Рішення №321808

          

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10002, м.Житомир, майдан Путятинський, 3/65 тел.(8-0412) 48-16-02


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2006 р. Справа № 8/4449

Житомирський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Гулової А.Г.

суддів: Пасічник С.С.

Шкляр Л.Т.


при секретарі Павловській Л.П. ,

за участю представників сторін:

від позивача: Криловської Л.В. - директора,

Собецької Г.В. - представника за довіреністю від 01.08.2006р.,

від відповідача: Гайдака О.В. - представника за довіреністю від 27.11.2006р., Білецької А.В. - представника за довіреністю від 27.11.2006р.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Захід-Схід", м.Хмельницький

на рішення господарського суду Хмельницької області

від "14" серпня 2006 р. у справі № 8/4449 (суддя Степанюк А.Г.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Захід-Схід",

м. Хмельницький

до Відкритого акціонерного товариства "Старокостянтинівський завод "Металіст",

м. Старокостянтинів Хмельницької області

про спонукання до виконання умов договору оренди № 43/2 від 03.11.2003р.,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Хмельницької області від 14 серпня 2006р. у справі №8/4449 в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Захід-Схід" (м.Хмельницький) до Відкритого акціонерного товариства "Старокостянтинівський завод "Металіст" (м.Старокостянтинів Хмельницької області) про спонукання до виконання умов договору оренди №43/2 від 03.11.2003р. відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати рішення господарського суду першої інстанції з підстав, наведених у скарзі, та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.

В апеляційній скарзі позивач посилається на неправильне застосування місцевим господарським судом норм матеріального права та неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи. Зокрема, на думку позивача, неправильним є висновок місцевого господарського суду про те, що лист Відкритого акціонерного товариства "Старокостянтинівський завод "Металіст" від 05.07.2006р. №01/733 ніяким чином не впливає на права та обов'язки сторін, оскільки зі змісту вказаного листа вбачається, що відповідач, в порушення вимог ст.ст.782, 783 Цивільного кодексу України, в односторонньому порядку відмовився від договору, чим порушив права Товариства з обмеженою відповідальністю "Захід-Схід".

Представник позивача в засіданні суду підтримала доводи та вимоги апеляційної скарги, вважає, що рішення господарського суду Хмельницької області прийняте з неповним з’ясуванням обставин справи та порушенням норм чинного законодавства, в зв'язку з чим просить оскаржуване рішення скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні заперечив проти доводів, вимог, які зазначені в апеляційній скарзі, та надав пояснення в обґрунтування своїх заперечень. Вважає рішення місцевого господарського суду законним та обґрунтованим, в зв'язку з чим просить оскаржене рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Захід-Схід" - без задоволення (детальніше заперечення відповідача викладено у відзиві на апеляційну скаргу вх.№02-01/8643/06 від 28.11.2006р.).

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскарженого рішення, оцінивши висновки суду на відповідність дійсним обставинам справи, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

03 листопада 2003 року між Відкритим акціонерним товариством "Старокостянтинівський завод "Металіст" (за договором "орендодавцем") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Схід" (за договором "орендарем") був укладений договір оренди залізничної під'їздної колії за №43/2 (а.с.6), відповідно до п.1.1 якого орендодавець під'їздної залізничної колії надає орендарю право подачі і прибирання вагонів на своїй під'їздній колії строком на п'ять років. Орендна плата за експлуатацію під'їздної колії становить 100,00 грн. в місяць.

Згідно умов вищевказаного договору орендар проводить оплату за надані послуги один раз в місяць на протязі десяти банківських днів по закінченні місяця згідно акту виконаних робіт й зобов'язаний своєчасно сплачувати орендну плату, користуватись під'їздною колією відповідно до призначення та утримувати колію в належному стані (п.п.1.2, 2.2 договору).

