський суд вважає, що вимога позивача про відшкодування витрат по сплаті послуг адвоката в сумі 6 000грн.00коп. підлягає задоволенню частково у сумі 2 000грн.00коп.

У своєму відзиві на позов Товариство з обмеженою відповідальністю „ДКС-механізація”, м.Донецьк просить суд розстрочити виконання рішення на 6 місяців та стягнення здійснювати протягом шістьох місяців рівними долями.

У підтвердження своїх вимог посилається на винятковість положення ТОВ „ДКС-механізація”, тяжке фінансове становище, а також на те, що основним боржником за виконані роботи є ДВАТ Центральна збагачувальна фабрика „Дзержинська” ДП ВАТ Державна холдінгова компанія „Донбасвуглезбагачення”, сума заборгованості якого перевищує 400 000грн.00коп., яке є державним підприємством та стягнення з якого унеможливлюється у зв’язку з заборгованістю цього підприємства з податків та заробітної плати.

Крім того, відповідачем представлено суду відзив на позов ЦОФ „Дзержинська” по справі №14/179, у якому останній зазначає, що 14.06.2006р. у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна зареєстровано податкову заставу активів ЦОФ „Дзержинська”.

Господарський суд, розглянувши заяву відповідача про надання розстрочки виконання рішення протягом 6 місяців, враховуючи те, що відповідачем підтверджено тяжкий фінансовий стан ТОВ „ДКС-механізація”, м.Донецьк, вважає її обґрунтованою та такою що підлягає задоволенню згідно ст.121 Господарського процесуального кодексу України.


Оскільки відповідачем частково погашено заборгованість за договором після порушення провадження по справі, судові витрати підлягають віднесенню на відповідача в порядку, встановленому ст.49 Господарського процесуального кодексу України.


На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 525, 526, 625 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України, ст.ст. 4-2, 4-3, 22, 33, 36, 43, 49, 77, 77, 82 -85, 121 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


ВИРІШИВ:


Позов Дочірнього підприємства „Горлівське будівельно-монтажне управління №7” Відкритого акціонерного товариства „Донбасканалбуд”, м.Горлівка до Товариства з обмеженою відповідальністю „ДКС-механізація”, м.Донецьк про стягнення заборгованості в сумі 50 257грн.34коп., яка складається з основного боргу в сумі 42 077грн.60коп., пені в сумі 3 808грн.23коп., суми інфляції – 3 222грн.86коп. та 3% річних в сумі 1 148грн.65коп. – задовольнити частково.


Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „ДКС-механізація” (за адресою: вул.Павших Комунарів, 81, м.Донецьк, 83023, р/р 26000301750401 у філії Головного управління ПІБ м.Донецька, МФО 334635, ЄДРПОУ 31297470) на користь Дочірнього підприємства „Горлівське будівельно-монтажне управління №7” Відкритого акціонерного товариства „Донбасканалбуд” (за адресою: вул.Академіка Павлова, 22, м.Горлівка Донецької області, 84601, р/р 260029801024 в УСБ м.Горлівки, МФО 334088, ЄДРПОУ 01416263) заборгованість в сумі 32 077грн.60коп., пеню в сумі 3 808грн.23коп., суму інфляції - 3 222грн.86коп., 3% річних в сумі 1 148грн.65коп., витрати по сплаті послуг адвоката в сумі 2 000грн.00коп., витрати по сплаті державного мита в сумі 502грн.57коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118грн.00коп.


Розстрочити виконання рішення на шість місяців. Стягнення здійснювати рівними частинами.


Видати наказ після набуття рішенням законної сили.


Припинити провадження у справі в частині стягнення суми боргу в розмірі 10 000грн.00коп.


Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.


У судовому засіданні 09.11.2006р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.


Текст рішення підписано 09.11.2006р.


          


Суддя Марченко О.А.