Рішення №321803

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області


______________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65


УХВАЛА

від "18" грудня 2006 р.

Справа № 7/166-Б.


За заявою боржника Закритого акціонерного товариства "Комплекс екологічних споруд" (м. Бердичів)

про визнання його банкрутом

Суддя Кудряшова Ю.В.          

Присутні:

від кредитора: Бистрицька Д. О. - старший державний податковий інспектор юридичного відділу Бердичівської ОДПІ, дор. від 06.03.06 № 1827/10

від боржника: Тимкович О. П. - юрисконсульт

Взяв участь: Петричук Б. Б. - розпорядник майна


В провадженні господарського суду знаходиться справа № 7/166-Б про визнання банкрутом Закритого акціонерного товариства "Комплекс екологічних споруд" (м.Бердичів).

Ухвалою господарського суду від 01.12.06 затверджено реєстр вимог кредиторів та вказано про призначення наступного засідання суду після надання розпорядником майна протоколу засідання кредитора з клопотанням про застосування наступної (визначеної кредитором) процедури банкрутства.

06.12.06 до господарського суду надійшла заява від розпорядника майна Петричука Б. Б. з клопотанням про затвердження мирової угоди, укладеної між кредитором - Бердичівською ОДПІ та боржником.

Ухвалою господарського суду від 08.12.06 призначено засідання суду для розгляду питання про затвердження мирової угоди, укладеної між кредитором - Бердичівською ОДПІ та боржником на 18.12.06.

В судовому засіданні представником кредитора заявлено клопотання про затвердження мирової угоди, укладеної між кредитором - Бердичівською ОДПІ та боржником.

Представник боржника та розпорядник майна Петричук Б. Б. підтримали заявлене кредитором клопотання про затвердження мирової угоди.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши текст мирової угоди та інші подані матеріали, заслухавши представників кредитора, боржника та розпорядника майна Петричука Б. Б., господарський суд,

Встановив:

- відповідно до ст. 35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін;

- у відповідності до ч. 2 ст. 35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон), мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство;

- згідно ст. 36 Закону, мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог другої та наступних черг, визначених статтею 31 цього Закону;

- виходячи із змісту вищезазначених положень Закону, мирова угода може бути укладена лише щодо вимог, які включені до реєстру вимог кредиторів;

- виходячи зі змісту ч. 3 ст. 38 Закону, господарський суд при розгляді мирової угоди зобов’язаний дослідити умови мирової угоди на предмет їх відповідності чинному законодавству, а також перевірити порядок проведення зборів комітету кредиторів та встановлений Законом порядок укладення мирової угоди;

- рішення про укладення мирової угоди прийнято правомочним кредитором та боржником, про що свідчить протокол засідання кредитора № 1 від 04.12.06, протокол засідання кредитора № 2 від 05.12.06 (а.с.24,25); від імені кредитора мирову угоду підписано начальником Бердичівської об"єднаної державної податкової інспекції - Самборською І. В.; від імені боржника мирову угоду підписано в. о. директора ЗАТ "Комплекс екологічних споруд" - Григоруком А. Н., як передбачено ч.ч. 4, 5 статті 35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

- як вказано у п. 1.1 мирової угоди, відповідно до статей 36, 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", сторони домовились про списання, відстрочку та розстрочку боргів боржника в розмірі, на умовах та в порядку, визначених цією мировою угодою і календарним планом - графіком виплати заборгованості кредитору (Додаток № 1) (а.с.29);

- в мировій угоді, сторонами встановлено певні умови сплати кредиторської заборгованості боржника, визнаної господарським судом Житомирської області, відповідно до реєстру вимог кредиторів (пункт 3 мирової угоди);

- абзацом 3.1.1 п.п.3.1 п. 3 мирової угоди передбачено розстрочку сплати заборгованості кредитору, визнаної господарським судом та внесеної до реєстру вимог кредиторів, у термін 24 місяці з дня затвердження мирової угоди господарським судом;

- відповідно до аб. 3.1.2 п.п.3.1 п.3 мирової угоди, кредиторська заборгованість у розмірі 185462 грн. 13 коп. підлягає сплаті протягом 24 місяців з дня затвердження мирової угоди судом, про що свідчить Додаток № 1 до мирової угоди "Календарний план - графік погашення заборгованості у справі про банкрутство ЗАТ "КЕС"" (а.с.29);

- відповідно до статті 36 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з дня затвердження мирової угоди судом підлягає списанню (прощенню) сума штрафних санкцій в розмірі 177100 грн. 95коп., пеня у розмірі 88309 грн. 19 коп. перед Бердичівською об"єднаною державною податковою інспекцією (аб. 3.1.3 п.п.3.1 п. 3 мирової угоди).

Сторонами додержано порядок укладення мирової угоди, передбачений статтею 37 Закону, мирова угода містить положення про розмір, порядок і строки виконання зобов'язань боржника, як передбачено ст. ст. 35 - 39 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання йогго банкрутом".

Умови даної мирової угоди не суперечать чинному законодавству України.

Відповідно до ч. 7 ст. 38 Закону, з дня затвердження господарським судом мирової угоди припиняються повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

У відповідності до ч. 2 ст. 37 Закону, мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів та інвестора.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за можливе затвердити мирову угоду, укладену 05.12.06 між кредитором - Бердичівською об"єднаною державною податковою інспекцією та боржником - Закритим акціонерним товариством "Комплекс екологічних споруд", та припинити провадження у справі.


Керуючись ст. ст. 16, 35 - 38, 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України, господарський суд,


УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду, укладену 05.12.06 між кредитором - Бердичівською об"єднаною державною податковою інспекцією та боржником - Закритим акціонерним товариством "Комплекс екологічних споруд" .

2. Провадження у справі припинити.

3. Припинити повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна) Петричука Б. Б.


Суддя Кудряшова Ю.В.Віддрукувати:

1 - в справу

2 - боржнику

3 - Бердичівській ОДПІ

4 - а/к Петричуку Б. Б.

5 - Житомирському обл. сектору з п. б.