Обов'язки орендодавця передбачені п.2.1 договору, де, зокрема, зазначено, що орендодавець зобов'язаний: передати під'їздну колію в оренду; не втручатись в господарську діяльність орендаря; письмово повідомити орендаря про зміну орендної плати в зв'язку із зміною розміру плати на землю та інших змін у законодавстві, за один місяць до зміни розміну оплати; письмово повідомити орендаря про свої наміри щодо продовження та припинення оренди за три місяці до закінчення терміну дії договору; прийняти під'їздну колію після припинення договору.

Вказаним договором передбачено, що він набирає чинності з моменту відправлення першого вагона і діє до 01.11.2008р.

У листі №01/733 від 05.07.2006р. відповідач повідомив позивача, що в зв'язку із закінченням строку дії договору оренди, невиконанням вимог п.2.2 договору від 03.11.2003р., договір оренди частини території та обладнання та використання залізничної під'їздної колії втрачає свою силу з 03 липня 2006 року й в зв'язку з цим ТОВ "Захід-Схід" зобов'язаний в строк до 19.07.2006р. звільнити орендовані площі та в строк до 07.07.2006р. розрахуватись за оренду площі з 01.07.2006р. по 19.07.2006р. (а.с.10).

Вважаючи, що таким чином порушені його права, Товариство з обмеженою відповідальністю "Захід-Схід" 17.07.2006р. звернулось до господарського суду Хмельницької області з позовом до Відкритого акціонерного товариства "Старокостянтинівський завод "Металіст" про спонукання до виконання умов договору оренди №43/2 від 01.11.2003р. (а.с.4-5). При цьому, позивач не конкретизував, до виконання яких саме умов договору слід спонукати відповідача.

За наслідками розгляду вказаної позовної заяви місцевим господарським судом, як зазначалось вище, було прийнято рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.


Судова колегія апеляційного господарського суду погоджується з рішенням суду першої інстанції, враховуючи наступне.

Стаття 11 Цивільного кодексу України вказує, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки, й серед підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, передбачає договори та інші правочини.

Як зазначено в ст.174 Господарського кодексу України від 16.01.2003р., норми якого також застосовуються до спірних правовідносин, господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Таке ж положення містить і ст.173 Господарського кодексу України.

Згідно ст.526 Цивільного кодексу України, ст.193 ГК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.527 цього ж Кодексу боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Кожна із сторін у зобов'язанні має право вимагати доказів того, що обов'язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред'явлення такої вимоги.

Стаття 610 Цивільного кодексу України визначає, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відмовляючи в позові, місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про те, що лист Відкритого акціонерного товариства "Старокостянтинівський завод "Металіст" №01/733 від 05.07.2006р. про закінчення строку дії договору оренди та звільнення орендованої площі ніяким чином не впливає на права і обов'язки сторін, строк дії та чинність договору, оскільки договір №43/2 укладено строком до 01.11.2008р.

Надіслання листа №01/733 від 05.07.2006р. позивачу, на який останній посилається, обґрунтовуючи позовні вимоги, не являється порушенням зобов'язань за договором оренди залізничної колії від 03.11.2003р. №43/2 з боку відповідача.

З огляду на викладене, судова колегія вважає, що позивачем не доведено факт порушення відповідачем зобов'язань за договором.

В силу імперативного правила ст.33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно, недотримання цієї вимоги закону позивачем є підставою для відмови в позові.

Враховуючи наведене, рішення господарського суду Хмельницької області від 14.08.2006р. у справі №8/4449 є обґрунтованим та таким, що прийняте з дотриманням норм матеріального та процесуального права, відповідає обставинам справи, а тому відсутні передбачені законом підстави для його скасування.

Керуючись ст.ст. 101,103,105 Господарського процесуального кодексу України, Житомирський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення господарського суду Хмельницької області від 14 серпня 2006 року у справі №8/4449 залишити без змін, а апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Захід-Схід", м. Хмельницький - без задоволення.

2. Матеріали справи №8/4449 повернути до господарського суду Хмельницької області.

Головуючий суддя Гулова А.Г.

судді:

                                                                                          Пасічник С.С.

                                                                                          Шкляр Л.Т.

Віддрук. 4 прим.

1 - до справи

2 - позивачу

3 - відповідачу

4 -в наряд