Рішення №321810

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ


УХВАЛА


06.12.06

          

Справа №14/657-06.


За позовом: Відкритого акціонерного товариства ”Сумський агрохім”

До відповідача: Відкритого акціонерного товариства “Сумиагропромбуд”

Треті особи,

які не заявляють

самостійних вимог

на предмет спору: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо–комерційної фірми «Побутсервіс», 2. Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району

Про стягнення 301 070 грн. 90 коп.


Суддя Миропольський С. О.


          Представники:

Від позивача: не з’явився,

Від відповідача: не з’явився

Треті особи: 1) не з’явився

2) не з’явився

Суть спору: позивач просить зобов’язати відповідача повернути незаконно привласнені кошти в сумі 59618 доларів США, які були перераховані на будівництво житла по курсу НБУ, тобто 301 070 грн. 90 коп., судові витрати покласти на відповідача.

Відповідач надав відзив на позовну заяву, в якому просить відмовити в задоволені позову про зобов’язання повернути грошові кошти.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Сторонами у справі на затвердження суду подана мирова угода.

Подана до суду мирова угода відповідає законодавству, підписана повноваженими представниками сторін, не порушує права та законні інтереси сторін, а тому підлягає затвердженню судом.

Керуючись ст. 78, п.7 ч.1 ст.80, ст. 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:


1.Провадження у справі № 14/295-06 – припинити.

2.Затвердити мирову угоду від 27.07.2006 р., укладену між відкритим акціонерним товариством ”Сумській агрохім”, відкритим акціонерним товариством “Сумиагропромбуд” та Управлінням розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району в наступній редакції: ,


МИРОВА УГОДА

місто Суми 04 грудня 2006 року

Відкрите акціонерне товариство «Сумський агрохім», іменоване далі «Позивач», від імені якого на підставі Статуту діє голова правління Коряка М.М.,

Відкрите акціонерне товариство «Сумиагропромбуд», іменоване далі «Відповідач», від імені якого діє голова правління Мисік Павло Едуардович, та Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району «Третя особа», від імені якого на підставі Договору №1 від 23.02.2006 року про передачу повноважень з питання виконання функцій замовника діє Начальник управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району Попатенко Віктор Іванович, всі разом далі по тексту іменовані «Сторони», які є відповідно сторонами та третьою особою у справі №14/657-06 господарського суду Сумської області, відповідно до ст. 78, ст. 80 ГПК України уклали цю Мирову угоду про наведене нижче:

1. Ця Мирова угода укладена між Сторонами з метою усунення спору, який виник між Позивачем, Відповідачем і Третьою особою та знаходиться на вирішенні Господарського суду Сумської області (Справа №14/657-06).

2.          Відповідно до цієї Мирової угоди Позивач відмовляється від усіх позовних вимог, які є предметом розгляду по справі Господарського суду Сумської області №14/657-06.

3.          Цією Мировою угодою Сторони визнають, що Позивач дійсно приймав дольову участь у будівництві 106 квартирного будинку, що знаходиться за адресою м. Суми, вул. Роменська, 100, в зв'язку із чим перераховував грошові кошти на користь Третьої особи.

4.          Цією Мировою угодою Сторони визнають, що позивач не отримав житла, на будівництво якого вносив грошові кошти, а тому має право на відшкодування понесених витрат.

5.          Відповідно до цієї Мирової угоди, з урахуванням того, що відносно Третьої особи порушена справа про банкрутство в зв’язку із фінансовою неспроможністю, Відповідач приймає на себе зобов'язання відшкодувати остаточно визначені Сторонами витрати Позивача в сумі 120 000,00 грн.

6.          З метою відшкодування понесених Позивачем витрат Відповідач зобов'язується протягом 10 (Десяти) банківських днів з моменту затвердження цієї Мирової угоди перерахувати на вказаний Позивачем поточний рахунок грошові кошти в сумі 120 000,00 гри. (Сто двадцять тисяч грн. 00 коп.)

7.          Наслідки укладання цієї Мирової угоди Сторонам роз’яснені і зрозумілі.

8.          Сторони просять суд затвердити цю Мирову угоду, а провадження у справі №14/657-06 закрити.

9.          Ця Мирова угода укладена у чотирьох примірниках, по одному для кожної сторони, один – господарському суду Сумської області.

СУДДЯ                                         С.О. Миропольський


“Згідно з оригіналом”

Секретар судового засідання І.О. Дарниченко